Via het onderstaand formulier kun je je aanmelden als geïnteresseerde in de Zondelen op het zonnepark op het Overloopparkeerterrein te Harderwijk.

Zondelen Zonnepark Overloopparkeerterrein

Doe mee met 100% groene energie in Harderwijk & Hierden en participeer in Zondelen! 

Het wordt mogelijk om ook financieel mee te doen met de ontwikkeling van een duurzaam Harderwijk en Hierden door de aanschaf van Zondelen Overloopparkeerterrein.

Waarom een Zondeel?

Door een Zondeel te kopen lever je als deelnemer een mooie bijdrage aan meer duurzame energieopwekking in je eigen buurt. Daarnaast levert een Zondeel je ook financieel voordeel op.

Om een zonnepark op het overloopparkeerterrein aan te kunnen leggen geeft Endura 3.250 Zondelen uit. Het aan te leggen zonnepark bestaat uit ruim 6500 zonnepanelen en die leveren zo’n 2.000.000 kWh per jaar op, goed voor zo’n 575 gezinnen in Harderwijk.

Totale investering Zonnepark Overloopparkeerterrein

De investering in het zonnepark is afgerond € 2.400.000,- exclusief BTW.

Dat wil Endura graag als volgt financieren. Van de provincie Gelderland kan Endura € 100.000,- subsidie ontvangen als minimaal 50 personen in totaal € 325.000,- als kapitaal (Zondelen) inbrengen. Daarnaast wordt een een langlopende financiering bij de Nederlandse Waterschapsbank afgesloten met een looptijd van 25 jaar. En er wordt een tijdelijke financiering gevraagd bij de Rabobank voor de voorfinanciering van de B.T.W.

De stroom wordt verkocht aan een leverancier (nog niet bekend wie dat is) en daarnaast ontvangt Endura een SDE-subsidie gedurende een periode van 15 jaar. Deze subsidie is een aanvulling op de stroomopbrengst. In totaal levert dat ruim € 1.376.000,- in 15 jaar aan SDE-subsidie op. De kosten van het zonnepark zijn o.a. de onderhoudskosten van de panelen, verzekeringen, reservering voor mogelijke storingen, etc. In totaal is dat € 50.000,- per jaar. Jaarlijks is er dan voldoende ruimte om de rente en aflossing van de Zondelen en bankfinanciering te betalen. Jaarlijks wordt er  5% rente uitgekeerd en de participatie wordt in 8-10 gelijke delen terugbetaald, te beginnen in het eerste jaar.

Hoe werkt het als je mee wilt doen?

Je geeft zelf aan in hoeveel Zondelen je interesse hebt. De Zondelen kosten € 100,- per stuk en maximaal kan je voor 100 Zondelen intekenen. Als er meer vraag is naar Zondelen dan aanbod, gaat een toekenningsprocedure in werking.
Na je aanmelding en een definitieve GO voor het project, krijg je van ons per mail de details om je definitief in te schrijven. Als je je voorlopige inschrijving dan definitief maakt, ontvang je de nota voor de betaling. Je maakt zelf het bedrag over op onze rekening. Na ontvangst van de betaling is de toekenning definitief. Je ontvangt daarvan een schriftelijke bevestiging.

Voorbehoud

Als het aantal afgenomen Zondelen en de subsidie niet toereikend is om aan de financieringsvraag te kunnen voldoen, kan het zijn dat het zonnepark anders moet worden gefinancierd. De leden zullen daarvan op de hoogte worden gesteld en bij substantiële wijzigingen in het rendement zal de ALV opnieuw bijeen worden geroepen.

Risico´s

Onder dit project ligt een doorwrochte business case die gebaseerd is op realistische aannames met betrekking tot het resultaat, risico’s en verwachte opbrengsten. Het blijven echter aannames. De leden die Zondelen nemen accepteren het risico dat bij tegenvallende resultaten ten eerste de periodieke uitkering van rendement onder druk staat en als uiterste dat mogelijk de waarde van de Zondelen zal dalen. De uitgifte van de Zondelen wordt uiteraard aangemeld bij de AFM.

Nog andere vragen? Neem gerust contact met ons op via info@endura-harderwijk.nl en 06-51496245Dhr.Mevr.
Geef aan met hoeveel Zondelen à €100 per stuk u mee zou willen doen.

Dit is een voorinschrijving, waarmee u uw interesse aangeeft. De deelname is definitief nadat de factuur is voldaan.

Ik benwelgeen lid. (Leden hebben voorrang bij de toekenning.)

Indien u geen lid bent kunt u lid te worden via de onderstaande velden.
Ik ben:
Particulier (Contributie: € 25,- per jaar)Bedrijf of Organisatie (Contributie: € 100,- per jaar (excl. BTW))

Geïnteresseerden uit een andere gemeente kunnen gebruik maken van een aantal van de diensten en meedoen met Zondelen, maar hebben geen stemrecht op de ALV van Endura Harderwijk.

Ja, ik geef Endura toestemming om mijn lidmaatschapsbedrag automatisch te laten incasseren van mijn bank.

En ik sta achter de missie en doelstellingen van Endura en ga akkoord met paragraaf 3 (Leden en lidmaatschap) uit het Huishoudelijk Reglement.

Ik heb kennis genomen van het Privacybeleid van Endura en ga hiermee akkoord.

Hier kan je het Oprichtingsdocument van Endura met missie en doelstellingen downloaden en hier vind je het Huishoudelijk Reglement en het Privacybeleid.

Share This