ALLE INFORMATIE OVER DE ZONDELEN OP HET BOUW & INFRA PARK TE HARDERWIJK

Via het onderstaand formulier kun je je aanmelden als geïnteresseerde in de Zondelen op het Bouw & Infra Park te Harderwijk.

ZONDELEN BOUW & INFRA PARK

Doe mee met 100% groene energie in Harderwijk & Hierden en participeer in Zondelen! 

Het is nu mogelijk om ook financieel mee te doen met de ontwikkeling van een duurzaam Harderwijk en Hierden door de aanschaf van Zondelen.

Waarom een Zondeel?

Door een Zondeel te kopen lever je als deelnemer een mooie bijdrage aan meer duurzame energieopwekking in je eigen buurt. Daarnaast levert een Zondeel je ook financieel voordeel op.

Om een zonnepark op het Bouw & Infra Park (BIP) aan te kunnen leggen geeft Endura 1.410 Zondelen uit. Het aan te leggen zonnepark bestaat uit 1.800 zonnepanelen en die leveren zo’n 430.000 kWh per jaar op, goed voor zo’n 125 gezinnen in Harderwijk. Particulieren en bedrijven die Zondelen kopen zijn deelnemers aan het eerste Harderwijkse zonnepark.

Totale investering Zonnepark Bouw &
Infra Park

De investering in het zonnepark is afgerond € 551.000,- exclusief BTW.

Dat wil Endura graag als volgt financieren: van de provincie Gelderland kan Endura € 100.000,- subsidie ontvangen als minimaal
50 personen in totaal € 141.000,- als kapitaal inbrengen. Daarnaast wordt een verzoek ingediend bij diverse banken voor een 15-jarige lening van € 310.000,- en voor de tijdelijke voorfinanciering van de BTW.

De stroom wordt verkocht aan D.E. Unie en aan het Bouw & Infra Park en daarnaast ontvangt Endura een SDE-subsidie gedurende een periode van 15 jaar. Deze subsidie is een aanvulling op de groene stroomopbrengst. In totaal levert dat ruim € 400.000,- in 15 jaar aan SDE-subsidie op. De kosten van het zonnepark zijn o.a. de onderhoudskosten van de panelen, verzekeringen, reservering voor mogelijke storingen, etc. In totaal is dat € 12.000,- per jaar. Jaarlijks is er dan voldoende ruimte om de rente en aflossing van de Zondelen en bankfinanciering te betalen. Jaarlijks wordt er  5% rente uitgekeerd en de participatie wordt in 10 gelijke delen van € 10,- terugbetaald, te beginnen in jaar 3.

Waar komt het rendement vandaan?

Een belangrijk deel van het rendement wordt bepaald door 3 factoren:
(A) Het dak wordt om niet beschikbaar gesteld door het BIP;
(B) omdat we verwachten dat er minimaal 50 personen investeren in 25 % van de waarde van dit park, ontvangt Endura van de provincie Gelderland een subsidie van € 100.000,- en;
(C) Endura ontvangt 15 jaar lang SDE-subsidie.

Hoe werkt het als je mee wilt doen?

Je geeft zelf aan hoeveel Zondelen je wilt afnemen. Als er meer vraag is naar Zondelen dan aanbod, gaat een toekenningsprocedure in werking die beschreven staat in het participatiereglement. Na je aanmelding krijg je van ons per mail de details voor de betaling. Je maakt zelf het bedrag over op onze rekening. Na ontvangst van de betaling is de toekenning definitief. Je ontvangt daarvan een schriftelijke bevestiging. De inschrijving sluit op 1 oktober 2018.

Zondelen overdragen?

In algemene zin verwachten we dat je voor langere tijd in Endura en/of de projecten bent gestapt. In het participatiereglement(link) ligt vast welke mogelijkheden er zijn om Zondelen tussentijds over te dragen aan een ander lid.

Voorbehoud

Als het aantal afgenomen Zondelen en de subsidie niet toereikend is om aan de financieringsvraag te kunnen voldoen, kan het zijn dat het zonnepark anders moet worden gefinancierd. De leden zullen daarvan op de hoogte worden gesteld en bij substantiële wijzigingen in het rendement zal de ALV opnieuw bijeen worden geroepen.

Risico´s

Onder dit project ligt een doorwrochte business case die gebaseerd is op realistische aannames met betrekking tot het resultaat, risico’s en verwachte opbrengsten. Het blijven echter aannames. De leden die Zondelen nemen accepteren het risico dat bij tegenvallende resultaten ten eerste de periodieke uitkering van rendement onder druk staat en als uiterste dat mogelijk de waarde van de Zondelen
zal dalen.

Statuten en participatiereglement

De basisregels met betrekking tot de Zondelen staan in de statuten (artikel 18) en het participatiereglement van Energiecoöperatie Endura u.a. Daarnaast is op de website www.endura-harderwijk.nl extra informatie te vinden over deze Zondelen en andere zaken van de coöperatie. Uitgebreide informatie over de Zondelen is te vinden in het informatiememorandum. De uitgifte van de Zondelen BIP is gemeld bij de AFM.

Nog andere vragen? Neem gerust contact met ons op via info@endura-harderwijk.nl en 06-51496245Dhr.Mevr.Geef aan met hoeveel Zondelen à €100 per stuk u mee zou willen doen.

Dit is een voorinschrijving, uw deelname is definitief nadat uw factuur is voldaan.

Ik ben welgeen lid. (Leden hebben voorrang bij de toekenning van Zondelen.)

Indien u geen lid bent kunt u lid te worden via de onderstaande velden.
Ik ben:
Particulier (Contributie: € 25,- per jaar)Bedrijf of Organisatie (Contributie: € 100,- per jaar (excl. BTW))

Geïnteresseerden uit een andere gemeente kunnen gebruik maken van een aantal van de diensten en meedoen met Zondelen, maar hebben geen stemrecht op de ALV van Endura Harderwijk.

Ja, ik geef Endura toestemming om mijn lidmaatschapsbedrag automatisch te laten incasseren van mijn bank.

En ik sta achter de missie en doelstellingen van Endura en ga akkoord met paragraaf 3 (Leden en lidmaatschap) uit het Huishoudelijk Reglement.

Ik heb kennis genomen van het Privacybeleid van Endura en ga hiermee akkoord.

Hier kan je het Oprichtingsdocument van Endura met missie en doelstellingen downloaden en hier vind je het Huishoudelijk Reglement en het Privacybeleid.

Share This