ALLE INFORMATIE OVER DE ENDURADELEN

Via het onderstaand formulier kun je je aanmelden als geïnteresseerde in de Enduradelen.

ENDURADELEN

Maak 100% groene energie in Harderwijk & Hierden mogelijk via Enduradelen!

Het is nu mogelijk om ook financieel mee te doen met de ontwikkeling van een duurzaam Harderwijk en Hierden door de aanschaf van Enduradelen. Hieronder leest u hoe dat werkt.

Waarom een Enduradeel?

Endura is een coöperatie, opgericht om in Harderwijk en Hierden in 2018 het grootste deel van de hier benodigde energie vanuit hernieuwbare bronnen zelf op te wekken en te gebruiken.
De voordelen die hieruit ontstaan komen aan (de inwoners van) Harderwijk en Hierden ten goede.
Het oprichtingsdocument vind je hier.

Om Endura verder te kunnen ontwikkelen is ledenkapitaal nodig.
De subsidie van de gemeente Harderwijk was een mooie basis om een start te maken met de organisatie. Om nu de projecten af te ronden en nieuwe projecten op te kunnen zetten verwachten we dat er in 2018 nog € 25.000,- en in 2019 € 35.000,- ledenkapitaal nodig is, wat na 5 jaar weer wordt terugbetaald.

Wat kost een Enduradeel?

Ieder Enduradeel heeft een nominale waarde van € 100,-. Je betaalt
€ 100,- als je er één afneemt en je krijgt € 100,- terug als je het weer inwisselt. Het maximaal aantal af te nemen Enduradelen is 100 per persoon. De Enduradelen zijn persoonlijk en neem je af voor een langere periode, minimaal voor 5 jaar. Hiermee wordt de continuïteit in de beginjaren van de coöperatie gewaarborgd.

Wat levert het mij op?

De kapitaalinbreng wordt gewaardeerd met een rendement dat jaarlijks wordt vastgesteld in de algemene ledenvergadering van Endura (ALV). De doelstelling is om minimaal 2% per jaar te vergoeden. In de begroting 2018-2022 is zichtbaar dat Endura voor de opbrengsten in 2018 en 2019 nog voor een deel afhankelijk is van subsidies en inzet van ledenkapitaal. Vanaf 2020, als de grotere zonnevelden en mogelijk windmolens kunnen worden gebouwd en geëxploiteerd, verandert dat.

Begroting 2018-2022


Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Als Endura winst maakt wordt dit in eerste instantie gebruikt om een reserve op te bouwen en nog meer ‘duurzame energieprojecten van en voor Harderwijk en Hierden’ te realiseren. Het bestuur kan, met goedkeuring van de ALV, echter ook  besluiten de winst of een deel daarvan als extra rentevergoeding uit te keren.

Hoe werkt het als je mee wilt doen?

Als lid kies je zelf hoeveel Enduradelen je wilt afnemen. Als er meer vraag is naar Enduradelen dan aanbod, gaat een toekenningsprocedure in werking. Na je aanmelding sturen wij je per mail de details voor de betaling. Je maakt zelf het bedrag over op onze rekening. Na ontvangst van de betaling is de toekenning definitief.

Je ontvangt daarvan een schriftelijke bevestiging. Het aantal Enduradelen heeft geen invloed op het stemrecht. Ieder lid houdt één stem in de algemene ledenvergadering (ALV).

Wat is het verschil met de contributie?

De contributie vormt één van de structurele inkomstenbronnen voor het uitvoeren van activiteiten binnen de coöperatie (zoals de algemene vergadering, themabijeenkomsten, etc.). Elk lid betaalt het vastgestelde contributiebedrag.

Het kapitaal dat we krijgen via de Enduradelen is extra ledenkapitaal dat leden beschikbaar stellen voor de ontwikkeling van de coöperatie en dat na verloop van tijd wordt terugbetaald, met rendement.

En als ik ze wil inwisselen?

Enduradelen na 5 jaar inwisselbaar en krijg je dan de nominale waarde, vermeerderd met het rendement, weer terug. Als de financiële situatie het niet toelaat kan het bestuur besluiten dat Enduradelen pas later inwisselbaar zijn. Voor overige informatie rondom inwisselen zie participatiereglement.

Risico’s

Met het ledenkapitaal worden eigen projecten opgezet die groene stroom gaan leveren tegen aantrekkelijke tarieven. Onder elk van die projecten ligt een doorwrochte business case, die gebaseerd is op realistische aannames met betrekking tot het resultaat, risico’s en verwachte opbrengsten. Het blijven echter aannames. De leden / sympathisanten die participaties nemen, accepteren het risico dat bij tegenvallende resultaten ten eerste de periodieke uitkering van rendement onder druk staat en als uiterste dat mogelijk de waarde van de participaties zal dalen.Alle informatie over Enduradelen vind je in het Informatiememorandum Enduradelen.

Statuten en participatiereglement

De basisregels met betrekking tot de Enduradelen staan in de statuten, het huishoudelijk reglement en het participatiereglement van Energiecoöperatie Endura u.a. Daarnaast is op de website www.endura-harderwijk.nl veel extra informatie te vinden over deze Enduradelen en andere zaken van de coöperatie.

Nog andere vragen?
Neem gerust contact met ons op via info@endura-harderwijk.nl  Dhr.Mevr.  Geef aan met hoeveel Enduradelen à €100 per stuk u mee zou willen doen.

  Dit is een voorinschrijving, uw deelname is definitief nadat de factuur is voldaan.

  Ik ben welgeen lid.

  Ik ben:
  Particulier (Contributie: € 25,- per jaar)Bedrijf of Organisatie (Contributie: €100,- per jaar (excl. BTW))

  Geïnteresseerden uit een andere gemeente kunnen gebruik maken van een aantal van de diensten en meedoen met Enduradelen, maar hebben geen stemrecht op de ALV van Endura Harderwijk.

  Ja, ik geef Endura toestemming om mijn lidmaatschapsbedrag automatisch te laten incasseren van mijn bank.

  En ik sta achter de missie en doelstellingen van Endura en ga akkoord met paragraaf 3 (Leden en lidmaatschap) uit het Huishoudelijk Reglement.

  Ik heb kennis genomen van het Privacybeleid van Endura en ga hiermee akkoord.

  Hier kan je het Oprichtingsdocument van Endura met missie en doelstellingen downloaden en hier vind je het Huishoudelijk Reglement en het Privacybeleid.

  Share This