Postcoderoos-project

Zonnepark Sonnevanck

Projectinformatie Postcoderoos-project Zonnepark Sonnevanck

Eigenaar:
Coöperatie Zonnepark Endura Sonnevanck u.a.
Deventerweg 2A, 3843 GD Harderwijk
KvK: 77727134

Aantal leden: 63
Bestuur: Peter van den Berg, Lino Bijnen, Ad Coppens en Aan Spinder.

Technische informatie:
630 Suntech STP 3305-A20/Wft panelen
6 stuks SolarEdge omvormers SE26K
315 stuks P730 Duo Power Optimisers
Parkvermogen: 207,9 kWp

Eerste productie jaar: 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021

Samenwerking Zorggroep NoordWest-Veluwe

De zonneparken op de nieuwe gebouwen op het Sonnevanck-terrein zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Zorggroep NoordWest Veluwe. De Zorggroep streeft naar een duurzame inzet en exploitatie en zocht een partner om een zonnepark te realiseren samen met de omwonenden.

SDE+

Omdat niet zeker of duidelijk was of er voldoende animo voor een PCR-project zou zijn, heeft Endura ook een SDE+ subsidie aangevraagd. Deze werd toegewezen. Voor een periode van 15 jaar is een gegarandeerde opbrengstprijs voor het SDE+ deel van € 0,106 per kWh.
Omdat de PCR voldoende deelnemers vond maatkt de Zorggroep nu gebruik van deze SDE+ subsidie en heeft hiermee een duurzaam en zeer rendabel zonnepark gerealiseerd. De opgewekte stroom wordt direct gebruikt in de onderliggende gebouwen. Hiermee levert het zonnepark een positieve bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van de Zorggroep NoordWest-Veluwe..

Postcoderoos Sonnevanck

Voor het Postcoderoos-deel zijn 630 panelen van 330 Wp geplaatst. Meer was niet mogelijk in verband met de zwaarte van de stroomkabel die de opgewekte energie afvoert naar het elektriciteitsnet. Bij zonnig en koel weer moet de hoofdkabel alle opgewekte energie goed kunnen verwerken.

Samen investeren
Er zijn 63 deelnemers gevonden die per zonnepaneel € 235 hebben betaald. Samen met een subsidie van de provincie Gelderland, van zo’n € 30.000, is de complete installatie aangelegd voor € 178.000. Installatiegroep Paulus en Cobalt Energieoplossingen uit Ermelo hebben de aanleg verzorgd.

Samen profiteren
We verwachten dat Zonnepark Endura Sonnevanck ieder jaar gemiddeld zo’n 184.660 kWh opwekt. Dit is gelijk aan het gemiddelde verbruik van 61 huishoudens.
Per paneel is de verwachte opbrengst 293 kWh. Dit betekent voor de deelnemers dat ze naast de CO2-winst ook een rendement op hun investering kunnen halen tot ruim 9% per jaar

Het eerste PCR-jaar is gestart op 1 juli 2020 en duurt tot en met 30 juni 2021. Begin juli 2021 zullen de deelnemers weten hoeveel groene stroom zij hebben opgewekt. De hoeveelheid opgewekte kWh wordt door Endura doorgegeven aan de energieleverancier van de desbetreffende deelnemer, zodat de Energiebelasting met de deelnemer kan worden verrekend. Hieronder staat de actuele energie-opwek van dit zonnepark vermeld.

Wil je nog meedoen of ga je als deelenemer verhuizen naar buiten het postcodegebied van dit zonnepark, meld ons dit dan.

Belangrijke documenten:

Statuten Coöperatie Zonnepark Endura Sonnevanck u.a
Informatiememorandum Paneeldelen Sonnevanck u.a.

Aantal zonnepanelen dat nog beschikbaar is (per 18 januari 2023)

Verwachte hoeveelheid kWh per jaar

PRODUCTIEGEGEVENS

#zonnepark #zonnepanelen #lokaal #energiecoöperatie #groene #stroom #Harderwijk #Hierden #Endura #PCR #Sonnevanck

Share This