SCE+ PROJECT DE BRON

De Korenschoof en Het Pakhuis

Projectinformatie SCE+ Projecten locatie De Bron bv.

Eigenaar van het zonnepark: Energiecoöperatie Endura UA

Eigenaar van de lokatie: De Bron BV

Locatie:
Daltonstraat 37 en 37a
3846 BX Harderwijk

Meer over de SCE+ Projecten locatie De Bron BV

Op 1 maart 2022 heeft Endura voor de lokatie De Bron BV twee SCE+ aanvragen ingediend bij het R.V.O. Een SCE+ subsidie is net als voorheen de SDE+ subsidie een prijsgarantie voor de opgewekte elektriciteit. De aanvraag is ingediend voor een garantie-opbrengst van € 0,096 voor de eerste 15 jaar. De prijsgarantie is inmiddels voor beide hallen afgegeven.

 

Verwachte opbrengst/stroomprijs in dit project?

Met de huidige onstuimige energiemarkt is het lastig om een goede voorspelling voor de prijs van energie te maken. Daarom hebben we hierover contact gehad met GROENDUS, Tijmen van Straaten. Hij adviseert ons om uit te gaan van de huidige prijs en die in 5 jaar met jaarlijks 20% te laten dalen, om daarna weer met reguliere inflatie mee te kunnen groeien. Wij vinden dat een passende verwachting.

Hieronder in beeld de verwachte energieprijs, in € /MWh. 1 MWh = 1000 kWh

Er staan bij De Bron twee hallen die technisch geschikt zijn bevonden om het dak vol te leggen met zonnepanelen. Deze hallen staan links op het terrein van De Bron en zijn genaamd Het Pakhuis en De Korenschoof. Omdat De Bron BV voor eigen gebruik al 400 zonnepanelen heeft liggen, worden de beide hallen beschikbaar gesteld aan Endura voor opwekprojecten.

Met hulp van leden Endura

Ruim 100 leden van Endura hebben in dit project geïnvesteerd. Naast een onderhandse lening met een looptijd van 15 jaar hebben leden bedragen ingelegd variërend van € 50,- en € 5.700,- per persoon. De rentevergoeding op deze zondelen van € 50,- nominale waarde wordt jaarlijks 5 % rente betaald. De inleg wordt in 14 jaar terugbetaald. De eerste 13 jaar wordt er € 3,50 per jaar afgelost en in jaar 14 eenmalig € 4,50.Geweldig dat we dit weer samen in Harderwijk kunnen organiseren.

Het Pakhuis

 

Op Het Pakhuis worden 744 panelen van 460 Wp worden geplaatst.

 

 

 

De Korenschoof

Op De Korenschoof worden 980 panelen van 460 Wp worden geplaatst.

 

 

 

Projectvoortgang

Het zonnepark wordt aangelegd in april en mei 2024. Het is een jaar later dan vooraf bedacht. De aanleg is in volle gang. De panelen van Zonnepark Endura De Bron liggen inmiddels op het dak. Als de kabels zijn aangesloten op de omvormers en getest,  de geijkte meters zijn geplaatst en de transformator is aangesloten, kan onze duurzame stroom worden geleverd. Naar verwachting is dat eind mei 2024.

Share This