Projecten – roadmap

C

Eerste postcoderoos in Harderwijk van start op Manege Rantrime

 

 

 

Voor wie wel zonne-energie wil opwekken maar niet door panelen op het eigen dak, is de postcoderoos een uitkomst. Op het dak van manege Rantrime in Hierden wordt een groot zonnepark aangelegd voor omliggende huishoudens met aangesloten postcodes.
Op maandag 24 oktober is om 20.00 uur een informatieavond in de manege.

Het zonnepark in Hierden, met postcode 3848, gaat energie opwekken voor de postcodes 3841, 3842, 3843, 3846, 3848 en 3849.

 

 

Lees verder en geef je interesse aan

C

Komt uw zonnepaneel op Sonnevanck?

 

 

Geen zonnepaneel op uw dak, maar wel het voordeel? Endura en Zorggroep Noordwest-Veluwe gaan zich hiervoor inzetten. Op een aantal gebouwen op Sonnevanck komen tussen de 600 en 900 zonnepanelen! Inwoners van Harderwijk in een bepaald postcodegebied kunnen gebruik maken van deze panelen.

Endura is een onafhankelijke energiecoöperatie door en voor de inwoners van Harderwijk. Endura verzorgt 100% groene energie waarvan de winst teruggaat naar de bevolking. “Ons toekomstbeeld is een actieve, energieke en zelfvoorzienende stad”, vertelt directeur Wim Sederel. “Wij investeren in lokale groene projecten om zoveel mogelijk energie in Harderwijk te gaan opwekken. Dit project in samenwerking met de Zorggroep is er één van.”

Voor de Zorggroep heeft duurzaamheid een hoge prioriteit en staat daarom volledig achter het groene verhaal van Endura. “Door deze samenwerking kunnen wij ook ons steentje bijdragen aan een duurzaam Harderwijk”, aldus Ard Kleijer, manager Sonnevanck. “Met de zonnepanelen op de daken van Sonnevanck bieden wij de inwoners van Harderwijk die wel graag het voordeel van zonnepanelen willen, maar geen panelen op hun eigen dak, de mogelijkheid. De deelnemers aan dit project worden door Endura ontzorgt.”

Wim Sederel: “Op dit moment zijn wij druk bezig met het voorbereiden van de plannen. Wij hopen dit jaar nog te gaan starten met het plaatsen van de zonnepanelen. Voor de uitvoering werken wij bij voorkeur samen met lokale bedrijven.”

Inwoners van Harderwijk met de volgende postcodes komen in aanmerking voor dit initiatief: 3841, 3842, 3843, 3844, 3845 en 3847. Het wordt een zonnepark middels de Regeling Verlaagd Tarief. Daarom is het vanwege belastingtechnische redenen alleen voor mensen in dit postcodegebied interessant.

Wilt u meer informatie? Neem dat contact op met Endura. Dit kan via info@endura-harderwijk.nl 

Meld je interesse voor dit project via deze knop:

 

Ik heb interesse om te participeren in het Zonnepark Endura Sonnevanck

C

Enduradelen

 

 

Maak 100% groene energie in Harderwijk & Hierden mogelijk via Enduradelen!

Het is nu mogelijk om ook financieel mee te doen met de ontwikkeling van een duurzaam Harderwijk door de aanschaf van Enduradelen. Hieronder leest u hoe dat werkt.

Waarom een Enduradeel?

Endura is een coöperatie, opgericht om in Harderwijk en Hierden in 2028 het grootste deel van de hier benodigde energie vanuit hernieuwbare bronnen zelf op te wekken en te gebruiken. De voordelen die hieruit ontstaan, komen aan (de inwoners van) Harderwijk en Hierden ten goede.

Om Endura verder te kunnen ontwikkelen en uitbouwen is ledenkapitaal nodig. De subsidie van de gemeente Harderwijk was een mooie basis om een start te maken met naamsbekendheid, inrichting van de organisatie en opstart van energie-opwekprojecten. Om nu de projecten af te ronden en nieuwe projecten op te kunnen zetten en te beheren verwachten we dat er in 2018 nog € 25.000,- en in 2019 € 35.000,- ledenkapitaal nodig is en dat na 5 jaar weer wordt terugbetaald.

Wat kost een Enduradeel?

Ieder Enduradeel heeft een nominale waarde van € 100,-. Je betaalt € 100,- als je er één afneemt, en krijgt € 100,- terug als je ‘m weer inwisselt. Het bedrag dat je aan Enduradelen afneemt ligt dus tussen de € 100,- (voor één) en € 10.000,- (voor honderd Enduradelen). Het maximaal aantal af te nemen Enduradelen is honderd per persoon.

 

 

LEES VERDER EN AANMELDEN!

C

Zondelen Bouw & Infra Park

 

Doe mee met 100% groene energie in Harderwijk & Hierden en participeer in Zondelen 

Het is nu mogelijk om ook financieel mee te doen met de ontwikkeling van een duurzaam Harderwijk door de aanschaf van Zondelen. Hieronder leest u hoe dat werkt.

Waarom een Zondeel?

Door een Zondeel te kopen, lever je als deelnemer een mooie bijdrage aan meer duurzame energieopwekking in je eigen buurt. Daarnaast levert een Zondeel je ook financieel voordeel op.

Om een zonnepark op het Bouw en Infra Park (BIP) aan te kunnen leggen geeft Endura 1.410 Zondelen uit. Het aan te leggen zonnepark bestaat uit 1.800 zonnepanelen en die leveren zo’n 430.000 kWh per jaar op, goed voor zo’n 125 gezinnen in Harderwijk. Particulieren en bedrijven die Zondelen kopen zijn deelnemers aan het eerste Harderwijkse zonnepark.

 

 

LEES VERDER

C

OM Nieuwe Energie

 

De afgelopen periode heeft Endura een selectieprocedure doorlopen om voor haar leden een overeenkomst te sluiten met een groene en duurzame energieleverancier. Dit is OM Nieuwe Energie (www.samenom.nl) geworden. De waarden waar Endura voor staat komen bij OM Nieuwe Energie nadrukkelijk in de bedrijfsvoering tot uiting. Naast leverancier zijn zij ook afnemer van lokaal opgewekte energie. Sinds eind 2017 levert OM Nieuwe Energie namens Endura de energie. Hiermee hebben we een stap gezet om u ook makkelijk van duurzame energie te kunnen voorzien.
Stap nu ook over naar Endura energie via de onderstaande knop voor onze groene stroom en CO₂ gecompenseerd gas.

 

 

OVERSTAPPEN

C

A28 Energie en Geluid

 

Een van de projecten  waar Endura zich sterk voor wil maken is het vervangen van het geluidsscherm langs de A28. Het huidige scherm is verouderd en werkt onvoldoende. Zeker nu er 130 kilometer mag worden gereden. Veel Harderwijkers klagen over geluidsoverlast en zijn gemotiveerd om daar wat aan te doen.

Het is tegenwoordig mogelijk om een veel beter geluidsscherm te bouwen. Een geluidsscherm dat tegelijkertijd ook energie kan opwekken. Dat gaat via zonnecellen die erin zijn verwerkt. Uit een proef van Heijmans is gebleken dat je met 1 kilometer geluidsscherm van 4 meter hoog, 100 huishoudens een jaar lang van energie kunt voorzien!  En het ziet er ook nog modern en goed uit! Heijmans is momenteel op zoek naar pilotlocaties. Endura maakt zich sterk om dat langs de A28 bij Harderwijk te realiseren. Zo werken we samen aan het oplossen van een vervelend probleem, terwijl we een concrete stap zetten in de verduurzaming van onze stad.

Het vervangen van het huidige scherm door een energie-opwekkend scherm vraagt een forse financiële investering. Endura wil het mogelijk maken dat onze leden daarin mee kunnen investeren. In plaats van zonnepanelen op je dak, investeer je in een paar vierkante meter geluidsscherm die energie leveren via Endura.  Dat kan alleen als we dit samen doen met de betrokken partijen, zoals gemeente, Rijkswaterstaat en betrokken aannemers. Daar zetten we de komende tijd graag de schouders onder!

Zie ook:

https://www.heijmans.nl/nl/nieuws/praktijktest-energieopwekkende-geluidsschermen-sonob-geslaagd/

https://www.heijmans.nl/nl/solar-noise-barriers-sonob/

 

 

Share This