Voor onze toekomstige generaties willen wij bewust met onze energie omgaan.

Energie dat duurzaam, schoon en lokaal opgewekt is voor een leefbare omgeving.

Gezamenlijk, om met meer daadkracht mooie resultaten te bereiken.

Wij zijn Endura. Een onafhankelijke energiecoöperatie van en voor de bewoners, bedrijven, scholen en andere stichtingen en verenigingen in Harderwijk en Hierden. Ons toekomstbeeld is een actieve, energieke en zelfvoorzienende stad. Wij willen iedereen maximaal laten meedoen aan:

  • Zelf, lokaal opgewekte groene stroom
  • Collectieve inkoop van 100% groene energie
  • Energiebesparing

Gezamenlijk kopen wij groene energie in, opgewekt in Harderwijk en Nederland, tegen scherpe tarieven. Wij investeren in kansen voor lokale groene projecten en realiseren deze om zoveel mogelijk groene energie te gaan opwekken in de gemeente Harderwijk. En door tips en informatie te geven, zorgen wij dat je kunt besparen op je energie.

Over de koers van Endura beslissen wij samen. Het eigenaarschap en het stemrecht ligt immers bij onze deelnemers en niet bij een kleine en anonieme groep eigenaren of aandeelhouders.

Wij nodigen je uit om mee te doen. Hoe? Dit kun je zelf invullen. Bijvoorbeeld door:

Alles kan. Wij hebben je er graag bij.

Kijk hier voor onze vacature(s)

WERKGROEPEN

Binnen Endura zijn veel vrijwilligers actief in verschillende werkgroepen. Het gaat hierbij om elkaar te inspireren en te informeren en om samen van alles te organiseren.

Werkgroep Warmte
De werkgroep komt maandelijks bij elkaar. Het belangrijkste gespreksonderwerp is de warmtetransitie. Deze werkgroep organiseert excursies naar innovaties op het gebied van opslag van warmte. En vier keer per jaar een EnergieCafé waarin diverse actuele onderwerpen aan de orde komen. (zie foto)

Werkgroep Mobiliteit

Denktank Energie-Armoede

Denktank Harderwijkse Energie Maatschappij

Denktank Energie-opslag

WAT KAN ENDURA VOOR JOU BETEKENEN?

Bewoners

Je energieverbruik verlagen, samen schone energie opwekken en gebruiken. Zo neem je verantwoordelijkheid en verduurzamen we samen. Sluit je aan!

Bedrijven

Endura zorgt dat meedoen met je bedrijf meerwaarde oplevert: een beter milieu, groener Harderwijk en Hierden en financieel.

Voor scholen, verenigingen & stichtingen

Als school, vereniging en stichting sta je net als wij midden in de lokale gemeenschap van Harderwijk en Hierden. Wij helpen elkaar samen te verduurzamen.

Doelstellingen

%

Besparen

op je maandelijkse energierekening. Door woningverbetering, bewustwording, verantwoord gebruik en misschien ook wel zelf groene stroom opwekken!

Niet gebruikte energie hoeft je ook niet op te wekken. Dus door minder te gebruiken of over te stappen op lokale groene stroom,  verminderen we de CO2-uitstoot van gas- en kolencentrales.

%

Doet mee!

Van de bewoners, bedrijven, scholen en andere organisaties in Harderwijk en Hierden doet in 2028 65 % mee met Endura. Meedenken en/of zelf opwekken.
Samen maken we  de gemeente Harderwijk meer zelfvoorzienend!

%

Zelfvoorzienend

van de bewoners, bedrijven, scholen en andere organisaties zijn helemaal zelfvoorzienend qua stroomgebruik. De energietransitie wordt zo een succes en de doelen worden gehaald.

Met de aanleg van lokale zonneparken op daken wordt straks heel Harderwijk en Hierden voorzien van elektriciteit.

Het bestuur

Peter van den Berg

Penningmeester

Motivatie: Onafhankelijk zijn, van grillen, overheid, wereldeconomie. Lokale samenwerking en voorspoed delen met als doel de wereld een beetje mooier achter laten dan dat we hem hebben aangetroffen!

Marcel van den Broek

Algemeen bestuurslid

Motivatie: De overgang van fossiele brandstoffen naar groene energie is naast de komst van het internet één van de belangrijkste verandering van onze tijd. Met Endura kan ik hieraan meewerken en deze groene revolutie op lokaal gebied mede vorm en inhoud geven.

Michelle Coppoolse

Algemeen bestuurslid

Motivatie: “Eerlijk en slim duurzame energie opwekken door en voor Harderwijk, natuurlijk doe ik hieraan mee.”

Henk Eijsenga

Algemeen bestuurslid

Motivatie: Geweldig om mijn bestuurlijke ervaring hier in te zetten.

Sander Fijn van Draat

Algemeen Bestuurslid

Motivatie: Endura moet en daarom doe ik mee!

Martijn Mast

Algemeen Bestuurslid

Motivatie: Samen kan ik veel meer dan alleen.

Henry Staal

Voorzitter

Motivatie: Technisch, sociaal en maatschappelijk is de tijd rijp voor duurzame energie, maar het moet wel aangezwengeld worden, anders gebeurt er niets.

Herman Dekker

secretaris

Motivatie: Bijdragen aan het vergroenen op voor leden aantrekkelijke condities

De directie

Projectbureau

Wim Sederel

Directie

Motivatie: Ik wil graag de aanjager zijn van de verduurzaming van Harderwijk en Hierden.

Doeko Hekstra

Technisch adviseur

Motivatie: Iedereen betrekken bij de kansen die er zijn om ons energiegebruik te verduurzamen.
De juiste techniek op de juiste plaats voor een betaalbare en groene toekomst voor ons allemaal. Kennis en kunde, mensen en middelen bij elkaar brengen om dit eindelijk te gaan DOEN.

Endurianen

Denktank

HARM-JAN VAN SCHAIK

“Geloof in de kracht van de samenleving, die we samen vormen!
Wat is er mooier dan dat energie die gebruikt wordt in Harderwijk ook is opgewekt in Harderwijk.
Samen eerlijk investeren in de lokale economie en werkgelegenheid en samen investeren in groene energie.
Dit betekent met elkaar bewust verantwoordelijkheid dragen voor de generaties na ons.

Een beetje Harderwieker kijkt ook naar de portemonnee.
Het is op de lange duur ook nog eens goedkoper dan
fossiele brandstof.
Doe je ook mee?”

BRIGITTE NUGTEREN

 “Ik ben nog jong, Endura doet ergens toe en daar doe ik aan mee!”

SANDER FIJN VAN DRAAT

“Endura moet, daarom doe ik mee!”

ANNEMIEKE DE BRUIJN

“Ik steek graag mijn energie in het maken van heldere teksten om zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren en te activeren voor Endura.”

FRANK HOP

“Leuk om als accountant mijn bijdrage te leveren. Ik wil helemaal groen worden!”

BERT BRUINEWOUD

“Ik wil meedenken om vanaf Strand Horst tot aan Hulshorst, de bewoners te beschermen tegen geluidsoverlast van de A28 MET ZONNEPANELEN.”

HENK VAN DEN BERG

“Van stadsgas in 1860 (NV. gasvoorziening Noord Veluwe) naar aardgas in 1958 (Gamog) naar stadsstroom in 2018 (Endura).
Mijn motto: Groen zijn en duurzaam worden.”

HENK VERMEER

“IK DOE MEE. EEN DUURZAMER HARDERWIJK BEGINT IMMERS BIJ JEZELF.  HET MOOIE VAN ENDURA VIND IK DAT ALLE INSPANNINGEN OP HARDERWIJK GERICHT ZIJN.”

REMKO SNIJDERS

“Ik voel me verantwoordelijk voor een gezonde, leefbare en duurzame omgeving van nu, maar ook om dit over te dragen aan de nieuwe generatie.
Hier werkt Endura aan en daar doe ik graag aan mee.”

CHRISTIANNE VAN DER WAL

“…Laten we met alle inwoners en ondernemers stap voor stap verduurzamen, op een manier dat wij allemaal zelf kunnen mee investeren, en de opbrengsten ook hier blijven. Zo voelt iedereen het in z’n portemonnee, of we investeren de opbrengsten weer in nieuwe duurzame projecten in Harderwijk. Zo worden we er allemaal beter van!”

DOET U MEE ?

“Omdat……”

Share This