Voor onze toekomstige generaties willen wij bewust met onze energie omgaan.

Energie dat duurzaam, schoon en lokaal opgewekt is voor een leefbare omgeving.

Gezamenlijk, om met meer daadkracht mooie resultaten te bereiken.

Wij zijn Endura. Een onafhankelijke energiecoöperatie van en voor de bewoners van Harderwijk en Hierden. Ons toekomstbeeld is een actieve, energieke en zelfvoorzienende stad. Wij willen iedereen maximaal laten meedoen aan:

  • Zelf, lokaal opgewekte groene stroom
  • Collectieve inkoop van 100% groene energie
  • Energiebesparing

Gezamenlijk kopen wij groene energie in, opgewekt in Nederland en tegen scherpe tarieven. Wij investeren in lokale groene projecten, die deelnemers aandragen, om zoveel mogelijk energie in Harderwijk te gaan opwekken. En door tips en informatie te geven, zorgen wij dat je kunt besparen op je energie.

Over de koers van Endura beslissen wij samen. Het eigenaarschap en het stemrecht ligt immers bij onze deelnemers en niet bij een kleine en anonieme groep eigenaren of aandeelhouders.

Wij nodigen je uit om mee te doen. Hoe? Dit kun je zelf invullen. Bijvoorbeeld door actief deel te nemen aan projecten, mee te denken over onze richting en de te leveren diensten, door groene energie bij ons af te nemen of door JA te zeggen en ons te steunen met een kleine jaarlijkse bijdrage. Alles kan. Wij hebben je er graag bij.

Kijk hier voor onze vacature(s).

WAT KAN ENDURA VOOR JOU BETEKENEN?

Particulier:

Wil jij in een energie zelfvoorzienende, duurzame stad wonen? En wil je hieraan bijdragen door bewust om te gaan met je energie? Doe dan mee en word lid van Endura.

Zakelijk:

Endura zorgt dat meedoen met je bedrijf meerwaarde oplevert, zowel financieel als dat het bijdraagt aan een beter milieu en een groener Harderwijk en Hierden.

Verenigingen & Scholen:

Om te zorgen dat jullie zomin mogelijk van het budget kwijt zijn aan energiekosten, scannen wij de aansluiting om te zien of deze past bij het verbruik.

Doelstellingen

%

Besparen

op je maandelijkse energierekening. Door woningverbetering, bewustwording, verantwoord gebruik en misschien ook wel zelf opwekken!

Niet gebruikte energie behoeft niet te worden opgewekt. Dus door minder te gebruiken ( zonder verlies van comfort) beperken we de CO2 uitstoot van gas- en kolencentrales.

%

Doet mee!

Van de inwoners van Harderwijk en Hierden doen in 2028 65 % mee met Endura. Meedenken, zelf opwekken. Ook huurders zijn betrokken en dan wordt het samen een succes om Harderwijk meer zelfvoorzienend te maken!

%

Zelfvoorzienend

van de inwoners zijn helemaal zelfvoorzienend qua stroomgebruik. De energietransitie wordt zo een succes en de doelen worden gehaald.

Met de aanleg van de eerste 2 zonneparken met 2500 zonnepanelen ( juli 2019) wordt 1% van de huishoudens van Harderwijk en Hierden voorzien van elektriciteit.

Het bestuur

Ruud Mantingh

Voorzitter

Motivatie: Een bijdrage leveren aan de verduurzaming van Harderwijk en Hierden, middels het op gang brengen van een maatschappelijke beweging.

Sander Fijn van Draat

Algemeen Bestuurslid

Motivatie: Endura moet en daarom doe ik mee!

Brigitte Nugteren

Penningmeester

Motivatie: Ik ben nog jong, Endura doet ergens toe en daar doe ik aan mee!

Marcel van den Broek

Algemeen bestuurslid

Motvatie: De overgang van fossiele brandstoffen naar groene energie is naast de komst van het internet één van de belangrijkste verandering van onze tijd. Met Endura kan ik hieraan meewerken en deze groene revolutie op lokaal gebied mede vorm en inhoud geven.

Gerrit Franken

Algemeen bestuurslid

Motivatie: Endura is ten diepste een vredesmissie. Fossiele brandstoffen worden meer en meer de inzet voor (economische) oorlogsvoering. Ik wil bijdragen aan de leefbaarheid en de vrijheid van ons nageslacht.

Henry Staal

Algemeen bestuurslid

Motivatie: Technisch, sociaal en maatschappelijk is de tijd rijp voor duurzame energie, maar het moet wel aangezwengeld worden, anders gebeurt er niets.

Henk Eijsenga

Algemeen bestuurslid

Motvatie: Geweldig om mij bestuurlijke ervaring hier in te zetten.

 

 

 

 

Ook zin om je schouders onder Endura te zetten? Meld je bij Wim Sederel op 06-51496245

Hans Voorwinden

secretaris

De directie

Projectbureau

Wim Sederel

Directie

Motivatie: Ik wil graag de aanjager zijn van de verduurzaming van Harderwijk en Hierden.

Doeko Hekstra

Consultant

Motivatie: Iedereen betrekken bij de kansen die er zijn om ons energiegebruik te verduurzamen.
De juiste techniek op de juiste plaats voor een betaalbare en groene toekomst voor ons allemaal. Kennis en kunde, mensen en middelen bij elkaar brengen om dit eindelijk te gaan DOEN.

Endurianen

Denktank

HARM-JAN VAN SCHAIK

“Geloof in de kracht van de samenleving, die we samen vormen!
Wat is er mooier dan dat energie die gebruikt wordt in Harderwijk ook is opgewekt in Harderwijk.
Samen eerlijk investeren in de lokale economie en werkgelegenheid en samen investeren in groene energie.
Dit betekent met elkaar bewust verantwoordelijkheid dragen voor de generaties na ons.

Een beetje Harderwieker kijkt ook naar de portemonnee.
Het is op de lange duur ook nog eens goedkoper dan
fossiele brandstof.
Doe je ook mee?”

BRIGITTE NUGTEREN

 “Ik ben nog jong, Endura doet ergens toe en daar doe ik aan mee!”

SANDER FIJN VAN DRAAT

“Endura moet, daarom doe ik mee!”

ANNEMIEKE DE BRUIJN

“Ik steek graag mijn energie in het maken van heldere teksten om zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren en te activeren voor Endura.”

FRANK HOP

“Leuk om als accountant mijn bijdrage te leveren. Ik wil helemaal groen worden!”

BERT BRUINEWOUD

“Ik wil meedenken om vanaf Strand Horst tot aan Hulshorst, de bewoners te beschermen tegen geluidsoverlast van de A28 MET ZONNEPANELEN.”

HENK VAN DEN BERG

“Van stadsgas in 1860 (NV. gasvoorziening Noord Veluwe) naar aardgas in 1958 (Gamog) naar stadsstroom in 2018 (Endura).
Mijn motto: Groen zijn en duurzaam worden.”

HENK VERMEER

“IK DOE MEE. EEN DUURZAMER HARDERWIJK BEGINT IMMERS BIJ JEZELF.  HET MOOIE VAN ENDURA VIND IK DAT ALLE INSPANNINGEN OP HARDERWIJK GERICHT ZIJN.”

REMKO SNIJDERS

“Ik voel me verantwoordelijk voor een gezonde, leefbare en duurzame omgeving van nu, maar ook om dit over te dragen aan de nieuwe generatie.
Hier werkt Endura aan en daar doe ik graag aan mee.”

CHRISTIANNE VAN DER WAL

“…Laten we met alle inwoners en ondernemers stap voor stap verduurzamen, op een manier dat wij allemaal zelf kunnen mee investeren, en de opbrengsten ook hier blijven. Zo voelt iedereen het in z’n portemonnee, of we investeren de opbrengsten weer in nieuwe duurzame projecten in Harderwijk. Zo worden we er allemaal beter van!”

DOET U MEE ?

“Omdat……”

Share This