Zonnepark Harderwijk

Deze pagina is speciaal voor Zonnepark Harderwijk BV, het samenwerkingsverband tussen de
gemeente Harderwijk en Endura voor de realisatie van het Zonnepark Harderwijk.

Unieke samenwerking gemeente Harderwijk en Endura

Energiecoöperatie Endura Harderwijk heeft zich ten doel gesteld om binnen één generatie alle energie die we in onze gemeente met elkaar gebruiken ook hier samen op te wekken. Daarmee nemen we verantwoordelijkheid voor ons eigen energiegebruik en dat past in deze tijd. Met ons eigen Harderwijkse energiebedrijf vallen de lasten maar ook de lusten van lokale energieopwekking onze eigen gemeente toe. Zowel bedrijven als particulieren profiteren op die manier van de energietransitie.

Zonnepark Harderwijk is een initiatief van lokale Energiecoöperatie Endura. Endura staat voor samenwerking en zelf onze lokaal duurzame energie opwekken in Harderwijk en Hierden.  Zolang er andere mogelijkheden zijn, wil ze hiervoor nog geen zonneparken op landbouwgrond aanleggen. Bij voorkeur worden de grotere (bedrijfs-) daken of geluidsschermen langs snelwegen gebruikt om energie op te wekken. Er deed zich een unieke kans voor om een parkeerterrein in Harderwijk te overkappen met een carport met daarop zonnepanelen. Dit parkeerterrein wordt hoofdzakelijk gebruikt door de bezoekers van het dolfinarium. Wat betekent dat op dit grote terrein twee maanden per jaar wordt geparkeerd en het verder nagenoeg ongebruikt is. Door een carport met zonnedak wordt op het terrein het hele jaar energie opgewekt. De te bouwen carport maakt het mogelijk om er én te parkeren én energie op te wekken. Dit past heel goed bij de doelstellingen van Endura.

Bijzonder project

Een carport bouwen, werkt kostprijsverhogend. De jaarlijkse financieringslasten van een carport zijn normaliter driemaal zo hoog als het huren van een dak. Echter door hiervoor een samenwerking aan te gaan met de gemeente Harderwijk is het mogelijk om tegen gunstige voorwaarden (lage rente en langlopend) geld te lenen en wordt de financieringslast van de carport acceptabel. In de gemeenteraadsvergadering van 7 januari 2021 is de gemeenteraad in Harderwijk unaniem akkoord gegaan met het voorstel van Endura en het gemeentebestuur, om zich garant te stellen voor een lening van de Nederlandse Waterschapsbank. De businesscase ziet er goed uit.

Meedoen met Zonnepark Harderwijk

Ook inwoners en lokale bedrijven participeren. Er is veel interesse voor dit project, omdat steeds meer bewoners  en organisaties het verduurzamen van het energieverbruik als een belangrijk doel zien. Als je dit lokaal kunt doen en ook nog een leuke rente mag ontvangen, is dat driedubbele winst.

De aanleg van het zonnepark is eind 2021 gestart en in juni 2022 officieel in gebruik genomen.

Projectinformatie Zonnepark Harderwijk

Eigenaar:
Zonnepark Harderwijk BV
Deventerweg 2A
3843 GD Harderwijk
KvK: 81598939

Bestuursvergadering:                                                            Aandeelhoudersvergadering:
Wethouder duurzaamheid (vz)                                                Voorzitter Endura (vz)
Penningmeester Endura                                                           Wethouder financiën

Uitvoerende organisatie:
Energiecoöperatie Endura u.a.

Locatie:
Vuurtorenweg te Harderwijk

Financiering en rendement

Omdat de gemeente medeaandeelhouder van Zonnepark Harderwijk BV is geworden, kon voor dit bijzondere project onder zeer gunstige voorwaarden geld worden geleend bij de Nederlandse Waterschapsbank. De rente staat 25 jaar vast en de lening van € 2.000.000 wordt in 25 jaar afgelost.

De provincie Gelderland heeft voor projecten waarbij burgers financieel betrokken zijn een subsidie beschikbaar. Hiervoor komt dit plan in aanmerking. Er is subsidie van € 100.000 toegezegd.

Daarnaast hebben de inwoners van Harderwijk ook financieel kunnen participeren in dit project. Samengevat kan een deelnemer maximaal 100 Zondelen aanschaffen van € 100,- per participatie. Hierover ontvangt de deelnemer 5% rente. De Zondelen wordt in 10 jaar terugbetaald.

Zonnepark Harderwijk in maart 2022 operationeel

In september 2021 is de aanleg van de carport en Zonnepark Harderwijk gestart. In juni 2022 is het park officieel in gebruik genomen.

Sinds maart 2022 wordt de stroom geleverd aan OM Nieuwe Energie, een coöperatie van en voor duurzame opwekprojecten. De energie geleverd aan OM kan via Endura weer worden gebruikt.

De opwekresultaten tot nu toe:

Technische informatie

10.890 m2 dakoppervlakte
5854 zonnepanelen (410 Wp)
Parkvermogen van 2400 kWp
2 MWh per jaar (2.000.000 kWh)
28 omvormers van 200 KW
28 laadpunten, uit te breiden naar 150

 

#energietransitie #zonnepark #Harderwijk #overloopparkeerterrein #zonnepanelen #groene #stroom #duurzame #energie #lokale #energiecoöperatie #lokaal #Endura

Share This