Het Coronavirus is nog niet overwonnen en ook u zult waarschijnlijk de dagelijkse gevolgen ervan ervaren. Met dit gegeven heeft het bestuur besloten om de komende ledenvergadering van Endura wederom digitaal te organiseren. Wij, als bestuur, vinden dat als het gaat om uw gezondheid en die van de andere leden, we geen enkel risico moeten nemen. Als coöperatie willen we graag verder met de koers die is ingezet en samen hierover een aantal beslissingen nemen, zodat de verduurzaming van onze omgeving -ongeacht Corona- in volle vaart door kan gaan.

De ALV Endura van woensdag 30 september 2020 om 19.30 uur wordt via Zoom gehouden.
Te zijner tijd ontvangt u de Zoom-link om deel te nemen en kunt u ook de bijbehorende stukken inzien.

Onderwerpen voor deze ALV: Graag nemen we je mee in de laatste ontwikkelingen van onze projecten, zoals:

  • Zonnepark op de carport op het overloopparkeerterrein in Harderwijk
  • Nieuw Postcoderoosproject in Hierden
  • SDE+ project op de daken van De Bron en dat van een handelsbedrijf in graan en mineralen op het industrieterrein.

Verder zal de jaarrekening over 2019 definitief moeten worden vastgesteld. Hierover komt ook de kascontrole commissie aan het woord.
Tevens zal het nieuwe bestuurslid Hans Voorwinden officieel kunnen worden benoemd.

Reserveer de ALV alvast in uw agenda!

Share This