Endura: zonneparken in Harderwijk, dat kunnen we zelf

Endura: zonneparken in Harderwijk, dat kunnen we zelf

Zonneparken in Nederland zijn voor het grootst deel in handen van buitenlandse investeerders. Van de 33 grootste zonneparken is inmiddels 79 procent in buitenlandse handen (bron onderzoek AD). De discussie laait op: “Ons land gaat in de uitverkoop”, “Subsidiegeld verdwijnt naar het buitenland”, “Zonnepanelen als melkkoe”, “Buitenlandse investeerders in zonne-energie helpen de energietransitie te versnellen”. Endura zet zich in voor lokaal eigenaarschap onder het motto: Wij doen het zelf!

De transitie van fossiele naar groene energie is in volle gang, maar in het ene land gaat dat sneller dan in het andere. Van alle Europese landen staat Nederland relatief laag op de lijst als het gaat om de verduurzaming van energiebronnen. We produceren slechts 9 procent groene energie. In het Klimaatakkoord staat dat alle Europese landen in 2050 energieneutraal moeten zijn. In 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met 49 procent zijn gedaald.

Dat Nederland actie moet ondernemen om de energietransitie te versnellen, staat buiten kijf. De overheid subsidieert volop om al die projecten vlot te trekken, via de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE). Ook buitenlandse bedrijven helpen onze energietransitie te versnellen. En maken daarbij graag gebruik van onze subsidies. Ze verdienen op deze manier veel geld dat eigenlijk voor de regio bedoeld is waar de zonneparken liggen. Buitenlandse kopers komen met name uit landen als Duitsland en Denemarken. Die landen zijn verder gevorderd met hun energietransitie. Deze bedrijven en investeerders hebben meer ervaring met energieprojecten en stappen sneller in dan hun Nederlandse concurrenten.

 

50/50 regeling

Eind 2019 is een nieuw streven opgenomen in het Nederlandse Klimaatakkoord: de norm is dat van de duurzame energieprojecten, zoals zonne- of windenergie, 50% eigendom moet zijn van omwonenden en kleine lokale bedrijven. De resultaten hiervan zullen pas over enkele jaren zichtbaar zijn, want het opstarten van projecten als deze kost jaren. Maar het streven geeft hoopt.

 

Lokaal eigenaarschap

Lokale energiecoöperatie Endura Harderwijk promoot al vanaf 2016 lokaal eigenaarschap voor de opwek van groene energie. “Hiermee dragen we samen bij aan de klimaatdoelstellingen, verduurzaming van Nederland, de regio en de gemeente”, zegt Wim Sederel, directeur van Endura. “Lokaal eigenaarschap vergroot het draagvlak voor de veranderingen die nodig zijn voor de energietransitie. De de lasten en lusten worden lokaal eerlijk verdeeld en inwoners en lokale bedrijven kunnen participeren. En dat is hard nodig, want energietransitie raakt ons allemaal.”

Veel zonneparken zijn verworden tot een aantrekkelijk financieel product. Vlak voor of vlak na de bouw worden ze opgekocht door grote en/of buitenlandse partijen. “Het gaat deze bedrijven niet om het opwekken van groene stroom. Bij Endura ligt dat anders. De waarde die Endura als lokale energiecoöperatie nastreeft is primair gericht op verduurzaming van onze gemeente en inwoners en bedrijven helpen te verduurzamen door zelf lokaal groene energie op te wekken en de energiekosten en verbruik omlaag te brengen.”

“Het financiële rendement op onze zonneparken wordt direct weer ingezet om lokaal meer groene energie op te wekken. Het wordt in overleg met de leden van Endura geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe lokale projecten en initiatieven. De projecten worden door onszelf samen met lokale partijen gerealiseerd. Voor elkaar en door elkaar.”

 

Lokaal groene energie opwekken in Harderwijk doen we zelf

Succesvolle voorbeelden zijn er al in gemeente Harderwijk, zoals de zonneparken op de daken van Manege Rantrime, Sonnevanck en Bouw & Infrapark. Er zijn momenteel diverse projecten in voorbereiding, waaronder het Zonnepark Harderwijk in samenwerking met gemeente Harderwijk.

#lokale #groene #energie #energiecoöperatie #Harderwijk #Hierden #zonnepark #zonnepanelen #lokale #groene #energie #energiecoöperatie #Harderwijk #Hierden #zonnepark #zonnepanelen