Geslaagd EnergieCafé Stroom delen met de buurt

Geslaagd EnergieCafé Stroom delen met de buurt

Wij gaan van het gas af en ook de stroomvoorziening verandert van eenrichtingsverkeer naar een systeem met verschillende opwekkers en afnemers. Dat geeft problemen. Is een smartgrid de oplossing? Energiecoöperatie Endura en de gemeente Harderwijk organiseerden samen een EnergieCafé over stroom delen in jouw buurt. Drie deskundigen gaven hun visie. Alle stoelen in de zaal waren bezet, de belangstelling was groot. Hoe ziet de toekomst eruit? Brendan de Graaf (Lyv), Edo Kweldam (CAI) en Marieke Bouwhuis noemen de mogelijkheden voor buurtstroom en -warmte in Harderwijk.

De grote stroomproducenten leveren ons elektrische stroom en ook windmolens en zonnepanelen geven duurzame stroom. Huishoudens en bedrijven nemen stroom af of leveren stroom. Soms wordt er te veel stroom geleverd en soms is de vraag te hoog, de balans is zoek. Het netwerk kan de onbalans niet aan, er ontstaat een tijdelijke verstopping van de stroomkabels. Deze netcongestie speelt ook in Harderwijk. Dat levert problemen op: bedrijven kunnen bijvoorbeeld geen extra aansluiting krijgen. De netcongestie hindert ook de handel in de stroom. Het ontwikkelen van buurtstroom heeft ook last van netcongestie.

 

 

 

 

 

                                                                                                           ………………………………………..Brendan de Graaf ……….Marieke Bouwhuis ……… Edo Kweldam…………………………

Duurzame energie kan een probleem voor zichzelf gaan worden.  De Graaf: ”de particulieren, de kleinverbruikers, hebben in ons land een beschermde status. En de buurman moet een vergunning hebben om jou stroom te verkopen. Daarnaast is het verkopen van stroom ook risicovol. Als jij op een zonnige middag te veel solarstroom hebt, ben je niet de enige. Jouw stroom is dan niets waard. Het belangrijkste aspect van samenwerking zit ‘m in het feit dat de stroom kan worden geleverd als het ook wordt gebruikt, de zogenaamde gelijktijdigheid. De netcongestie, de vergunning om te mogen leveren en het risico dat je net niet op het juiste moment kunt leveren, zijn drie redenen waarom het beslist niet eenvoudig is om stroom met de buurt te kunnen delen”. De Graaf pleit ervoor om al bij het maken van een bestemmingsplan de energievoorzieningen op te nemen. Welke capaciteit bieden de zonnepanelen en op welk moment is dat vermogen beschikbaar? Welke stroomgebruikers kunnen hierop inspringen? ”.

Edo Kweldam geeft aan dat ook de CAI een netwerk beheert. Niet voor stroom, maar voor data maar toch zijn er zeker overeenkomsten. Schaalgrootte maakt het netwerk betaalbaar. Met het glasvezelnetwerk van de CAI staat Harderwijk zeer goed op de kaart en kunnen de gebruikers mogelijk op termijn gebruik maken bij de planning van het stroomgebruik. Overigens heeft de CAI ook interesse om als eerste Harderwijks bedrijf rechtstreeks de electriciteit van één van de zonneparken van Endura af te gaan nemen. De voorbereidingen lopen.

Marieke Bouwhuis, tenslotte, is beleidsmedewerker duurzaamheid bij de Gemeente Harderwijk. Ook in Harderwijk is er sprake van verstopping van het laagspanningsnet. Zij geeft aan dat de netcongestie de plannen dwarsboomt om wijken aardgasvrij te maken. De geplande windmolens kunnen ook nog niet op het netwerk aangesloten worden, de RES-doelstelling komt in gevaar. Zij geeft aan dat de spelregels regelmatig veranderen en dat vraagt ook aanpassing van de plannen. “Wij zijn op zoek naar mensen en bedrijven die willen spits mijden. Dat wil zeggen die bedrijven kunnen sturen met het stroomgebruik en op het moment dat de stroom wordt opgewekt ze ook willen en kunnen benutten. De stroom van windmolens zou bijvoorbeeld ingezet kunnen worden voor de warmtepompen van de huizen op het Waterfront”. Voor de nieuwbouwlocaties zoals Weiburg, Kranenburg en het Waterfront denkt de gemeente over een slim netwerk voor warmte en elektriciteit.

Tekst  en foto’s  door P. Lievense

 

Vrijwilligers energietransitie in Harderwijk geïnspireerd verder!

Vrijwilligers energietransitie in Harderwijk geïnspireerd verder!

Foto’s en tekst door Petra Lievense

Endura en de gemeente Harderwijk organiseerden dinsdag 23 januari een vrijwilligersfeest voor iedereen die, als vrijwilliger, bijdraagt aan de energietransitie in onze gemeente. Of je nu energiecoach bent of actief lid van de Energiecoöperatie of advies geeft over windmolens, je hoorde erbij.

Wim Sederel, directeur van Endura, geeft aan dat de overgang van het gebruiken van fossiele naar duurzame energie, de energietransitie, een proces is van lange adem. In de huidige tijd is er sprake van chaos en juist dan maken individuen met baanbrekende ideeën het verschil. “Juist de mensen die met passie en inspiratie aan de gang gaan met duurzame energie moet je ondersteunen”.

De vak wethouder Martijn Pijnenburg beseft dat hij staat voor de groep koplopers van de energietransitie. Hij bedankt iedereen in de zaal voor de belangeloze inzet en ambities. Hij voorziet een netcongestie in Harderwijk, dat wil zeggen dat het aanbod en de vraag van stroom niet in balans is, de Harderwijkse stroomkabels zijn te klein. Er moet aandacht komen voor het onderling afstemmen van de stroom. Hij verwijst naar het energiecafé van Endura  over smart grids, op 7 februari. “ook als er geen sturing uit het land komt, dan nog willen wij, het college van Burgemeester en wethouders, ervoor zorgen dat de energietransitie door kan gaan”.

Dr. ir. Jaap Schröder zette de energiecrisis af tegen de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis. Maatregelen  als isoleren zijn nadelig voor bijvoorbeeld vleermuizen, er ontstaat een groeiend verzet tegen de zonneakkers of vogels botsen tegen de windturbines . Hij ziet het als een koppelkans als een kwart van het terrein van een zonnepark bio divers wordt ingericht. Dat wil zeggen dat de beheerder bewust een nieuw natuurterrein moet inrichten. “Holland Solar hanteert deze richtlijn”.

De ambities van Endura werden toegelicht door Sander Fijn van Draat, bestuurslid. Endura ziet in de toekomst graag een Harderwijkse Energiemaatschappij ontstaan waarin we zelf de regie hebben, zelf verdelen en samen beslissingen nemen. En uiteraard werkt die maatschappij zonder winstoogmerk, alles komt te goede aan Harderwijk.

In de vorm van een speed-date opzet bespraken de vrijwilligers hun dromen en hun duurzame stappen. De gestelde tijd van 2 minuten per gesprek was te kort voor deze ambitieuze vrijwilligers. De Borrel na afloop bood ruimte om elkaars ambities verder door te spreken.

EnergieCafé over warmtepompen enorm succes

EnergieCafé over warmtepompen enorm succes

Het EnergieCafé over warmtepompen was woensdag 20 april jl een enorm succes. Bijna 175 bewoners uit de gemeente Harderwijk en andere belangstellenden kregen in het EnergieCafé informatie over het duurzaam verwarmen van je woning met een warmtepomp. De installatie van een warmtepomp is een van de mogelijkheden als alternatief voor aardgas.

De verschillende technieken werden uitgelegd, voor- en nadelen besproken en vragen beantwoord. In verschillende informatiestands deelden leden van Endura hun ervaringen en demonstreerden deskundigen de werking van uiteenlopende soorten warmtepompen en adviseerden over installatie, toepassing en mogelijkheden van subsidies. De bezoekers van het EnergieCafé vertrokken met veel informatie, inspiratie en energie om toe te passen bij de verduurzaming van hun woonomgeving.

Na een warm welkom van de organisatoren van het EnergieCafé, Wim Sederel (Endura Harderwijk) en Tom Meuwissen (gemeente Harderwijk) behandelde Roel Oosterhoff (installateur en ervaringsdeskundige) de verschillende soorten warmtepompen, de techniek, toepasbaarheid van de warmtepomp en beantwoorde vragen over de kosten, het gebruik en de installatie. Belangrijk bleek ook de noodzaak van isoleren om te kunnen overstappen naar een (hybride) warmtepomp.

 

Informatiestands

Na de presentaties werden de (ervarings)deskundigen van verschillende informatiestands kort geïntroduceerd. Daarna konden bezoekers, onder het genot van een drankje, terecht voor individuele vragen en de werking van meerdere soorten warmtepompen zien.
Zo kon men o.a. zien hoe je de met een warmtepomp in de zomers opgewekte energie, ‘s winters gebruikt in combinatie met een huisaccu. En ontdekken hoe een duale lucht/water warmtepomp werkt. Veluwe Duurzaam was aanwezig als duurzaamheidsloket van de gemeente Harderwijk waar je onafhankelijk advies kunt inroepen van een energieadviseurs of -coaches, vragen kunt stellen over subsidies, leningen en kortingen ontvangt om je woning te verduurzamen.

Leden van Endura vertelden hoe ze hun eigen (soms historische) woning hadden verduurzaamd met o.a. thermodynamische en lucht/warmte warmtepompen, airco’s en zonnepanelen. Al met al vertrokken de bezoekers van het EnergieCafé met veel informatie, inspiratie en energie om toe te passen bij de verduurzaming van hun woonomgeving.

De informatiemarkt werd mede mogelijk door: Remeha, Veldhuizen Energie, Nathan, Veluwe Duurzaam, Doeko Hekstra, Evert Raaijen, Henk van de Berg en Jan Dur. Het EnergieCafé is georganiseerd door Endura Harderwijk, werkgroep warmte, in samenwerking met de gemeente Harderwijk. Bekijk de presentatie tijdens het EnergieCafé.

Dit EnergieCafé werd georganiseerd in samenwerking met gemeente Harderwijk.

 

Doe ook mee!

Meld je aan als lid of voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle activiteit van Endura waarmee we samen bouwen aan de toekomst van een duurzaam Harderwijk en Hierden.

Chauffeurs gezocht voor actie basisscholen

Chauffeurs gezocht voor actie basisscholen

KINDEREN GAAN VOOR DUURZAAMHEID

De komende maanden start op bijna alle basisscholen in Harderwijk en Hierden een groots project rondom de energietransitie, speciaal gericht op de kinderen. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

In alle klassen wordt les gegeven over dit thema en daar horen ook verschillende lespaketten en -kisten bij. Voor het verdelen van de leskisten op maandagmiddag en vrijdagochtend zijn nog een groot aantal chauffeurs nodig. Heb je tijd om daar ook een steentje aan bij te dragen, graag. Meld je aan bij Louis Boer. Als er meerdere personen meehelpen, is het zo geregeld en ben je ook maar een paar keer aan de beurt. En uiteraard kan je zelf aangeven wanneer het wel past of niet. Help je mee ?

Voor meer info over het project Kinderen voor Duurzaamheid ga naar deze website.

Stichting Kinderen voor Duurzaamheid is geïnspireerd door Energiecoöperatie Endura