Zonnepark op het overloopparkeerterrein weer een stapje dichterbij !

Zonnepark op het overloopparkeerterrein weer een stapje dichterbij !

Endura is al enige tijd met de Gemeente Harderwijk in gesprek over een mogelijke samenwerking bij de aanleg van een zonnepark op het overloopparkeerterrein. Met de gemeente als partner / mede-eigenaar / garantsteller is het nl. mogelijk om tegen zeer scherpe tarieven geld te lenen en alleen met een lage rente en een lange looptijd wordt dit zonnepark financieel mogelijk.

Inmiddels is de garantstelling / mede-eigenaarschap ambtelijk akkoord bevonden. Het is juridisch getoetst en de samenwerking past binnen de Nederlandse wet- en regelgeving. Op 3 november 2020 is ook het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Harderwijk akkoord gegaan met de opzet en garantstelling. Nu is de gemeenteraad aan het woord en hopelijk zal dat akkoord ook dit jaar nog volgen.

We houden je op de hoogte!

 

(Eerder verschenen bericht Stentor 6 november 2020)

Winst van gemeentelijk windpark en zonnepark in Harderwijk gaat naar inwoners

Inwoners van Harderwijk profiteren mee als de gemeente Harderwijk een eigen windpark en een eigen zonnepark gaat exploiteren. De baten van het wind- en zonnepark komen in een duurzaamheidsfonds, waaruit inwoners en bedrijven subsidie kunnen krijgen voor duurzaamheidsprojecten.
Wethouder Bert van Bijsteren (VVD) is enthousiast over het besluit dat de gemeente Harderwijk een wind- en een zonnepark gaat exploiteren. Harderwijk is de eerste gemeente in Nederland die zelf een windpark gaat uitbaten en ook één van de eerste gemeenten in het land die zelf een zonnepark exploiteert. Het windpark met drie turbines komt op bedrijventerrein Lorentz te staan, terwijl het zonnepark daar vlakbij komt te liggen, op het toeristenparkeerterrein aan de noordkant van de N302.

,,Het initiatief voor het zonnepark dateert al uit 2018 en is van energiecoöperatie Endura,’’ geeft Van Bijsteren toe. ,,Endura had voor de financiering steun nodig van de gemeente Harderwijk en vroeg een garantstelling. Ik vind dat gemeenschapsgeld daar niet voor bedoeld is, omdat er te veel risico’s aan kleven. Na lang praten zijn we gekomen tot een oplossing: het gezamenlijk oprichten van een vennootschap Zonnepark Harderwijk bv, waarvan de gemeente Harderwijk 51 procent aandeelhouder is. Op die manier heeft de gemeente meer grip op de bedrijfsvoering en de risico’s binnen zo’n zonnepark.’’

,,We hebben het windpark en het zonnepark hard nodig om aan onze duurzaamheidsdoelstellingen te geraken,’’ is de conclusie van Van Bijsteren. ,,Vóór 2030 willen we 45 procent minder CO2-uitstoot hebben in Harderwijk ten opzichte van 2010. Het wordt best moeilijk om dat te realiseren. Een eigen wind- en zonnepark hebben we gewoon nodig.’’

Het zonnepark van Zonnepark Harderwijk bv met ruim 7.000 panelen wordt in 2021 gebouwd. De baten gaan deels naar de gemeente Harderwijk. De wethouder: ,,We steken dat geld in een duurzaamheidsfonds. Wat het duurzaamheidsfonds precies gaat doen, hebben we nog niet in detail besproken. Dat komt omdat het zonnepark nogal plotseling dichtbij is gekomen, we hadden gedacht pas met het duurzaamheidsfonds te starten als het windpark Lorentz er staat.’’

#Endura #zonnepark #overloop #parkeerterrein #Harderwijk

Ledenvergadering Energiecoöperatie Endura op 30 september 2020, aanvang 19.30 uur.

Op 30 september houdt Endura haar ledenvergadering via ZOOM.

Middels deze link kan je direct inloggen in de vergadering. Vanaf 19.00 uur kan je testen of de verbinding werkt. Anders graag bellen met 06-51496245
https://us02web.zoom.us/j/86091709094?pwd=ZUFpR2ppZ1ZGUTYzSS9pSXZicmVvdz09

Meeting ID: 860 9170 9094
Passcode: 488982

Dit zijn de bijbehorende stukken voor de vergadering:

Agenda
Notulen van de vergadering van 17 juni 2020 via ZOOM
Jaarcijfers Energiecoöperatie Endura 2019
Toelichting op de jaarcijfers
Verslag van de kascontrole commissie
Voorlegger decharge bestuur voor het gevoerde beleid in 2019
Voorlegger benoeming bestuurslid Hans Voorwinden
Startnotitie bovenlokale samenwerking in de RES Noord Veluwe

Programma Week van de Duurzaamheid 5 t/m 10 oktober 2020 (Corona Clausule)

Programma Week van de Duurzaamheid 5 t/m 10 oktober 2020 (Corona Clausule)

In de week van 5 tot en met 10 oktober worden in de regio meerdere activiteiten georganiseerd die in het teken staan een duurzaam leven. Voor Harderwijk en Hierden ziet het voorlopige programma er als volgt uit:

5 oktober
Bezoek van André Kuipers aan scholieren van het CCNV, Morgencollege en RSG.

6 oktober EnergieCafé vervalt
In de lijn van de ledenvergadering heeft het bestuur van Endura besloten het EnergieCafé van 6 oktober uit te stellen.
Alle EnergieCafés worden uitgesteld tot het moment dat er weer binnen, veilig groepsbijeenkomsten kunnen worden gehouden.

8 oktober
Is de opening van het zonnepark op het Bouw- en Infrapark, eind van de middag.in besloten kring i.v.m. Corona

10 oktober Duurzame mobiliteit vervalt
Ervaar duurzame mobiliteit ! Je kunt je laten informeren over veel vormen van duurzaam vervoer, e-bikes, elektrische auto’s etc en je kunt ze ook proberen. Dit event zal plaats vinden bij California aan de Deventerweg in Harderwijk. Opgeven voor een proefrit kan vanaf medio september.

#Endura #week #duurzaamheid #dvdd2020 #Harderwijk #Hierden #programma #Andrekuipers #energiecafe #mobiliteit

ALV Endura 30 september 2020 toch ONLINE

ALV Endura 30 september 2020 toch ONLINE

Het Coronavirus is nog niet overwonnen en ook u zult waarschijnlijk de dagelijkse gevolgen ervan ervaren. Met dit gegeven heeft het bestuur besloten om de komende ledenvergadering van Endura wederom digitaal te organiseren. Wij, als bestuur, vinden dat als het gaat om uw gezondheid en die van de andere leden, we geen enkel risico moeten nemen. Als coöperatie willen we graag verder met de koers die is ingezet en samen hierover een aantal beslissingen nemen, zodat de verduurzaming van onze omgeving -ongeacht Corona- in volle vaart door kan gaan.

De ALV Endura van woensdag 30 september 2020 om 19.30 uur wordt via Zoom gehouden.
Te zijner tijd ontvangt u de Zoom-link om deel te nemen en kunt u ook de bijbehorende stukken inzien.

Onderwerpen voor deze ALV: Graag nemen we je mee in de laatste ontwikkelingen van onze projecten, zoals:

  • Zonnepark op de carport op het overloopparkeerterrein in Harderwijk
  • Nieuw Postcoderoosproject in Hierden
  • SDE+ project op de daken van De Bron en dat van een handelsbedrijf in graan en mineralen op het industrieterrein.

Verder zal de jaarrekening over 2019 definitief moeten worden vastgesteld. Hierover komt ook de kascontrole commissie aan het woord.
Tevens zal het nieuwe bestuurslid Hans Voorwinden officieel kunnen worden benoemd.

Reserveer de ALV alvast in uw agenda!