Laatste Nieuws Zonnepark Overloopparkeerterrein

Laatste Nieuws Zonnepark Overloopparkeerterrein

Zowel de het bestuur van de Gemeente Harderwijk als Endura willen dat het SDE+ Zonnepark Overloopparkeerterrein voor Harderwijk er komt. Zoals bekend heeft Endura een garantstelling van de gemeente gevraagd voor de lening van de Waterschapsbank voor de aanleg van dit zonnepark. Organisatorisch wordt het zonnepark in een aparte entiteit ondergebracht, een dochterbedrijf van Endura. Als de gemeente garant gaat staan voor de lening wil ze, begrijpelijk, enige grip hebben op de besluitvorming in deze BV.

Dit vraagstuk wordt met Kern Notarissen nader uitgewerkt. We hopen snel met een passende oplossing te komen, zodat het voorstel kan worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit proces wil de gemeente graag voor de zomervakantie hebben afgerond. De rente is nu nog aantrekkelijk.
Binnen Endura willen we de leden ook graag informeren over de voorgenomen structuur en samenwerking met de gemeente. Hoe we dat overleg invulling gaan geven, maken we nog bekend.

Als de procedure is doorlopen, wordt de financiering definitief vastgelegd en starten we met de uitgifte van participaties. Op dat moment kan ook de bouwopdracht worden gegeven. Na het parkeerseizoen, waarschijnlijk medio september 2020, kan de aannemer dan beginnen.

Bij de aanleg nemen we, op verzoek van de gemeente, ook een 20-32 laadpalen mee. Hierdoor kunnen we de opgewekte stroom op een slimme manier ter plekke inzetten voor het opladen van de geparkeerde elektrische auto’s.

#zonnepanelen #postcoderoos #zonnepark #Overloopparkeerterrein #Harderwijk #Hierden #project #Endura #cooperatie #groen #solar #duurzaam #veluwe #gemharderwijk #energiecafe #groenestroom

Update lopende projecten Endura

Update lopende projecten Endura

Wat is de voortgang op de diverse projecten van Endura:

PCR Rantrime
Op 1 juni leveren de panelen van dit Postcoderoos-project precies een jaar groene stroom. We verwachten in juni de deelnemers en hun energieleverancier te informeren over de jaaropbrengst per paneel. Volg de actuele opbrengsten op de aparte website van zonnepark Rantrime: www.zonnepark-endura-rantrime.nl

SDE+ Bouw- en Infrapark
Vanaf 4 februari jl. draaien de ruim 1800 panelen van dit zonnepark op volle toeren. Deze maand hopen we de oplevering door het installatiebedrijf af te ronden.

SDE+ Sonnevanck
De zorggroep NWV heeft voor het SDE+ Zonnepark Sonnevanck 1140 zonnepanelen gelegd op de daken van Vivaldi, de Bloementuin en de Vlindertuin (3 nieuwe panden). De zorggroep maakt daarbij gebruik van de SDE+ subsidie van Endura. Het park is nu in aanleg en kan naar verwachting eind mei worden geleverd.

PCR Sonnevanck
Na de aanleg van het SDE+ Zonnepark Sonnevanck, wil Cobalt Energieoplossingen starten met de aanleg van het PCR Zonnepark op de daken van Iris, Hortensia, Myrthe en Rozemarijn.

Hier worden totaal 630 panelen gelegd door 62 gezinnen uit Harderwijk. Ze wekken zo de groene energie op die ze thuis gebruiken, maar niet op het eigen huis kunnen opwekken. Er is ook voor dit project provinciale subsidie aangevraagd en we rekenen weer op een goed rendement.

#zonnepanelen #postcoderoos #zonnepark #bouweninfra #Sonnevanck #Harderwijk #Hierden #project #Endura #cooperatie #groen #solar #duurzaam #veluwe #gemharderwijk #energiecafe #groenestroom #SDE #PCR

Voorlopig geen bijeenkomsten Endura

Voorlopig geen bijeenkomsten Endura

In deze Coronatijd is het lastig om het contact met de leden goed en op de gebruikelijke wijze te onderhouden. Via mail en nieuwsbrieven houden we je zo goed mogelijk op de hoogte en wordt het noodzakelijke geregeld. Hier moeten we het voorlopig helaas even mee doen. We missen de contacten en discussies met de leden wel.
Het zal lastig worden om voor / in de zomerperiode nog een Energie Café te organiseren. Wel plannen we er in ieder geval eentje in de week van de duurzaamheid (5-10 oktober 2020).
Voorlopig zijn ook de bijeenkomsten van de werkgroepen Mobiliteit, Warmte en Wind on-hold gezet.

Algemene Ledenvergadering
Voor 1 juli a.s. zouden we graag een ALV inplannen met daarin o.a. de goedkeuring van de jaarrekening 2019, benoeming nieuwe bestuursleden, plannen Zonnepark op het Overloopparkeerterrein etc. Dit wordt nog een hele klus als we geen plenaire bijeenkomsten meer mogen organiseren. Misschien is er een escape.

De ministerraad is op 3 april jl. akkoord gegaan met de Spoedwet digitale ALV. Op 21 maart is deze wet ook in de eerste kamer geaccordeerd voor een periode t/m 1 september 2020. Hierdoor is het nu mogelijk om, in tegenstelling tot hetgeen in de statuten is vastgesteld, een Algemene Ledenvergadering digitaal uit te voeren of later in te plannen en ook digitaal besluiten te nemen.

Het Endura-bestuur moet nog vergaderen hoe we hiermee om zullen gaan. We houden je op de hoogte.

Top maand voor zonneparken Endura

Top maand voor zonneparken Endura

Omdat het in de maand maart koel was met behoorlijk veel zon, hebben de 2 zonneparken van Endura veel energie opgewekt. De oorzaak hiervan is dat bij een goede koeling er minder energie wordt omgezet in warmte en dat beperkt de energieverliezen. Als de panelen koel blijven gedurende de opwek van energie, functioneren ze optimaal.

Op Manege Rantrime is 21.265 kWh opgewekt en het nieuwe zonnepark op het Bouw- en Infrapark wekte 45.738 kWh op. Bij elkaar is er hiermee 67.003 kWh aan Harderwijk geleverd.

De maand april start veelbelovend. In de komende 4 maanden, april, mei, juni en juli wordt over het algemeen de meeste zonne-energie opgewekt.