ENERGIE BESPAREN MET INFRAROOD METINGEN

De winter komt er weer aan, dus de hoogste tijd om na te gaan denken over het beter isoleren van je huis. Tenslotte is dat nog altijd de beste manier om energie te besparen en bovendien een must als je ooit van het gas af wilt en op duurzame energie wilt overstappen.
Binnen de werkgroep warmte zijn diverse leden actief met de warmtebeeldcamera. De foto’s worden je als lid van Endura gratis beschikbaar gesteld zodat je zelf kunt kijken naar de lekkage en zoeken naar de oplossing.
Wil jij ook een goed geïsoleerd huis, word lid van Endura voor gratis gemak van de camera. Je zult versteld staan wat er allemaal mogelijk is en hoeveel je kunt besparen, met een paar eenvoudige maatregelen.
Als je interesse hebt, meld je aan bij Endura voor het maken van warmtefoto’s.

 

Veel belangstelling informatieavond over Postcoderoos Endura Rantrime

Ruim 50 belangstellenden kwamen woensdag 24 oktober naar de kantine van manege Rantrime om uitleg te krijgen over de plannen voor de aanleg van een groot zonnepark op de daken van manege Rantrime an de 2e parallelweg in Hierden. De meeste aanwezigen gaven aan mee te doen en kochten paneeldelen. Grote voordelen van een Zonnedak via een postcoderoos zijn wel dat je ook zonder eigen dak toch je “eigen” stroom op kunt wekken.  Door de schaalgrootte heb je ook een minder grote investering te doen terwijl het rendement op loopt naar 6 %. En veelal werd ook genoemd dat je gedoe in je huis hebt.  Er is nog ruimte voor meer deelnemers en je kunt je aanmelden op de website van Endura.

Bijgevoegd is de presentatie van de avond.

Woensdag 24 oktober informatieavond Zonnedak Endura Rantrime om 20.00 u. in manege Rantrime

Eerste postcoderoos in Harderwijk van start,  Collectieve opwekking zonne-energie

Voor wie wel zonne-energie wil opwekken maar niet door panelen op het eigen dak, is de postcoderoos een uitkomst. Op het dak van manege Rantrime in Hierden wordt een groot zonnepark aangelegd voor omliggende huishoudens met aangesloten postcodes. Op woensdag 24 oktober is om 20.00 uur een informatieavond in de manege.

Het zonnepark in Hierden, met postcode 3848, gaat energie opwekken voor de postcodes 3841, 3842, 3843, 3846, 3848 en 3849. ,, Dat is het stadscentrum, de wijken Stadsdennen, Frankrijk, Veldkamp, industrieterrein Lorentz en Hierden. Dit komt neer op zo’n 12.000 huishoudens die mee kunnen doen’’, schetst Endura-directeur Wim Sederel het grote gebied waarvoor Harderwijk de eerste postcoderoos start. Wie lid wordt van de lokale energiecoöperatie betaalt 275 euro per paneel, waarvan het zonnepark wordt aangelegd. De stroom wordt waarschijnlijk geleverd aan Greenchoice en kan van deze of een andere energiemaatschappij worden afgenomen. Het project valt onder de postcoderoos-regeling. ,,De overheid heeft dit bedacht voor mensen die wel zonne-energie willen opwekken, maar waar geen panelen op eigen dak passen vanwege een rieten dak, een dak op het noorden of bomen voor het huis. Of omdat ze het simpelweg niet mooi vinden.’’

Het financiële voordeel is dat de energiebelasting niet hoeft te worden betaald over de door jouw panelen geproduceerde stroom. ,,Als je meer stroom opwekt, dan je thuis verbruikt, is het thuisverbruik het uitgangspunt met een maximum van 10.000 kWh (kilowattuur) per jaar. Op dit moment is de prijs voor elektriciteit circa 21 eurocent en de energiebelasting 12,65 eurocent per kWh, dus betaal je goedkope stroom van 8,35 eurocent. De energiebelasting wordt volgend jaar verlaagd naar 11,78 cent, maar stroom zal duurder worden. De terugverdientijd gaat dan van 9,5 naar 9,7 jaar.’’

Op het schuine dak in Hierden is ruimte voor 866 panelen, waarvan er 160 al zijn gereserveerd. De aanleg staat gepland voor december 2018. In het eerste kwartaal van 2019 komt er op Sonnevanck ook een zonneveld voor de wijken Stadsweiden en Drielanden.

Locatie: Tweede Parallelweg 1a. Aanmelden via: info@endura-harderwijk.nl

Energiecafé op de Dag van de Duurzaamheid, druk bezocht en inspirerend!

Het Energiecafé dat Endura op 10 oktober, de dag van de duurzaamheid, organiseerde is een groot succes geworden. Ruim 100 belangstellenden kwamen in het Californiagebouw bij elkaar. Tijdens het Energiecafé vertelden wethouder Christianne van der Wal, 2e kamerlid Dilan Yeşilgöz en Evert Raaijen ieder vanuit hun eigen invalshoek hoe ze werken aan duurzaamheid. Het was opvallend hoe gemotiveerd en enthousiast de sprekers met thema’s als energietransitie, CO2 reductie en duurzaamheid bezig zijn. De gemeenschappelijke deler in de drie inleidingen was: samen verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst, zelf in actie komen, gewoon beginnen en stap voor stap werken. Daarnaast was er ook aandacht voor de complexiteit van de energietransitie. Dilan Yeşilgöz illustreerde dat aan de hand van de afwegingen die de politiek moet maken tussen bijvoorbeeld het handhaven van ons hoge welvaartsniveau en de noodzaak die er is om met de energietransitie aan de slag te gaan. Ook is er nog maar weinig kennis over hoe burgers zelf aan de slag kunnen gaan. In dat opzicht was de presentatie van de Harderwijker Evert Raaijen heel bijzonder. Evert liet op een enthousiaste manier zien hoe hij van gas los is gekomen. Door slim te investeren in goede isolatie, een paar airco´s, een warmteboiler en zonnepanelen, gebruikt hij nu alleen nog elektriciteit. De investering is in 4 à 5 jaar terugverdiend door de besparing op zijn energierekening. De presentatie van Evert beantwoordt op een voortreffelijke manier aan een van de doelstellingen van het Energiecafé, namelijk het leren van elkaar. Evert kreeg dan ook veel complimenten uit de zaal én van de andere sprekers voor zijn aanpak. Een paar van zijn bevindingen worden dan ook zeker meegenomen naar Den Haag.

Christianne van der Wal is onder andere wethouder duurzaamheid. Ze bracht duidelijk over hoe gemotiveerd zij is om in Harderwijk samen met inwoners en bedrijven te werken aan duurzaamheid. Zij noemde een aantal voorbeelden waarop de gemeente actief is met duurzaamheid en wat er de komende jaren op stapel staat. Christianne vindt het belangrijk dat Harderwijkers en Hierdenaren een goed advies kunnen krijgen over de verduurzaming van hun eigen woning en het energiegebruik. Daarom kunnen inwoners voor vragen terecht bij het energieloket Veluwe Duurzaam en daarnaast via Endura samenwerken aan de energietransitie door met elkaar te investeren in zonnedaken. De revenuen van die projecten moeten wel aan de inwoners zelf ten goede komen. De wethouder gaf aan dat zij dat laatste heel belangrijk vindt.

Dilan Yeşilgöz legde de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord uit en benadrukte dat werken aan duurzaamheid kansen biedt voor innovatie. Als het slim wordt aangepakt kunnen zowel bedrijven en burgers er samen van profiteren. Haar standpunt is dat er zo min mogelijk vanuit de overheid moet worden opgelegd. Mensen moeten zelf initiatieven nemen en in actie komen. De overheid stelt wel duidelijke doelen, stimuleert en faciliteert. Iedereen moet mee kunnen doen dus de kosten voor de transitie moeten behapbaar blijven.

 

Ruud Mantingh, voorzitter van Endura, benadrukte in de paneldiscussie dat Endura een beweging is die enerzijds een bijdrage kan leveren aan het draagvlak voor de energietransitie in de samenleving en anderzijds door de zeggenschap die leden hebben zelf te beslissen hoe en in welke projecten er wordt geïnvesteerd en waar de revenuen ervan terecht komen. Daarbij is hij van mening dat er bij de energietransitie te veel over de kosten wordt gepraat en veel te weinig over de baten. Geen gas immers, betekent ook geen gasrekening en dat is juist wat wij willen.

Foto’s: Tünde Snijders

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Wim Sederel, telefoonnummer 06-51496245

Met dank aan Christel Hoeksema die van de avond een verslag heeft gemaakt in de vorm van een visual writing. (info@doorbeeld.nl of 06-10594857)