Ledenvergadering Energiecoöperatie Endura op 30 september 2020, aanvang 19.30 uur.

Op 30 september houdt Endura haar ledenvergadering via ZOOM.

Middels deze link kan je direct inloggen in de vergadering. Vanaf 19.00 uur kan je testen of de verbinding werkt. Anders graag bellen met 06-51496245
https://us02web.zoom.us/j/86091709094?pwd=ZUFpR2ppZ1ZGUTYzSS9pSXZicmVvdz09

Meeting ID: 860 9170 9094
Passcode: 488982

Dit zijn de bijbehorende stukken voor de vergadering:

Agenda
Notulen van de vergadering van 17 juni 2020 via ZOOM
Jaarcijfers Energiecoöperatie Endura 2019
Toelichting op de jaarcijfers
Verslag van de kascontrole commissie
Voorlegger decharge bestuur voor het gevoerde beleid in 2019
Voorlegger benoeming bestuurslid Hans Voorwinden
Startnotitie bovenlokale samenwerking in de RES Noord Veluwe

Programma Week van de Duurzaamheid 5 t/m 10 oktober 2020 (Corona Clausule)

Programma Week van de Duurzaamheid 5 t/m 10 oktober 2020 (Corona Clausule)

In de week van 5 tot en met 10 oktober worden in de regio meerdere activiteiten georganiseerd die in het teken staan een duurzaam leven. Voor Harderwijk en Hierden ziet het voorlopige programma er als volgt uit:

5 oktober
Bezoek van André Kuipers aan scholieren van het CCNV, Morgencollege en RSG.

6 oktober EnergieCafé vervalt
In de lijn van de ledenvergadering heeft het bestuur van Endura besloten het EnergieCafé van 6 oktober uit te stellen.
Alle EnergieCafés worden uitgesteld tot het moment dat er weer binnen, veilig groepsbijeenkomsten kunnen worden gehouden.

8 oktober
Is de opening van het zonnepark op het Bouw- en Infrapark, eind van de middag.in besloten kring i.v.m. Corona

10 oktober
Ervaar duurzame mobiliteit ! Je kunt je laten informeren over veel vormen van duurzaam vervoer, e-bikes, elektrische auto’s etc en je kunt ze ook proberen. Dit event zal plaats vinden bij California aan de Deventerweg in Harderwijk. Opgeven voor een proefrit kan vanaf medio september.

#Endura #week #duurzaamheid #dvdd2020 #Harderwijk #Hierden #programma #Andrekuipers #energiecafe #mobiliteit

ALV Endura 30 september 2020 toch ONLINE

ALV Endura 30 september 2020 toch ONLINE

Het Coronavirus is nog niet overwonnen en ook u zult waarschijnlijk de dagelijkse gevolgen ervan ervaren. Met dit gegeven heeft het bestuur besloten om de komende ledenvergadering van Endura wederom digitaal te organiseren. Wij, als bestuur, vinden dat als het gaat om uw gezondheid en die van de andere leden, we geen enkel risico moeten nemen. Als coöperatie willen we graag verder met de koers die is ingezet en samen hierover een aantal beslissingen nemen, zodat de verduurzaming van onze omgeving -ongeacht Corona- in volle vaart door kan gaan.

De ALV Endura van woensdag 30 september 2020 om 19.30 uur wordt via Zoom gehouden.
Te zijner tijd ontvangt u de Zoom-link om deel te nemen en kunt u ook de bijbehorende stukken inzien.

Onderwerpen voor deze ALV: Graag nemen we je mee in de laatste ontwikkelingen van onze projecten, zoals:

  • Zonnepark op de carport op het overloopparkeerterrein in Harderwijk
  • Nieuw Postcoderoosproject in Hierden
  • SDE+ project op de daken van De Bron en dat van een handelsbedrijf in graan en mineralen op het industrieterrein.

Verder zal de jaarrekening over 2019 definitief moeten worden vastgesteld. Hierover komt ook de kascontrole commissie aan het woord.
Tevens zal het nieuwe bestuurslid Hans Voorwinden officieel kunnen worden benoemd.

Reserveer de ALV alvast in uw agenda!

Postcoderoosproject (PCR) Rantrime begint goed !

Postcoderoosproject (PCR) Rantrime begint goed !

Het eerste jaar dat de deelnemers van het PCR-project op Manege Rantrime de Energiebelasting mogen verrekenen is boven verwachting verlopen. Eén zonnepaneel op dit dak, wekte in het afgelopen jaar, van 1 juni 2019 tot en met 31 mei 2020, gemiddeld 305,7 kWh op. Door de vele zonuren en het koelere weer met een ideale ligging van het dak, levert dit geweldige resultaat op. En dan te weten dat dit 275 Wp zonnepanelen zijn, wat inhoudt dat deze panelen onder Nederlandse omstandigheden gemiddeld per jaar 275 kWh per jaar opwekken. Dit eerste jaar is er dus 11,2 % meer opgwekt, dan maximaal was te verwachten.

NB: Ook het Endura zonnepark op het Bouw- en Infrapark draaide goed en wekte in de afgelopen maand mei 84.323 kWh op.

Zonneparken op Sonnevanck gereed

Zonneparken op Sonnevanck gereed

Eerder dan verwacht levert Cobalt Energieoplossingen BV uit Ermelo de beide zonneparken op de daken van Sonnevanck al op deze week. Totaal liggen 1160 panelen voor het SDE+ zonnepark zelf. De opgewekte stroom daarvan wordt direct door Sonnevanck gebruikt.

PCR Sonnevanck
Daarnaast liggen 630 zonnepanelen in een postcoderoos-project (PCR). Met dit project wekken de deelnemers wel hun eigen energie op, maar niet op hun eigen gebouwen. Dit gebeurt op een gebouw in de buurt, in dit geval op Sonnevanck via de Regeling Verlaagd Tarief (een overheidsregeling). Totaal participeren 62 deelnemers in dit project woonachtig in Harderwijk Centrum ( Binnenstad, Stadsdennen Wittehagen en Veldkamp) en Harderwijk-Zuid (Drielanden en Stadsweiden). Natuurlijk doen ook veel bewoners mee die wonen op en om het Sonnevanckterrein.

Het is weer een prachtig project waarin Endura constructief heeft samengewerkt met Cobalt Energieoplossingen BV, Paulus Elektro en Beveiliging beiden uit Ermelo, Handicom Solar uit Harderwijk en de Zorggroep Noordwest Veluwe, eigenaar van de gebouwen.

 

#zonnepanelen #postcoderoos #zonnepark #Harderwijk #Hierden #project #Endura #cooperatie #groen #solar #energie #duurzaam #gemharderwijk #PCR #veluwe #SDE #paulusElektro #Cobaltenergieoplossingen #HandicomSolar