Groene kerk Hierden kiest voor lokale groene stroom

Groene kerk Hierden kiest voor lokale groene stroom

De Werkgroep Groene Kerk van de Hervormde Gemeente Hierden is het nieuwe jaar groen begonnen. Als groene kerk heeft ze haar eerste goede voornemen direct in daden omgezet. Vanaf 1 januari zijn beide kerkgebouwen (Dorpskerk Hierden en Visnet Wijk Frankrijk Harderwijk) weer iets duurzamer.

De Hervormde Gemeente is gestart met het gebruik van lokale groene energie via Endura, dé lokale duurzame energiecoöperatie van Harderwijk en Hierden. “Op deze manier dragen we weer een beetje bij aan een duurzame wereld.” De groene energie wordt opgewekt in Harderwijk en Hierden, bijvoorbeeld op het dak van manege Rantrime en van Sonnevanck. Endura is ook in gesprek met De Rumels en VV Hierden (Sportief Hierden) om groene energie op de daken te gaan opwekken.

Energie-tip
“Misschien is het een aardige tip eens te kijken hoe groen de energie is die u zelf gebruikt? Want groene energie gebruiken is misschien wel de makkelijkste stap die u kunt zetten. En door lokaal in te kopen, of het nu gaat om uw boodschappen gaat of uw energie, steunt u bovendien lokale ondernemers in deze regio. Een overweging waard, toch?”

Weten wat de meest groene energieleveranciers zijn? De consumentenbond heeft ze in november in dit onderzoek op een rijtje gezet. Endura koopt haar energie in via Om|nieuwe energie. Een van de vijf duurzaamste energieleveranciers.

Ook kiezen voor lokaal opgewekte groene energie? Kijk verder bij de Endura Energie.

#groene #energie #Harderwijk #Hierden #kerk #duurzaam #lokale #lokaal #energiecoöperatie #Endura

 

Gemeenteraad gaat akkoord met garantstelling Zonnepark Harderwijk

Gemeenteraad gaat akkoord met garantstelling Zonnepark Harderwijk

In de gemeenteraadsvergadering van 7 januari 2021 is de gemeenteraad in Harderwijk unaniem akkoord gegaan met het voorstel van Endura, samen met het gemeentebestuur, om zich garant te stellen voor een lening van de Nederlandse Waterschapsbank. Het geld is nodig voor de aanleg van het Zonnepark op het Overloopparkeerterrein in Harderwijk.

Op korte termijn zullen definitieve prijzen worden opgevraagd voor de bouw van de carport en aanleg van het zonnepark.
Voor 2 maart 2021 zal opdracht voor de aanleg worden verstrekt.

De aanleg van dit zonnepark komt nu heel dichtbij!

#overloopparkeerterrein #zonnepark #Harderwijk #Endura

Warmtescan met warmtecamera, gratis voor leden

Warmtescan met warmtecamera, gratis voor leden

Nu de temperaturen dalen, kunt u met een warmtecamera weer goed ontdekken of en waar de woning ergens warmte laat ontsnappen. Goed om te weten, want een duurzaam leven begint bij minder gebruik, o.a. door de verliezen te beperken.

Binnen Endura is een team van vrijwilligers actief, die op verzoek, bij de leden thuis warmtefoto’s komt maken. U weet dan precies of en waar warmte verloren gaat, zodat u gericht maatregelen kunt nemen. Voor leden is dit gratis.

Wilt u gebruikmaken van deze service of meer informatie? Neem dan contact op via: aanmelden@warmtecamera.

#warmtecamera #isolatie #warmteverlies #energiebesparing #Harderwijk #Hierden #duurzaam #energie #groene #lokaal #energiecoöperatie #Endura

Algemene Ledenvergadering 14 december 2020 om 19.30 uur

Algemene Ledenvergadering 14 december 2020 om 19.30 uur

Op maandag 14 december a.s. organiseren we de Algemene Ledenvergadering van Endura. De ALV wordt in verband met COVID-19 via ZOOM gehouden. Het is mogelijk vanaf 19.00 uur in te loggen. De vergadering begint om 19.30 uur.

We praten u tijdens de vergadering bij over de laatste ontwikkelingen binnen Endura. Over een aantal zaken moeten we in de vergadering ook besluiten nemen.

Uiterlijk 1 week voor de vergadering ontvangen de leden de bijbehorende vergaderstukken en de link om in te loggen. Op de agenda staan in ieder geval:

  • Bestuursverkiezing
  • Jaarplan 2021
  • Warmtetransitie in Harderwijk, hoe komen we van het gaslos voor 2050


Vragen vooraf insturen kan
Het is mogelijk om vooraf vragen in te dienen via de mail: info@endura-harderwijk.nl. De binnengekomen vragen worden bij aanvang van de ALV gedeeld met de leden. De vragen worden inhoudelijk behandeld bij de rondvraag.

#Harderwijk #Hierden #duurzaam #energie #groene #lokaal #energiecoöperatie #Endura #ALV

Inwonerswebinar RES Noord-Veluwe

Inwonerswebinar RES Noord-Veluwe

Sinds juli denken inwoners mee waar de opwekking van duurzame energie (windmolens en zonne-energie) mogelijk is op de Noord-Veluwe. Op dit moment liggen er 3 varianten voor de energiestrategie op tafel. In de komende maanden wordt toegewerkt naar 1 variant.

In dit webinar wordt u helemaal bijgepraat. U krijgt uitgebreide informatie over de RES. Wat is een energiestrategie precies? Wat staat er in de RES van de Noord-Veluwe? En wat betekent dit voor u als inwoner? Er wordt verteld hoe wij in de regio met de energiestrategie aan de slag gaan. Ook worden vragen van inwoners behandeld.

U kunt nog steeds meedenken over de plannen op: https://energienoordveluwe.nl/landing

#Endura #RES #webinar #inwoners #Noord-Veluwe #groene #stroom #duurzaam #lokaal

Zonnepark op het overloopparkeerterrein weer een stapje dichterbij !

Zonnepark op het overloopparkeerterrein weer een stapje dichterbij !

Endura is al enige tijd met de Gemeente Harderwijk in gesprek over een mogelijke samenwerking bij de aanleg van een zonnepark op het overloopparkeerterrein. Met de gemeente als partner / mede-eigenaar / garantsteller is het nl. mogelijk om tegen zeer scherpe tarieven geld te lenen en alleen met een lage rente en een lange looptijd wordt dit zonnepark financieel mogelijk.

Inmiddels is de garantstelling / mede-eigenaarschap ambtelijk akkoord bevonden. Het is juridisch getoetst en de samenwerking past binnen de Nederlandse wet- en regelgeving. Op 3 november 2020 is ook het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Harderwijk akkoord gegaan met de opzet en garantstelling. Nu is de gemeenteraad aan het woord en hopelijk zal dat akkoord ook dit jaar nog volgen.

We houden je op de hoogte!

 

(Eerder verschenen bericht Stentor 6 november 2020)

Winst van gemeentelijk windpark en zonnepark in Harderwijk gaat naar inwoners

Inwoners van Harderwijk profiteren mee als de gemeente Harderwijk een eigen windpark en een eigen zonnepark gaat exploiteren. De baten van het wind- en zonnepark komen in een duurzaamheidsfonds, waaruit inwoners en bedrijven subsidie kunnen krijgen voor duurzaamheidsprojecten.
Wethouder Bert van Bijsteren (VVD) is enthousiast over het besluit dat de gemeente Harderwijk een wind- en een zonnepark gaat exploiteren. Harderwijk is de eerste gemeente in Nederland die zelf een windpark gaat uitbaten en ook één van de eerste gemeenten in het land die zelf een zonnepark exploiteert. Het windpark met drie turbines komt op bedrijventerrein Lorentz te staan, terwijl het zonnepark daar vlakbij komt te liggen, op het toeristenparkeerterrein aan de noordkant van de N302.

,,Het initiatief voor het zonnepark dateert al uit 2018 en is van energiecoöperatie Endura,’’ geeft Van Bijsteren toe. ,,Endura had voor de financiering steun nodig van de gemeente Harderwijk en vroeg een garantstelling. Ik vind dat gemeenschapsgeld daar niet voor bedoeld is, omdat er te veel risico’s aan kleven. Na lang praten zijn we gekomen tot een oplossing: het gezamenlijk oprichten van een vennootschap Zonnepark Harderwijk bv, waarvan de gemeente Harderwijk 51 procent aandeelhouder is. Op die manier heeft de gemeente meer grip op de bedrijfsvoering en de risico’s binnen zo’n zonnepark.’’

,,We hebben het windpark en het zonnepark hard nodig om aan onze duurzaamheidsdoelstellingen te geraken,’’ is de conclusie van Van Bijsteren. ,,Vóór 2030 willen we 45 procent minder CO2-uitstoot hebben in Harderwijk ten opzichte van 2010. Het wordt best moeilijk om dat te realiseren. Een eigen wind- en zonnepark hebben we gewoon nodig.’’

Het zonnepark van Zonnepark Harderwijk bv met ruim 7.000 panelen wordt in 2021 gebouwd. De baten gaan deels naar de gemeente Harderwijk. De wethouder: ,,We steken dat geld in een duurzaamheidsfonds. Wat het duurzaamheidsfonds precies gaat doen, hebben we nog niet in detail besproken. Dat komt omdat het zonnepark nogal plotseling dichtbij is gekomen, we hadden gedacht pas met het duurzaamheidsfonds te starten als het windpark Lorentz er staat.’’

#Endura #zonnepark #overloop #parkeerterrein #Harderwijk