Geslaagd EnergieCafé Stroom delen met de buurt

Geslaagd EnergieCafé Stroom delen met de buurt

Wij gaan van het gas af en ook de stroomvoorziening verandert van eenrichtingsverkeer naar een systeem met verschillende opwekkers en afnemers. Dat geeft problemen. Is een smartgrid de oplossing? Energiecoöperatie Endura en de gemeente Harderwijk organiseerden samen een EnergieCafé over stroom delen in jouw buurt. Drie deskundigen gaven hun visie. Alle stoelen in de zaal waren bezet, de belangstelling was groot. Hoe ziet de toekomst eruit? Brendan de Graaf (Lyv), Edo Kweldam (CAI) en Marieke Bouwhuis noemen de mogelijkheden voor buurtstroom en -warmte in Harderwijk.

De grote stroomproducenten leveren ons elektrische stroom en ook windmolens en zonnepanelen geven duurzame stroom. Huishoudens en bedrijven nemen stroom af of leveren stroom. Soms wordt er te veel stroom geleverd en soms is de vraag te hoog, de balans is zoek. Het netwerk kan de onbalans niet aan, er ontstaat een tijdelijke verstopping van de stroomkabels. Deze netcongestie speelt ook in Harderwijk. Dat levert problemen op: bedrijven kunnen bijvoorbeeld geen extra aansluiting krijgen. De netcongestie hindert ook de handel in de stroom. Het ontwikkelen van buurtstroom heeft ook last van netcongestie.

 

 

 

 

 

                                                                                                           ………………………………………..Brendan de Graaf ……….Marieke Bouwhuis ……… Edo Kweldam…………………………

Duurzame energie kan een probleem voor zichzelf gaan worden.  De Graaf: ”de particulieren, de kleinverbruikers, hebben in ons land een beschermde status. En de buurman moet een vergunning hebben om jou stroom te verkopen. Daarnaast is het verkopen van stroom ook risicovol. Als jij op een zonnige middag te veel solarstroom hebt, ben je niet de enige. Jouw stroom is dan niets waard. Het belangrijkste aspect van samenwerking zit ‘m in het feit dat de stroom kan worden geleverd als het ook wordt gebruikt, de zogenaamde gelijktijdigheid. De netcongestie, de vergunning om te mogen leveren en het risico dat je net niet op het juiste moment kunt leveren, zijn drie redenen waarom het beslist niet eenvoudig is om stroom met de buurt te kunnen delen”. De Graaf pleit ervoor om al bij het maken van een bestemmingsplan de energievoorzieningen op te nemen. Welke capaciteit bieden de zonnepanelen en op welk moment is dat vermogen beschikbaar? Welke stroomgebruikers kunnen hierop inspringen? ”.

Edo Kweldam geeft aan dat ook de CAI een netwerk beheert. Niet voor stroom, maar voor data maar toch zijn er zeker overeenkomsten. Schaalgrootte maakt het netwerk betaalbaar. Met het glasvezelnetwerk van de CAI staat Harderwijk zeer goed op de kaart en kunnen de gebruikers mogelijk op termijn gebruik maken bij de planning van het stroomgebruik. Overigens heeft de CAI ook interesse om als eerste Harderwijks bedrijf rechtstreeks de electriciteit van één van de zonneparken van Endura af te gaan nemen. De voorbereidingen lopen.

Marieke Bouwhuis, tenslotte, is beleidsmedewerker duurzaamheid bij de Gemeente Harderwijk. Ook in Harderwijk is er sprake van verstopping van het laagspanningsnet. Zij geeft aan dat de netcongestie de plannen dwarsboomt om wijken aardgasvrij te maken. De geplande windmolens kunnen ook nog niet op het netwerk aangesloten worden, de RES-doelstelling komt in gevaar. Zij geeft aan dat de spelregels regelmatig veranderen en dat vraagt ook aanpassing van de plannen. “Wij zijn op zoek naar mensen en bedrijven die willen spits mijden. Dat wil zeggen die bedrijven kunnen sturen met het stroomgebruik en op het moment dat de stroom wordt opgewekt ze ook willen en kunnen benutten. De stroom van windmolens zou bijvoorbeeld ingezet kunnen worden voor de warmtepompen van de huizen op het Waterfront”. Voor de nieuwbouwlocaties zoals Weiburg, Kranenburg en het Waterfront denkt de gemeente over een slim netwerk voor warmte en elektriciteit.

Tekst  en foto’s  door P. Lievense

 

Vrijwilligers energietransitie in Harderwijk geïnspireerd verder!

Vrijwilligers energietransitie in Harderwijk geïnspireerd verder!

Foto’s en tekst door Petra Lievense

Endura en de gemeente Harderwijk organiseerden dinsdag 23 januari een vrijwilligersfeest voor iedereen die, als vrijwilliger, bijdraagt aan de energietransitie in onze gemeente. Of je nu energiecoach bent of actief lid van de Energiecoöperatie of advies geeft over windmolens, je hoorde erbij.

Wim Sederel, directeur van Endura, geeft aan dat de overgang van het gebruiken van fossiele naar duurzame energie, de energietransitie, een proces is van lange adem. In de huidige tijd is er sprake van chaos en juist dan maken individuen met baanbrekende ideeën het verschil. “Juist de mensen die met passie en inspiratie aan de gang gaan met duurzame energie moet je ondersteunen”.

De vak wethouder Martijn Pijnenburg beseft dat hij staat voor de groep koplopers van de energietransitie. Hij bedankt iedereen in de zaal voor de belangeloze inzet en ambities. Hij voorziet een netcongestie in Harderwijk, dat wil zeggen dat het aanbod en de vraag van stroom niet in balans is, de Harderwijkse stroomkabels zijn te klein. Er moet aandacht komen voor het onderling afstemmen van de stroom. Hij verwijst naar het energiecafé van Endura  over smart grids, op 7 februari. “ook als er geen sturing uit het land komt, dan nog willen wij, het college van Burgemeester en wethouders, ervoor zorgen dat de energietransitie door kan gaan”.

Dr. ir. Jaap Schröder zette de energiecrisis af tegen de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis. Maatregelen  als isoleren zijn nadelig voor bijvoorbeeld vleermuizen, er ontstaat een groeiend verzet tegen de zonneakkers of vogels botsen tegen de windturbines . Hij ziet het als een koppelkans als een kwart van het terrein van een zonnepark bio divers wordt ingericht. Dat wil zeggen dat de beheerder bewust een nieuw natuurterrein moet inrichten. “Holland Solar hanteert deze richtlijn”.

De ambities van Endura werden toegelicht door Sander Fijn van Draat, bestuurslid. Endura ziet in de toekomst graag een Harderwijkse Energiemaatschappij ontstaan waarin we zelf de regie hebben, zelf verdelen en samen beslissingen nemen. En uiteraard werkt die maatschappij zonder winstoogmerk, alles komt te goede aan Harderwijk.

In de vorm van een speed-date opzet bespraken de vrijwilligers hun dromen en hun duurzame stappen. De gestelde tijd van 2 minuten per gesprek was te kort voor deze ambitieuze vrijwilligers. De Borrel na afloop bood ruimte om elkaars ambities verder door te spreken.

EnergieCafé over stroom delen met de buurt

EnergieCafé over stroom delen met de buurt

Wat zou het mooi zijn als je met je buren onderling energie zou kunnen delen! Dit kan met een lokaal energienetwerk. Maar wat is een lokaal energienetwerk? Hoe richt je dat samen met je buren in? Waarom zouden we dat willen in Harderwijk en Hierden? Wat is een smart-grid en hoe werkt dat? Om hierover informatie te geven, ervaringen te delen en dit soort vragen te beantwoorden organiseert Energiecoöperatie Endura samen met de gemeente Harderwijk het EnergieCafé: stroom delen met de buurt.

Datum: woensdag 7 februari 2024
Tijd: van 19.30 uur tot 22.00 uur (zaal open om 19.00 uur)
Plaats: California, Deventerweg 2A te Harderwijk

 

Programma

  • Brendan de Graaf (Lyv) is pionier op het gebied van smart-grids en deed al diverse proefprojecten, ook in Harderwijk. Hij legt uit wat een smart-grid is en hoe je onderling een stroomnetwerk organiseert.
  • Edo Kweldam (CAI Harderwijk) vertelt over een smart-grid-pilot die de CAI samen met Endura wil opzetten.
  • Marieke Bouwhuis (gemeente Harderwijk) licht toe wat mogelijk is in Harderwijk en hoe de gemeente omgaat met de opties en uitdagingen rond smart-grids.
  • Pannel-discussie met de sprekers en deelnemers onder leiding van Sander Fijn van Draat (Endura).

Daarnaast is er voldoende tijd om met de sprekers en andere bezoekers en buren te praten over het samen delen van stroom en wellicht al plannen te smeden.

 

Stroom delen met de buurt

Wij gaan van het aardgas af en onze stroomvoorziening verandert. Dankzij een wetswijziging is stroomvoorziening straks geen eenrichtingsverkeer meer, maar een systeem waarbij iedereen opwekker/leverancier en afnemer kan zijn. Overdag is het thuisgebruik klein, maar de opwek van duurzame energie juist groot. Hoe kunnen we slim omgaan met de overtollige stroom? Hoe regel je dat in de wijk? Je denkt na over opslag van overtollige stroom in accu’s van auto’s, fietsen en thuisbatterijen of om te zetten in warmte. Apparaten, zoals (af)wasmachines en drogers, gebruik je zoveel als mogelijk op de momenten dat er volop stroom wordt opgewekt. Smart-grids (technologieën om vraag en aanbod van elektriciteit optimaal op elkaar af te kunnen stemmen) helpen om dit lokaal te realiseren. Zo profiteren we samen, optimaal van lokaal opgewekte duurzame stroom, lage leveringskosten en lage stabiele stroomprijzen.

 

Smart-grids in Harderwijk

Steeds meer Harderwijkers hebben zonnepanelen op het dak of op een dak dat door de energiecoöperatie wordt beheerd. We zijn in Harderwijk goed op weg een duurzame stad te worden en in onze eigen energiebehoefte te voorzien. De gemeente Harderwijk stimuleert buurtbewoners om duurzame energie te gebruiken en te delen. Ze geeft ruimte aan de ontwikkeling van lokale stroomnetwerken op basis van smart-grids.

 

AANMELDEN

Deelnemen aan het EnergieCafé is gratis. Iedereen is welkom. We starten om 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur). We verwachten veel bezoekers, daarom is aanmelden vooraf gewenst. Aanmelden kan via info@endura-harderwijk.nl

 

#energiecafe #stroomnetwerk #lokaal #smartgrid #duurzaam #energie #energietransitie #harderwijk #hierden

Endura Energie Spreekuur Harderwijk iedere 3e zaterdag van de maand van 10-12 uur

Endura Energie Spreekuur Harderwijk iedere 3e zaterdag van de maand van 10-12 uur

Volgend Spreekuur op zaterdag 20 januari a.s.

Energie besparen willen we allemaal en er zijn volop mogelijkheden, maar wat kun jij in jouw geval het beste doen, waar moet je beginnen? Niet iedereen vind zijn of haar weg in de wirwar van regelingen, tips en online platforms. Om je daarbij te helpen houdt  Endura een speciaal een Energie Spreekuur op iedere 3e zaterdag van de maand, van 10 tot 12 uur in California Harderwijk.

Een aantal ervaren vrijwillige Energie Bespaar Adviseurs helpen je persoonlijk met al je vragen over het besparen van energie en energiekosten in je huis. Wat kun je eenvoudig zelf en waarbij heb je hulp nodig. Endura helpt je op weg. Het spreekuur is gratis. Lees meer over het Energie Spreekuur.

Schuif ook aan bij het volgende Energie Spreekuur!

Datum:  Zaterdag 20 januari 2024
Tijd:        van 10.00 tot 12.00 uur
Locatie: California, Deventerweg 2A Harderwijk

Loop op 20 janauri a.s. gewoon even binnen of meld je vooraf aan via advies@endura-harderwijk.nl

 

Endura bespaar-adviseurs helpen de energierekening omlaag

Een nieuw Harderwijks initiatief tegen hoge energiekosten: de Energie Bespaar-adviseurs. Energiecoöperatie Endura wil méér voor de Harderwijkers doen dan stroom opwekken. Directeur Wim Sederel: ‘We zien nog steeds relatief hoge energieprijzen en daarmee gepaard gaande energie-armoede, mensen die veel geld betalen voor gas en elektra. Die mensen willen wij graag helpen. En het aardige: daar is helemaal geen geld of dure apparatuur voor nodig. Besparen begint al met het beter instellen van bijvoorbeeld je thermostaat en cv-ketel maar ook door je bank voor de radiator weg te halen. Bij al die dagelijkse zaken kunnen onze Energie Bespaar-adviseurs helpen. Het zijn vrijwilligers, hun hulp is helemaal gratis en onafhankelijk.’ Voortaan elke derde zaterdag van de maand van 10 tot 12 uur is er een openbaar inloopspreekuur bij Endura in gebouw California aan de Deventerweg. De koffie staat klaar. De adviseurs beantwoorden vragen en maken zo nodig een afspraak voor een bezoek aan huis. Ook dit is kosteloos.

De Energie Bespaar-adviseurs hebben veel kennis en ervaring. De afgelopen jaren waren zij actief voor een regionale organisatie. Die is in Harderwijk gestopt. Endura stapt nu in het gat. Sederel: ‘We hopen juist ook de mensen te bereiken die door achtergrond of leeftijd moeite hebben met alle nieuwe ontwikkelingen. Voor alle duidelijkheid: Endura is een onafhankelijke club, wij verkopen niets. Wij werken nauw samen met de gemeente Harderwijk. Ook nieuw is dat wij mogelijk de woonadviseurs van Omnia gaan ondersteunen bij specifieke energie-vraagstukken bij hun huurders.’ (artikel Govert van der Boom, Harderwijker Courant).

 

Vervolgbijeenkomst deelmobiliteit op 22 november

Vervolgbijeenkomst deelmobiliteit op 22 november

Op 11 oktober jl. hielden we een EnergieCafé over de inzet van deelauto’s in Harderwijk. De belangstelling was goed en de avond was zeer geanimeerd. Deelmobiliteit is mogelijk een oplossing voor een dure parkeervergunning of een weinig gebruikte 2e auto. Op woensdag 22 november organiseren we een vervolgbijeenkomst.

Lokatie:    California, Deventerweg 2A
Tijd:          19.30 uur
Wanneer: 22 november 2023

 

Geïnteresseerd in het deelauto-project?

Op 22 november praten we door over de opzet van een deelmobiliteitsproject in onze gemeente. Ook nieuwe geïnteresseerden zijn welkom. We kijken ook terug op de eerste bijeenkomst. Meld je aan via deze link : Aanmelden voor deelmobiliteit, voor de vervolgbijeenkomst op 22 november a.s.

Wethouder Wilco Mazier gaf op 11 oktober in ons EnergieCafé aan dat met de groei van Harderwijk naar 60.000 inwoners, mobiliteitsplannen zullen veranderen voor delen van Harderwijk. De inrichting van een wijk wordt dan geprioriteerd naar lopen, fietsen, OV, delen en eigen vervoer. En Endura is ambassadeur van een sociaal auto-deel-programma van “Onze Auto”.
Misschien was je deze avond niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn en wil je wel meedoen met of meer informatie over het deelauto-programma, kom dan naar een vervolgavond op 22 november.

 

11 oktober Endura EnergieCafé ‘Samen een auto delen’

11 oktober Endura EnergieCafé ‘Samen een auto delen’

Samen een auto delen met je buurt. Endura start project deelauto’s in Harderwijk

Binnenkort kunnen inwoners van Harderwijk samen gebruikmaken van elektrische auto’s in onze gemeente. Dit ambitieuze initiatief van Endura, zal later dit jaar van start gaan en biedt een innovatieve oplossing voor de alsmaar groeiende parkeerproblemen in onze binnenstad en woonwijken, terwijl parkeervergunningen duurder zijn dan ooit tevoren. De keuze voor elektrische deelauto’s maakt dit project niet alleen praktisch, maar ook milieuvriendelijk.

 

Wil je samen met je buurtgenoten/wijk aansluiten bij dit plan?

Kom naar het EnergieCafé en geef je ter plekke op als geïnteresseerde.

 

Endura, onze lokale energiecoöperatie, zet zich regelmatig in voor EnergieCafés, projecten en acties om bewoners, bedrijven en organisaties in Harderwijk en Hierden te helpen samen hun energieverbruik en leefomgeving te verduurzamen. Het delen van auto’s biedt niet alleen voordelen voor het milieu, maar zorgt er ook voor dat je mobiel blijft zonder zorgen over kosten voor aanschaf, onderhoud, brandstof en parkeren. Op woensdag 11 oktober 2023 organiseert Endura een speciaal EnergieCafé voor alle geïnteresseerden, van 19.30 tot 22.00 uur in California Harderwijk. Deelname is gratis.

Lees meer over deelmobiliteit >

Programma

Parkeerbeleid Harderwijk
Tijdens het EnergieCafé op 11 oktober zal Wethouder Wilco Mazier meer vertellen over de plannen voor het parkeerbeleid in Harderwijk-stad.

Project deelauto’s Harderwijk
Endura zal het idee van ‘warm delen’ introduceren, waarbij elektrische auto’s worden gedeeld alsof het je eigen auto is. Tijdens de bijeenkomst kun je vragen stellen, jouw ideeën delen en jezelf inschrijven voor dit spannende initiatief. Natuurlijk doen we dit alles onder het genot van een hapje, koffie en drankje, aangeboden door Endura.

Wim Sederel, directeur van Endura, is enthousiast: “De auto wordt geparkeerd op een vaste locatie in jouw buurt, bij een laadpaal. De laatste gebruiker zorgt ervoor dat de auto weer opgeladen en schoon klaarstaat voor de volgende gebruiker. Via een app kun je de auto reserveren en de ritten maken die je wilt. Dit alles voor een vergoeding per kilometer en per uur, vanaf €50 per maand voor een nieuwe of zeer jonge elektrische vijf-persoonsauto. Er zijn geen onverwachte kosten of langdurige contracten (opzeggen kan maandelijks). Als de auto veel wordt gebruikt, voegen we er gewoon een extra auto aan toe. We willen dit idee uitrollen met ‘OnzeAuto,’ een coöperatie die bewoners in wijken, buurten en gemeenten in heel Nederland helpt om auto’s met elkaar te delen.”

Datum: woensdag 11 oktober 2023
Tijd: van 19.30 uur tot 22.00 uur (zaal open om 19.00 uur)
Plaats: California, Deventerweg 2A te Harderwijk

 

Aanmelden

Deelnemen aan het EnergieCafé is gratis. Iedereen is welkom. We starten om 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur). We verwachten veel bezoekers, daarom is aanmelden vooraf gewenst. Aanmelden kan via info@endura-harderwijk.nl (vermeld met hoeveel persoen je komt).