Zonnepark Harderwijk weer een stapje dichterbij

Zonnepark Harderwijk weer een stapje dichterbij

Nadat in januari de garantstelling door de gemeenteraad van Harderwijk is goedgekeurd, zijn vijf bedrijven uitgenodigd om een aanbieding te doen voor de bouw van de carport en aanleg van het zonnepark op het overloopparkeerterrein.

De binnengekomen aanbiedingen zijn beoordeeld en gewogen op de thema’s: duurzaamheid, lokale betrokkenheid, circulariteit en prijs. Inmiddels heeft het bestuur van Zonnepark Harderwijk BV een keuze gemaakt om met 2 partijen verder te praten en de plannen te finetunen. Door bijvoorbeeld zonnepanelen met een nog groter vermogen in te zetten, zijn minder zonnepanelen nodig om dezelfde hoeveelheid stroom op te wekken. En is ook een minder grote carport nodig. Dit zal kostenverlagend werken en dat is noodzakelijk voor een goede businesscase.

Opdracht tot bouw
Medio april 2021 verwachten we alle prijzen, de financiering en subsidie toegezegd te hebben gekregen of te hebben ontvangen, zodat we ook daadwerkelijk opdracht kunnen geven om te gaan bouwen. Daarna zullen we de investeerders verder informeren.

Meer informatie
Heb je al interesse getoond in de aanschaf van participaties in dit zonnepark, dan brengen we je na opdracht op de hoogte van de verdere procedure.
Heb je nog interesse om mee te doen, schrijf je dan in op deze site via Zonnepark Harderwijk.

#zonnepark #Harderwijk #Endura #Hierden

Endura: zonneparken in Harderwijk, dat kunnen we zelf

Endura: zonneparken in Harderwijk, dat kunnen we zelf

Zonneparken in Nederland zijn voor het grootst deel in handen van buitenlandse investeerders. Van de 33 grootste zonneparken is inmiddels 79 procent in buitenlandse handen (bron onderzoek AD). De discussie laait op: “Ons land gaat in de uitverkoop”, “Subsidiegeld verdwijnt naar het buitenland”, “Zonnepanelen als melkkoe”, “Buitenlandse investeerders in zonne-energie helpen de energietransitie te versnellen”. Endura zet zich in voor lokaal eigenaarschap onder het motto: Wij doen het zelf!

De transitie van fossiele naar groene energie is in volle gang, maar in het ene land gaat dat sneller dan in het andere. Van alle Europese landen staat Nederland relatief laag op de lijst als het gaat om de verduurzaming van energiebronnen. We produceren slechts 9 procent groene energie. In het Klimaatakkoord staat dat alle Europese landen in 2050 energieneutraal moeten zijn. In 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met 49 procent zijn gedaald.

Dat Nederland actie moet ondernemen om de energietransitie te versnellen, staat buiten kijf. De overheid subsidieert volop om al die projecten vlot te trekken, via de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE). Ook buitenlandse bedrijven helpen onze energietransitie te versnellen. En maken daarbij graag gebruik van onze subsidies. Ze verdienen op deze manier veel geld dat eigenlijk voor de regio bedoeld is waar de zonneparken liggen. Buitenlandse kopers komen met name uit landen als Duitsland en Denemarken. Die landen zijn verder gevorderd met hun energietransitie. Deze bedrijven en investeerders hebben meer ervaring met energieprojecten en stappen sneller in dan hun Nederlandse concurrenten.

 

50/50 regeling

Eind 2019 is een nieuw streven opgenomen in het Nederlandse Klimaatakkoord: de norm is dat van de duurzame energieprojecten, zoals zonne- of windenergie, 50% eigendom moet zijn van omwonenden en kleine lokale bedrijven. De resultaten hiervan zullen pas over enkele jaren zichtbaar zijn, want het opstarten van projecten als deze kost jaren. Maar het streven geeft hoopt.

 

Lokaal eigenaarschap

Lokale energiecoöperatie Endura Harderwijk promoot al vanaf 2016 lokaal eigenaarschap voor de opwek van groene energie. “Hiermee dragen we samen bij aan de klimaatdoelstellingen, verduurzaming van Nederland, de regio en de gemeente”, zegt Wim Sederel, directeur van Endura. “Lokaal eigenaarschap vergroot het draagvlak voor de veranderingen die nodig zijn voor de energietransitie. De de lasten en lusten worden lokaal eerlijk verdeeld en inwoners en lokale bedrijven kunnen participeren. En dat is hard nodig, want energietransitie raakt ons allemaal.”

Veel zonneparken zijn verworden tot een aantrekkelijk financieel product. Vlak voor of vlak na de bouw worden ze opgekocht door grote en/of buitenlandse partijen. “Het gaat deze bedrijven niet om het opwekken van groene stroom. Bij Endura ligt dat anders. De waarde die Endura als lokale energiecoöperatie nastreeft is primair gericht op verduurzaming van onze gemeente en inwoners en bedrijven helpen te verduurzamen door zelf lokaal groene energie op te wekken en de energiekosten en verbruik omlaag te brengen.”

“Het financiële rendement op onze zonneparken wordt direct weer ingezet om lokaal meer groene energie op te wekken. Het wordt in overleg met de leden van Endura geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe lokale projecten en initiatieven. De projecten worden door onszelf samen met lokale partijen gerealiseerd. Voor elkaar en door elkaar.”

 

Lokaal groene energie opwekken in Harderwijk doen we zelf

Succesvolle voorbeelden zijn er al in gemeente Harderwijk, zoals de zonneparken op de daken van Manege Rantrime, Sonnevanck en Bouw & Infrapark. Er zijn momenteel diverse projecten in voorbereiding, waaronder het Zonnepark Harderwijk in samenwerking met gemeente Harderwijk.

#lokale #groene #energie #energiecoöperatie #Harderwijk #Hierden #zonnepark #zonnepanelen #lokale #groene #energie #energiecoöperatie #Harderwijk #Hierden #zonnepark #zonnepanelen

Groene kerk Hierden kiest voor lokale groene stroom

Groene kerk Hierden kiest voor lokale groene stroom

De Werkgroep Groene Kerk van de Hervormde Gemeente Hierden is het nieuwe jaar groen begonnen. Als groene kerk heeft ze haar eerste goede voornemen direct in daden omgezet. Vanaf 1 januari zijn beide kerkgebouwen (Dorpskerk Hierden en Visnet Wijk Frankrijk Harderwijk) weer iets duurzamer.

De Hervormde Gemeente is gestart met het gebruik van lokale groene energie via Endura, dé lokale duurzame energiecoöperatie van Harderwijk en Hierden. “Op deze manier dragen we weer een beetje bij aan een duurzame wereld.” De groene energie wordt opgewekt in Harderwijk en Hierden, bijvoorbeeld op het dak van manege Rantrime en van Sonnevanck. Endura is ook in gesprek met De Rumels en VV Hierden (Sportief Hierden) om groene energie op de daken te gaan opwekken.

Energie-tip
“Misschien is het een aardige tip eens te kijken hoe groen de energie is die u zelf gebruikt? Want groene energie gebruiken is misschien wel de makkelijkste stap die u kunt zetten. En door lokaal in te kopen, of het nu gaat om uw boodschappen gaat of uw energie, steunt u bovendien lokale ondernemers in deze regio. Een overweging waard, toch?”

Weten wat de meest groene energieleveranciers zijn? De consumentenbond heeft ze in november in dit onderzoek op een rijtje gezet. Endura koopt haar energie in via Om|nieuwe energie. Een van de vijf duurzaamste energieleveranciers.

Ook kiezen voor lokaal opgewekte groene energie? Kijk verder bij de Endura Energie.

#groene #energie #Harderwijk #Hierden #kerk #duurzaam #lokale #lokaal #energiecoöperatie #Endura

 

Gemeenteraad gaat akkoord met garantstelling Zonnepark Harderwijk

Gemeenteraad gaat akkoord met garantstelling Zonnepark Harderwijk

In de gemeenteraadsvergadering van 7 januari 2021 is de gemeenteraad in Harderwijk unaniem akkoord gegaan met het voorstel van Endura, samen met het gemeentebestuur, om zich garant te stellen voor een lening van de Nederlandse Waterschapsbank. Het geld is nodig voor de aanleg van het Zonnepark op het Overloopparkeerterrein in Harderwijk.

Op korte termijn zullen definitieve prijzen worden opgevraagd voor de bouw van de carport en aanleg van het zonnepark. Voor 2 maart 2021 zal opdracht voor de aanleg worden verstrekt.

De aanleg van dit zonnepark komt nu heel dichtbij!

#overloopparkeerterrein #zonnepark #Harderwijk #Endura

Warmtescan met warmtecamera, gratis voor leden

Warmtescan met warmtecamera, gratis voor leden

Nu de temperaturen dalen, kunt u met een warmtecamera weer goed ontdekken of en waar de woning ergens warmte laat ontsnappen. Goed om te weten, want een duurzaam leven begint bij minder gebruik, o.a. door de verliezen te beperken.

Binnen Endura is een team van vrijwilligers actief, die op verzoek, bij de leden thuis warmtefoto’s komt maken. U weet dan precies of en waar warmte verloren gaat, zodat u gericht maatregelen kunt nemen. Voor leden is dit gratis.

Wilt u gebruikmaken van deze service of meer informatie? Neem dan contact op via: aanmelden@warmtecamera.

#warmtecamera #isolatie #warmteverlies #energiebesparing #Harderwijk #Hierden #duurzaam #energie #groene #lokaal #energiecoöperatie #Endura