Rabo Randmeren schenkt Endura 100 ‘slimme stroommeters’ voor inwoners van Harderwijk en Hierden

Rabo Randmeren schenkt Endura 100 ‘slimme stroommeters’ voor inwoners van Harderwijk en Hierden

De Rabobank heeft duurzaamheid hoog in het vaandel en stelt daarom 100 ‘slimme stroommeters’ beschikbaar voor de inwoners van Harderwijk en Hierden. Geïnteresseerden kunnen een P1 meter ophalen na een adviesgesprek op het Energie Spreekuur van Endura, elke derde zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur in gebouw California aan de Deventerweg 2a. De komende maanden gaat het spreekuur ook ‘on tour’: op de zaterdagen 9 maart bij Dries vd Berg & Zn; 6 april bij VVOG en 4 mei bij de Wereldwinkel. Endura verzorgt een training voor gebruikers om van de meters zo maximaal profijt te hebben.

 

HomeWizard P1 meter

Met deze HomeWizard P1 meter kan men nauwkeurig meten wanneer en waardoor er ‘veel’ energie verbruikt wordt. De slimme stroommeters zijn bekostigd uit het coöperatief dividend dat de Ledenraad van Rabobank Randmeren inzet voor initiatieven in de regio die bijdragen aan verduurzaming. Door te meten kan de gebruiker zijn energieverbruik gericht inperken en een stap zetten naar financieel gezonder en duurzamer wonen.

(Bron: Harderwijkse Courant)

Geslaagd EnergieCafé Stroom delen met de buurt

Geslaagd EnergieCafé Stroom delen met de buurt

Wij gaan van het gas af en ook de stroomvoorziening verandert van eenrichtingsverkeer naar een systeem met verschillende opwekkers en afnemers. Dat geeft problemen. Is een smartgrid de oplossing? Energiecoöperatie Endura en de gemeente Harderwijk organiseerden samen een EnergieCafé over stroom delen in jouw buurt. Drie deskundigen gaven hun visie. Alle stoelen in de zaal waren bezet, de belangstelling was groot. Hoe ziet de toekomst eruit? Brendan de Graaf (Lyv), Edo Kweldam (CAI) en Marieke Bouwhuis noemen de mogelijkheden voor buurtstroom en -warmte in Harderwijk.

 

Waar lopen we tegenaan?

De grote stroomproducenten leveren ons elektrische stroom en ook windmolens en zonnepanelen geven duurzame stroom. Huishoudens en bedrijven nemen stroom af of leveren stroom. Soms wordt er te veel stroom geleverd en soms is de vraag te hoog, de balans is zoek. Het stroomnetwerk kan de onbalans niet aan, er ontstaat een tijdelijke verstopping van de stroomkabels. Deze netcongestie speelt ook in Harderwijk. Dat levert problemen op: bedrijven kunnen bijvoorbeeld geen extra aansluiting krijgen. De netcongestie hindert ook de handel in de stroom. Het ontwikkelen van buurtstroom heeft ook last van netcongestie.

Sprekers van links naar rechts: Brendan de Graaf, Marieke Bouwhuis en Edo Kweldam.

 

Duurzame energie kan een probleem voor zichzelf worden

De Graaf: ”de particulieren, de kleinverbruikers, hebben in ons land een beschermde status. En de buurman moet een vergunning hebben om jou stroom te verkopen. Daarnaast is het verkopen van stroom ook risicovol. Als jij op een zonnige middag te veel solarstroom hebt, ben je niet de enige. Jouw stroom is dan niets waard. Het belangrijkste aspect van samenwerking zit ‘m in het feit dat de stroom kan worden geleverd als het ook wordt gebruikt, de zogenaamde gelijktijdigheid. De netcongestie, de vergunning om te mogen leveren en het risico dat je net niet op het juiste moment kunt leveren, zijn drie redenen waarom het beslist niet eenvoudig is om stroom met de buurt te kunnen delen”. De Graaf pleit ervoor om al bij het maken van een bestemmingsplan de energievoorzieningen op te nemen. Welke capaciteit bieden de zonnepanelen en op welk moment is dat vermogen beschikbaar? Welke stroomgebruikers kunnen hierop inspringen? ”.

 

Het netwerk van CAI

Edo Kweldam geeft aan dat ook CAI Harderwijk een netwerk beheert. Niet voor stroom, maar voor data maar toch zijn er zeker overeenkomsten. Schaalgrootte maakt het netwerk betaalbaar. Met het glasvezelnetwerk van de CAI staat Harderwijk zeer goed op de kaart. Gebruikers kunnen mogelijk op termijn gebruik maken bij de planning van het stroomgebruik. Overigens heeft de CAI ook interesse om als eerste Harderwijks bedrijf rechtstreeks de elektriciteit van één van de zonneparken van Endura af te gaan nemen. De voorbereidingen lopen.

 

Spanningsnet in Harderwijk

Marieke Bouwhuis, beleidsmedewerker duurzaamheid bij de Gemeente Harderwijk, geeft aan dat ook in Harderwijk sprake is van verstopping van het laagspanningsnet. Zij geeft aan dat de netcongestie de plannen dwarsboomt om wijken aardgasvrij te maken. De geplande windmolens kunnen ook nog niet op het netwerk aangesloten worden, de RES-doelstelling komt in gevaar. Zij geeft aan dat de spelregels regelmatig veranderen en dat vraagt ook aanpassing van de plannen. “Wij zijn op zoek naar mensen en bedrijven die willen spits mijden. Dat wil zeggen die bedrijven kunnen sturen met het stroomgebruik en op het moment dat de stroom wordt opgewekt ze ook willen en kunnen benutten. De stroom van windmolens zou bijvoorbeeld ingezet kunnen worden voor de warmtepompen van de huizen op het Waterfront”. Voor de nieuwbouwlocaties zoals Weiburg, Kranenburg en het Waterfront denkt de gemeente over een slim netwerk voor warmte en elektriciteit.

(Tekst  en foto’s  door P. Lievense)