12 september Endura EnergieCafé ‘Warmlopen voor een warmtenet’

12 september Endura EnergieCafé ‘Warmlopen voor een warmtenet’

Warm met warmtenetten in Harderwijk

Op dinsdag 12 september hebben Endura en de gemeente Harderwijk gezamenlijk een EnergieCafé georganiseerd bij California Harderwijk om de inwoners te informeren over de mogelijkheden van warmtenetten als duurzame energiebron. Het EnergieCafé bood inzicht in wat warmtenetten zijn, hoe ze bijdragen aan de verduurzaming van Harderwijk en Hierden, en welke uitdagingen zich voordoen. Meer dan 75 enthousiaste bezoekers namen deel aan dit informatieve evenement.

Wat is een warmtenet?
Roelof Potters van Alliander gaf een duidelijke uitleg over wat een warmtenet precies inhoudt en wat dit betekent voor huiseigenaren en huurders. Een warmtenet bestaat uit geïsoleerde leidingen die warmte transporteren van een nabijgelegen duurzame warmtebron naar een warmteoverdrachtstation. Van daaruit wordende cv’s in individuele woningen aangesloten op het netwerk. Voor goed geïsoleerde woningen (met een label D of hoger) biedt aansluiting op een 70 graden warmtenet een duurzame verwarmingsoplossing. Vloerverwarming wordt hierbij aangemoedigd, en voor warm tapwater is vaak een extra voorziening nodig, zoals een boiler of warmtepomp.

Samen de wijk verduurzamen
In de wijk Stadsweiden hebben bewoners al in 2019 de handen ineengeslagen in het Bewonersinitiatief Duurzaam Klein Stedenwaard (DKS). Ze streven ernaar om gezamenlijk een collectieve of individuele gasvrije oplossing te vinden. Ab de Haas legde uit welke stappen al zijn gemaakt. Op dit moment wordt een enquête gehouden om te peilen of buurtbewoners de voorkeur geven aan individuele verduurzaming (bijvoorbeeld met de collectieve aankoop van warmtepompen) of aansluiting op een warmtenet. Na het verzamelen van de resultaten zullen alle opties worden uitgewerkt en besproken met bewoners, Endura en de gemeente. Andere wijken volgen deze ontwikkelingen met grote belangstelling.

Belangrijke rol van woningcorporaties
Rob Paalman van Uwoon benadrukte de impact van duurzame warmtenetten op huurders in Harderwijk, waarvan ongeveer 6.000 woningen eigendom zijn van de coöperaties Uwoon en Omnia wonen. De woningcorporaties hebben dus een belangrijke stem in de besluitvorming over verduurzaming in de gemeente. Het doel is om alle coöperatiewoningen in 2050 CO2-neutraal te maken, waarbij vanaf 2028 woningen met E-F-G labels niet meer verhuurd mogen worden. De verduurzamingskosten mogen niet worden doorberekend in de huurprijs, en de betaalbaarheid van energie en comfort moeten behouden blijven. Keuzevrijheid voor huurders en duurzame energieopwekking zijn ook belangrijke uitgangspunten.

Plannen voor de gemeente Harderwijk
Machiel Karels, de projectleider voor de warmtetransitie in de gemeente Harderwijk, deelde enthousiast de ontwikkelingen over warmtenetten in de gemeente. Hij benadrukte dat de verduurzaming van de gemeente een gezamenlijke missie is, waarbij bewoners, wooncoöperaties, Endura en andere initiatieven samenwerken. Er zijn nu tien potentiewijken geïdentificeerd waar de gemeente begint, rekening houdend met bestaande initiatieven, energielabels van woningen, het aantal huurwoningen en de aanwezigheid van duurzame energiebronnen.

Het eerste warmtenet is al gerealiseerd in het Waterfront, de wijk Nieuw Weiburg. Het project werd gestart om te voorkomen dat individuele initiatieven tot ruimtelijke en geluidsproblemen zouden leiden. Het warmtenet van gemeente Harderwijk maakt gebruik van de Randmeren als duurzame warmtebron. Het net zal zich in de toekomst uitstrekken naar locaties buiten het Waterfront, zoals het stadhuis en de Zeebuurt. De Zeebuurt en Hanzewaard worden momenteel door de gemeente, samen met Uwoon onderzocht voor de aanleg van warmtenetten. De volgende stap is het opstellen van een Wijk Uitvoeringsplan (WUP), dat in nauwe samenwerking met bewoners wordt uitgewerkt.

De rol van Endura
Sander Fijn van Draat, bestuurslid bij Endura, legde uit dat Endura als coöperatie actief deelneemt aan gesprekken over duurzaamheid in de gemeente. Warmtenetten met hernieuwbare bronnen passen binnen de missie van Endura, waarbij het delen van zowel de voordelen als de lasten een belangrijk aandachtspunt is. Er wordt nagedacht over manieren om gebruikers meer zeggenschap te geven over warmtenetten en zelfs mede-eigenaarschap mogelijk te maken, vergelijkbaar met het Zonnepark Harderwijk.

Het EnergieCafé werd afgesloten met een levendige paneldiscussie waarin vragen werden beantwoord en meningen werden gedeeld. En er werd nagepraat onder het genot van een gezellige borrel, aangeboden door Endura en de gemeente.

 

Presentaties

De presentatie van de avond kan je hier vinden: Presentaties EnergieCafé warmtenetten en op verzoek is ook het Buurtplan Zeebuurt  toegevoegd.