Sportief Hierden – Zonnepark project in onderzoek

In Hierden liggen de complexen van de Stichting Sportzaal Hierden en Voetbal Vereniging Hierden naast elkaar. Beide organisaties willen de daken graag beschikbaar stellen voor het opwekken van duurzame energie en daarmee ook de eigen energielasten te verlagen.

Het plan

Voordat we met de aanleg van zonnepanelen aan de slag kunnen, zal het dak van VV Hierden moeten worden gerenoveerd. Juist wanneer zonnepanelen worden gelegd, wil je als eigenaar dat het dak in uitstekende conditie is de komende 25 jaar. Renovatie van daken nadat de zonnepanelen zijn geplaatst, is kostbaar en maakt het rendement van het project minder interessant.
VV Hierden heeft financiële ondersteuning bij de gemeente Harderwijk aangevraagd voor de dakrenovatie. Zodra deze is verstrekt en het dak is gerenoveerd, kan met de aanleg worden gestart.

In de tussentijd wordt onderzocht hoe we in dit project de opbrengst voor de verenigingen kunnen maximeren. Het plan is nu een Postcoderoos-project (PCR) met circa 600 zonnepanelen aan te leggen.

Wanneer wordt deelname mogelijk?

Inwoners en bedrijven in de gemeente Harderwijk met postcodes 3841, 3842, 3843, 3846, 3846 en 3849 kunnen straks in dit PCR-project deelnemen. In 2021 wordt de regeling Verlaagd Tarief aangepast en eenvoudiger gemaakt. Over het rendement en de te verwachten investering per zonnepaneel is nu nog niets te zeggen.

In de loop van 2021 verwachten we meer over dit project te kunnen melden.

#zonnepanelen #zonnepark #Harderwijk #Hierden #groene #energie #duurzaam #coöperatie #lokaal

De Bron Harderwijk – Zonnepark project in onderzoek

De Bron Harderwijk – Zonnepark project in onderzoek

Endura is door Werner van de Brandhof benaderd om de daken van de bedrijfshallen van De Bron te gaan gebruiken voor het opwekken van energie. De Bron is misschien nog bekend als de mineralen- en graanopslag die eerst achter de molen in Harderwijk zat, aan de Havenkade. Inmiddels heeft De Bron vier schitterende loodsen voor de opslag van graan en mineralen in het nieuwe havengebied in Harderwijk.

Het plan

Om te komen tot een financieel haalbaar plan hebben we in oktober 2019 SDE+ subsidie aangevraagd. Deze aanvraag is niet toegekend omdat andere projecten met lagere subsidie aanvraag zijn voorgegaan. In het voorjaar van 2020 is een nieuwe aanvraag ingediend en deze is toegekend. Dit betekent dat voor een te ontwikkelen zonnepark op deze locatie de eerste 15 jaar een gegarandeerde opbrengstprijs geldt voor de geproduceerde stroom.

De vier loodsen zijn allen onderzocht op dakbelasting en draagkracht. Hieruit blijken twee van de vier hallen in hun huidige staat ongeschikt zijn voor een extra belasting met panelen. Deze zijn ook haast niet geschikt te maken. Op de andere twee hallen kunnen in totaal 4500 panelen worden geplaatst. Daarvoor moet wel in een van de hallen een versterking worden aangebracht in de vorm van extra kipsteunen. De Bron wil zelf circa 500 panelen gebruiken voor haar eigen energiebehoefte.

Wanneer wordt deelname mogelijk?

In het najaar 2020 willen we de plannen voor deze daken afronden en bewoners en bedrijven in de gemeente Harderwijk vragen hieraan mee te doen. Een belangrijk punt van aandacht is nog de duurdere opstalverzekering voor de dakeigenaar. Het is niet meer zo eenvoudig om een dak ‘even vol te leggen’ zonder dat de premie opstalverzekering fors stijgt. Het rendement van een project kan daardoor minder interessant worden.

Zodra het mogelijk is zullen we de inschrijving starten voor dit project. Het verwachte rendement is 5 % en meedoen kan al vanaf € 100,-.

#zonnepanelen #zonnepark #Harderwijk #Hierden #groene #energie #duurzaam #coöperatie #lokaal

Retailcentrum Harderwijk – Zonnepark project in onderzoek

Retailcentrum Harderwijk – Zonnepark project in onderzoek

Projectontwikkelaar Borghese heeft contact gezocht met Endura om een deel van het dak van het nieuwe retailcentrum Harderwijk te gaan benutten voor de opwek van zonne-energie. Een deel van het dak wordt al gereserveerd voor het opwekken van energie voor de naastgelegen woningen. Een ander deel wordt gebruikt voor de onderliggende supermarkten (Lidl en Dirk van de Broek).

Het plan

Op de units 1 en 4 is nog ruimte voor 1500 zonnepanelen. We zijn in overleg met Borghese om op die units een zonnepark op te zetten, deels als Postcoderoos-project (PCR) en deels als SDE+ project. Voor de SDE+ subsidie moet uiterlijk in november 2020 een aanvraag worden ingediend.

#zonnepanelen #zonnepark #Harderwijk #Hierden #groene #energie #duurzaam #coöperatie #lokaal