Endura wil als lokale energiecoöperatie in Harderwijk en Hierden het energieverbruik verlagen, verduurzamen en lokaal opwekken. Dat begint bij de leden van de coöperatie, maar strekt zich steeds verder uit naar de gehele gemeente. Ook naar hen die zelf moeilijk kunnen investeren in maatregelen. We zijn al goed bezig. De volgende grote stap is het opzetten van een slim lokaal energienetwerk. Daarbij hebben we straks ook jouw hulp nodig.

 

Opgewekte stroom onderling delen

Endura wekt zelf groene stroom op in lokale zonneparken (op daken) en wil in de nabije toekomst meer van deze stroom onderling verdelen en/of verkopen. Daarnaast zet Endura zich als beweging in om bewustwording bij alle bewoners, bedrijven, clubs en verenigingen te vergroten, kennis te delen en hulp/advies te geven.
Samen een duurzame toekomst bouwen, vraagt om actie, lef en biedt volop nieuwe kansen. Wat zou het betekenen als je ieder moment zicht hebt op je eigen energieverbruik en je echt kunt sturen op wanneer je waarvoor je energie gebruikt: je auto, verwarming, verlichting of warm water? Als je het moment van opwekken en gebruiken van je stroom dichter bij elkaar kan brengen, kun je slim gebruikmaken van dynamisch tarieven en zonnige momenten. Als we ons dan ook nog via een eigen netwerk met elkaar verbinden, kunnen we ‘files op het netwerk’ voorkomen, onafhankelijk worden van grote energiemaatschappijen en energiearmoede te lijf gaan.

De basis van deze toekomst is een slim lokaal energienetwerk (smart grid). Door gebruik van digitale technieken in een dergelijk energienetwerk worden vraag en aanbod continu optimaal op elkaar afgestemd. Je krijgt informatie, grip, bespaart en verdeelt stroom binnen de aansluitingen op het netwerk.

Endura gaat samen met Stichting CAI Harderwijk de eerste stappen zetten om een dergelijk slim energienetwerk uit te werken. Zie ook CAI Challenge award 2024

 

Hoe werkt een slim lokaal energienetwerk?

Bij je thuis (of op het bedrijf of de club) wordt een zogenaamde Smart Grid Connector geplaatst. Deze staat in contact met bijvoorbeeld je Slimme Meter, of apparaten zoals wasmachines, accu’s, warmtepompen, auto-laders en zonnepanelen. Met de connector kun je gegevens uitwisselen en apparaten aan- of uitzeten. Thuis, maar ook met anderen binnen het netwerk.

Op het netwerk van de CAI is een Smart Grid Server aangesloten. Ook deze staat in verbinding met de connector bij je thuis. Gegevens worden alleen lokaal uitgewisseld, dus op een relatief veilige en besloten manier.

 

Uitgangspunten

Bij de opzet van ons slimme lokale energienetwerk (smart grid) nemen we de volgende uitgangspunten mee:

  • Deelnemers kunnen op vrijwillige basis participeren en worden goed geïnformeerd (AVG)
  • Deelname is zowel technisch als financieel laagdrempelig
  • Toekomst vast, het is geen eenmalig of tijdelijk project (10+ jaar)
  • Flexibel in kunnen spelen op veranderende omstandigheden en toepassingen
  • Voldoen aan bestaande landelijke wet- en regelgeving

Door gebruik te maken van communicatieprotocollen die niet afhankelijk zijn van een eventueel aanwezige internetprovider en/of energieleverancier, kan aan alle voorwaarden worden voldaan.

Share This