Endura nieuwsbrief januari 2022

Endura nieuwsbrief januari 2022

In deze nieuwsbrief:

  • Endura EV-testdag, 14 mei 2022
  • Bijeenkomsten voor nieuwe leden
  • Bouw van Zonnepark Harderwijk loopt voorspoedig!
  • Climate Classic Tour
  • Projectweek ‘Energietransitie’ Kinderen voor Duurzaamheid
  • Nog te verwachte activiteiten

Endura EV-testdag, 14 mei 2022

Datum: Zaterdag 14 mei 2022
Tijd: van 9.00 uur tot 14.00 uur
Plaats: Overloopparkeerterrein, Vuurtorenweg te Harderwijk

Het staat al een aantal jaren op ons verlanglijstje, maar kon door omstandigheden steeds niet doorgegaan. Reserveer zaterdag 14 mei a.s. alvast (met potlood) in je agenda, als je graag eens een proefrit wilt maken in een elektrisch aangedreven voertuig (EV)?

Vanuit de Werkgroep Mobiliteit organiseren we die zaterdag, dat minimaal 25 verschillende elektrische auto’s (EV’s) aanwezig zijn om een proefrit mee te maken. Verder zijn er presentaties over thema’s, zoals deelmobiliteit, laadinfrastructuur e.d. We onderzoeken ook de mogelijkheid om elektrische motoren te laten zien.
Uiteraard kan er altijd nog een vervelend virus voorbijkomen, maar daar rekenen we niet op. Ruim vooraf krijg je de mogelijkheid om in te schrijven via onze website (tijd, auto). Houd onze berichten dus in de gaten.

Aanmelden bijeenkomst voor nieuwe leden

Zoals aangegeven in de ALV willen we dit jaar elk kwartaal een bijeenkomst houden voor nieuwe leden van Endura. We gaan dan in op het ontstaan, de ontwikkeling van Endura en onze plannen. Natuurlijk is er volop gelegenheid om vragen te stellen. Gepland staan:

  • 17 februari 2022 aanvang 19.30 uur in California Harderwijk
  • 17 mei 2022 aanvang 19.30 uur in California Harderwijk
  • 21 november 2022 aanvang 19.30 uur in California Harderwijk
  • 1 september 2022 aanvang 19.30 uur in California Harderwijk

Wil je meer weten over Endura, meld je dan aan via de e-mail, onder vermelding van de datum, aantal personen: Aanmelden informatieavond nieuwe leden Endura

Bouw van Zonnepark Harderwijk loopt voorspoedig!

Wethouder Bert van Bijsteren en voorzitter van Endura Ruud Mantingh hebben op donderdag 13 januari jl. het eerste zonnepaneel op de carport geplaatst. Daarmee startte de volgende fase van de bouw van Zonnepark Harderwijk. Inmiddels is zo’n 40% van de zonnepanelen al gelegd. Als alles volgens planning verloopt, is Van den Brink Metaalwerken klaar met de bouw van de carport op 4 februari. Een week later liggen alle panelen erop. Daarna zullen Cobalt en Van Drunen de verdere aansluiting van de technische installatie oppakken.

We zijn in een afrondende bespreking met een leverancier van laadpalen. In overleg met de verzekeringsmaatschappij wordt het zonnepark passend beveiligd.
Bekijk de video van de laatste bouwontwikkelingen van het zonnepark.

Climate Classic Tour

Inmiddels hebben zich een aantal sportievelingen aangemeld om met Endura deel te nemen aan de Climate Classic Tour op maandag 20 juni 2022. Deze grote fietstocht wordt gehouden om aandacht te vragen voor klimaatverandering. De tocht gaat van Breda naar Groningen, langs Harderwijk. Deze lijn vormt de denkbeeldige nieuwe kustlijn bij een stijging van de waterspiegel.
Of de tocht doorgaat is nog niet bekend, maar als we een Endura-team kunnen samenstellen dat (een deel) van de tocht fietst, lijkt ons dat heel erg gezond en goed om dit initiatief te ondersteunen. Heb je interesse om mee te doen? Meld je dan aan via de e-mail, onder vermelding van: Aanmelden Climate Classic

Projectweek ‘Energietransitie’ Kinderen voor Duurzaamheid

De komende maanden start op bijna alle basisscholen in Harderwijk en Hierden een groots project rondom de energietransitie, speciaal gericht op de kinderen. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!
Dit project is een initiatief van stichting Kinderen voor Duurzaamheid en heeft als doel de energietransitie dichter bij de kinderen van nu te brengen. De projectweek ‘Energietransitie’ vindt plaats van 22 t/m 25 maart 2021. Naast speciale lessen en lesmateriaal, vinden ook diverse acties plaats. Zo is er een warmetruienwedstrijd, een veiling en kunnen kinderen aan de slag als junior energiecoach. Lees meer over de projectweek en stichting.

Endura is als inspirator van het eerste uur, nauw betrokken bij de stichting en ondersteunt de activiteiten van harte.

Binnenkort nog te verwachte activiteiten

Energiecafé : Thema Warmtepompen
Algemene ledenvergadering Endura

Zonnepark Harderwijk projectontwikkeling

Zonnepark Harderwijk projectontwikkeling

Het Zonnepark Harderwijk is een uniek project, gerealiseerd door Energiecoöperatie Endura Harderwijk en de gemeente Harderwijk. In september 2021 is gestart met de aanleg. Deze video laat zien hoe de projectontwikkeling vordert. Medio januari werden de eerste zonnepanelen gelegd. Inmiddels is bijna de helft van de panelen geplaatst.

Kijk hier voor meer info over Zonnepark Harderwijk

#energietransitie #Harderwijk #Hierden #Endura #zonnepark #groene #lokale #duurzame #stroom #zonnepark #Harderwijk

Uitreiking kenniskisten energietransitie aan basisonderwijs

Uitreiking kenniskisten energietransitie aan basisonderwijs

Leerlingen gaan actief aan de slag met energie, techniek en duurzaamheid.

19 basisscholen in Harderwijk en Hierden starten 31 januari met het project ‘Energietransitie’ van Kinderen voor Duurzaamheid. De leerlingen volgen een reeks lessen over energie, techniek en duurzaamheid en gaan ook zelf aan de slag. De eerste kenniskisten van De Hortus met lesmaterialen werden op 19 januari symbolisch door de kinderburgemeester Lana al-Hussein en kinderwethouder Veerle ter Beek uitgereikt aan diverse leerlingen uit het basisonderwijs.

Leren én doen

In de kenniskisten zitten materialen voor alle groepen in het basisonderwijs. Hiermee leren de kinderen op een aanstekelijke en praktische manier meer over de overstap van fossiele naar duurzame energie. Ze onderzoeken hoe ze energie kunnen opwekken én besparen, bouwen bijvoorbeeld een windmolen of een waterraket en ontwikkelen een energiebron. De lessen zijn een opmaat naar de projectweek van 21 – 24 maart. In deze week zijn er extra activiteiten voor de scholen: gastlessen door leerlingen van CCNV en Landstede, workshops bij RSG en Techlab-Morgen College, bezoek van de Energiebus en diverse excursies.

 

Veiling ter verduurzaming scholen

De ideeën en items die gebouwd zijn, verkopen de leerlingen op een energiemarkt op school. Het meest bijzondere item gaat naar een speciale veiling. Alle opbrengsten komen ten goede aan de verduurzaming van de scholen. Endura gaat scholen daarbij helpen. Ook aan thuis is gedacht, via het spel Junior Energiecoach kunnen gezinnen kosteloos thuis plezier beleven met energie besparen.

 

Telecom Inzamelactie Harderwijk-Hierden

In de week van 14 tot en met 19 maart steken de basisschoolleerlingen hun handen uit de mouwen voor het klimaat. De leerlingen organiseren een inzamelactie van ongebruikte telecomapparaten als modems, routers, digitale tv-kastjes, mobiele telefoons en tablets. Deze worden zoveel mogelijk hergebruikt of duurzaam gerecycled. Dit wordt gesponsord door CAI Harderwijk en KPN.

 

Breed gedragen project

Niet alleen nemen vrijwel alle basisscholen in Harderwijk deel aan het project van Kinderen voor Duurzaamheid, ook het voortgezet en middelbaar onderwijs, als CCNV, RSG en het Morgen College, dragen hun steentje bij. Ook zijn De Hortus, Energiecoöperatie Endura, Gemeente Harderwijk, Het Burgerweeshuis en Harderwijkse Uitdaging nauw betrokken. Verder werden materialen belangeloos beschikbaar gesteld door diverse bedrijven uit de regio.

 

Stichting KVD is geïnspireerd door Endura Samen Duurzaam Samen geven we invulling aan de verduurzaming van Harderwijk en Hierden.

Doe ook mee. Word lid van Endura Harderwijk


Foto: Kinderburgemeester en -wethouder reiken eerste kenniskisten uit aan leerlingen uit Harderwijk en Hierden op het nieuwe Zonnepark in Harderwijk. Wim Sederel (Endura), Tineke van de Visse (De Hortus) en Bert van Bijsteren (gemeente Harderwijk) kijken toe.

Eerste zonnepanelen Zonnepark Harderwijk gelegd

Eerste zonnepanelen Zonnepark Harderwijk gelegd

Donderdag 13 januari legde wethouder Bert van Bijsteren samen met de voorzitter van energie- coöperatie Endura, Ruud Mantingh, de eerste zonnepanelen op de carport op het overloopparkeerterrein, P8 aan de Vuurtorenweg. Het Zonnepark Harderwijk, ontwikkeld in een unieke samenwerking tussen gemeente Harderwijk en Endura, begint daarmee concreet te worden.

De enorme carport op P8 is voor 75% gereed en het bedrijf Cobalt gaat nu aan de slag met het plaatsen van de zonnepanelen op de carport. Het streven is om in maart de eerste stroom op te wekken en te leveren aan Harderwijk. Bijzonder aan dit Zonnepark is dat er geen natuur- of landbouwgrond is opgeofferd voor duurzame energieopwekking. In totaal worden er 5854 grotere zonnepanelen gelegd met een verwachte jaarlijkse opbrengst die voldoende is om ongeveer 670 huishoudens van elektriciteit te voorzien (bron: gemeente Harderwijk).

 

Inwoners nemen financieel deel

Om het plan financieel mogelijk te maken zijn de inwoners van Harderwijk en Hierden in de gelegenheid gesteld om dit zonnepark mee te financieren. Daarvoor was grote belangstelling. Voor de inwoners was er ruimte om voor een bedrag van in totaal € 350.000 te participeren, naast subsidie van de provincie en een lening van de Nederlandse Waterschapsbank.
Alle inwoners van Harderwijk en Hierden, die aangaven mee te willen doen, hebben participaties toegewezen gekregen. De toewijzingen variëren tussen € 100 en € 5.000 en zijn verdeeld over 97 deelnemers. Ook de kleinere spaarder kan dus meeprofiteren van dit mooie zonnepark. Omdat er uit de eigen gemeente voldoende belangstelling bleek te zijn moesten inschrijvers van buiten de gemeente teleurgesteld worden.

In het komende jaar start Energiecoöperatie Endura meer projecten met mogelijkheden om financieel te participeren.

Volg de ontwikkelingen van Zonnepark Harderwijk

#zonnepark #Harderwijk #Endura #duurzame #energie #Hierden #lokale #groene #stroom #zonnepanelen #energiecoöperatie

Foto Ruben Schipper

Wie maakt de mooiste sweater voor Warmetruiendag?

Wie maakt de mooiste sweater voor Warmetruiendag?

Leerlingen en scholieren van scholen uit Harderwijk en Hierden gaan de komende weken een duurzame sweater ontwerpen. Zij doen mee aan een wedstrijd van de gemeente Harderwijk met het oog op de landelijke Warmetruiendag van vrijdag 11 februari. De twee winnaars krijgen de door hen ontworpen trui als prijs.

De aftrap van de ontwerpwedstrijd was maandag 10 januari. Kinderwethouder Veerle ter Beek overhandigde samen met wethouder Marcel Companjen de ontwerp-kleurplaat aan directeur Bas de Vente van basisschool Alfons Ariëns. De Warmetruiendag beleeft dit jaar de zestiende editie. Overal zetten mensen die dag de verwarming een paar graden lager en trekken ze een dikke trui aan. Het doel is om bewustwording te vergroten rondom energiebesparing. Onder het motto: verwarm jezelf, in plaats van de aarde. In Harderwijk en Hierden krijgt de actie steeds meer navolging.

Lees het volledige bericht op Harderwijkse Zaken

De ontwerpwedstrijd is een samenwerking van de gemeente Harderwijk, Heerlijk Minimaliseren, VCO Harderwijk-Hierden, Endura, Veluwe Duurzaam en Kinderen voor Duurzaamheid.