Uitreiking kenniskisten energietransitie aan basisonderwijs

Uitreiking kenniskisten energietransitie aan basisonderwijs

Leerlingen gaan actief aan de slag met energie, techniek en duurzaamheid.

19 basisscholen in Harderwijk en Hierden starten 31 januari met het project ‘Energietransitie’ van Kinderen voor Duurzaamheid. De leerlingen volgen een reeks lessen over energie, techniek en duurzaamheid en gaan ook zelf aan de slag. De eerste kenniskisten van De Hortus met lesmaterialen werden op 19 januari symbolisch door de kinderburgemeester Lana al-Hussein en kinderwethouder Veerle ter Beek uitgereikt aan diverse leerlingen uit het basisonderwijs.

Leren én doen

In de kenniskisten zitten materialen voor alle groepen in het basisonderwijs. Hiermee leren de kinderen op een aanstekelijke en praktische manier meer over de overstap van fossiele naar duurzame energie. Ze onderzoeken hoe ze energie kunnen opwekken én besparen, bouwen bijvoorbeeld een windmolen of een waterraket en ontwikkelen een energiebron. De lessen zijn een opmaat naar de projectweek van 21 – 24 maart. In deze week zijn er extra activiteiten voor de scholen: gastlessen door leerlingen van CCNV en Landstede, workshops bij RSG en Techlab-Morgen College, bezoek van de Energiebus en diverse excursies.

 

Veiling ter verduurzaming scholen

De ideeën en items die gebouwd zijn, verkopen de leerlingen op een energiemarkt op school. Het meest bijzondere item gaat naar een speciale veiling. Alle opbrengsten komen ten goede aan de verduurzaming van de scholen. Endura gaat scholen daarbij helpen. Ook aan thuis is gedacht, via het spel Junior Energiecoach kunnen gezinnen kosteloos thuis plezier beleven met energie besparen.

 

Telecom Inzamelactie Harderwijk-Hierden

In de week van 14 tot en met 19 maart steken de basisschoolleerlingen hun handen uit de mouwen voor het klimaat. De leerlingen organiseren een inzamelactie van ongebruikte telecomapparaten als modems, routers, digitale tv-kastjes, mobiele telefoons en tablets. Deze worden zoveel mogelijk hergebruikt of duurzaam gerecycled. Dit wordt gesponsord door CAI Harderwijk en KPN.

 

Breed gedragen project

Niet alleen nemen vrijwel alle basisscholen in Harderwijk deel aan het project van Kinderen voor Duurzaamheid, ook het voortgezet en middelbaar onderwijs, als CCNV, RSG en het Morgen College, dragen hun steentje bij. Ook zijn De Hortus, Energiecoöperatie Endura, Gemeente Harderwijk, Het Burgerweeshuis en Harderwijkse Uitdaging nauw betrokken. Verder werden materialen belangeloos beschikbaar gesteld door diverse bedrijven uit de regio.

 

Stichting KVD is geïnspireerd door Endura Samen Duurzaam Samen geven we invulling aan de verduurzaming van Harderwijk en Hierden.

Doe ook mee. Word lid van Endura Harderwijk


Foto: Kinderburgemeester en -wethouder reiken eerste kenniskisten uit aan leerlingen uit Harderwijk en Hierden op het nieuwe Zonnepark in Harderwijk. Wim Sederel (Endura), Tineke van de Visse (De Hortus) en Bert van Bijsteren (gemeente Harderwijk) kijken toe.

Eerste zonnepanelen Zonnepark Harderwijk gelegd

Eerste zonnepanelen Zonnepark Harderwijk gelegd

Donderdag 13 januari legde wethouder Bert van Bijsteren samen met de voorzitter van energie- coöperatie Endura, Ruud Mantingh, de eerste zonnepanelen op de carport op het overloopparkeerterrein, P8 aan de Vuurtorenweg. Het Zonnepark Harderwijk, ontwikkeld in een unieke samenwerking tussen gemeente Harderwijk en Endura, begint daarmee concreet te worden.

De enorme carport op P8 is voor 75% gereed en het bedrijf Cobalt gaat nu aan de slag met het plaatsen van de zonnepanelen op de carport. Het streven is om in maart de eerste stroom op te wekken en te leveren aan Harderwijk. Bijzonder aan dit Zonnepark is dat er geen natuur- of landbouwgrond is opgeofferd voor duurzame energieopwekking. In totaal worden er 5854 grotere zonnepanelen gelegd met een verwachte jaarlijkse opbrengst die voldoende is om ongeveer 670 huishoudens van elektriciteit te voorzien (bron: gemeente Harderwijk).

 

Inwoners nemen financieel deel

Om het plan financieel mogelijk te maken zijn de inwoners van Harderwijk en Hierden in de gelegenheid gesteld om dit zonnepark mee te financieren. Daarvoor was grote belangstelling. Voor de inwoners was er ruimte om voor een bedrag van in totaal € 350.000 te participeren, naast subsidie van de provincie en een lening van de Nederlandse Waterschapsbank.
Alle inwoners van Harderwijk en Hierden, die aangaven mee te willen doen, hebben participaties toegewezen gekregen. De toewijzingen variëren tussen € 100 en € 5.000 en zijn verdeeld over 97 deelnemers. Ook de kleinere spaarder kan dus meeprofiteren van dit mooie zonnepark. Omdat er uit de eigen gemeente voldoende belangstelling bleek te zijn moesten inschrijvers van buiten de gemeente teleurgesteld worden.

In het komende jaar start Energiecoöperatie Endura meer projecten met mogelijkheden om financieel te participeren.

Volg de ontwikkelingen van Zonnepark Harderwijk

#zonnepark #Harderwijk #Endura #duurzame #energie #Hierden #lokale #groene #stroom #zonnepanelen #energiecoöperatie

Foto Ruben Schipper

Wie maakt de mooiste sweater voor Warmetruiendag?

Wie maakt de mooiste sweater voor Warmetruiendag?

Leerlingen en scholieren van scholen uit Harderwijk en Hierden gaan de komende weken een duurzame sweater ontwerpen. Zij doen mee aan een wedstrijd van de gemeente Harderwijk met het oog op de landelijke Warmetruiendag van vrijdag 11 februari. De twee winnaars krijgen de door hen ontworpen trui als prijs.

De aftrap van de ontwerpwedstrijd was maandag 10 januari. Kinderwethouder Veerle ter Beek overhandigde samen met wethouder Marcel Companjen de ontwerp-kleurplaat aan directeur Bas de Vente van basisschool Alfons Ariëns. De Warmetruiendag beleeft dit jaar de zestiende editie. Overal zetten mensen die dag de verwarming een paar graden lager en trekken ze een dikke trui aan. Het doel is om bewustwording te vergroten rondom energiebesparing. Onder het motto: verwarm jezelf, in plaats van de aarde. In Harderwijk en Hierden krijgt de actie steeds meer navolging.

Lees het volledige bericht op Harderwijkse Zaken

De ontwerpwedstrijd is een samenwerking van de gemeente Harderwijk, Heerlijk Minimaliseren, VCO Harderwijk-Hierden, Endura, Veluwe Duurzaam en Kinderen voor Duurzaamheid.

Chauffeurs gezocht voor actie basisscholen

Chauffeurs gezocht voor actie basisscholen

KINDEREN GAAN VOOR DUURZAAMHEID

De komende maanden start op bijna alle basisscholen in Harderwijk en Hierden een groots project rondom de energietransitie, speciaal gericht op de kinderen. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

In alle klassen wordt les gegeven over dit thema en daar horen ook verschillende lespaketten en -kisten bij. Voor het verdelen van de leskisten op maandagmiddag en vrijdagochtend zijn nog een groot aantal chauffeurs nodig. Heb je tijd om daar ook een steentje aan bij te dragen, graag. Meld je aan bij Louis Boer. Als er meerdere personen meehelpen, is het zo geregeld en ben je ook maar een paar keer aan de beurt. En uiteraard kan je zelf aangeven wanneer het wel past of niet. Help je mee ?

Voor meer info over het project Kinderen voor Duurzaamheid ga naar deze website.

Stichting Kinderen voor Duurzaamheid is geïnspireerd door Energiecoöperatie Endura