A28 ENERGIE EN GELUID

A28 ENERGIE EN GELUID

Een van de projecten waar Endura zich sterk voor wil maken is het vervangen van het geluidsscherm langs de A28. Het huidige scherm is verouderd en werkt onvoldoende. Zeker nu er 130 kilometer mag worden gereden. Veel Harderwijkers klagen over geluidsoverlast en zijn gemotiveerd om daar wat aan te doen.

Het is tegenwoordig mogelijk om een veel beter geluidsscherm te bouwen. Een geluidsscherm dat tegelijkertijd ook energie kan opwekken. Dat gaat via zonnecellen die erin zijn verwerkt. Uit een proef van Heijmans is gebleken dat je met 1 kilometer geluidsscherm van 4 meter hoog, 100 huishoudens een jaar lang van energie kunt voorzien!  En het ziet er ook nog modern en goed uit! Heijmans is momenteel op zoek naar pilot locaties. Endura maakt zich sterk om dat langs de A28 bij Harderwijk te realiseren. Zo werken we samen aan het oplossen van een vervelend probleem, terwijl we een concrete stap zetten in de verduurzaming van onze stad.

Het vervangen van het huidige scherm door een energie-opwekkend scherm vraagt een forse financiële investering. Endura wil het mogelijk maken dat onze leden daarin mee kunnen investeren. In plaats van zonnepanelen op je dak, investeer je in een paar vierkante meter geluidsscherm die energie leveren via Endura.  Dat kan alleen als we dit samen doen met de betrokken partijen, zoals gemeente, Rijkswaterstaat en betrokken aannemers. Daar zetten we de komende tijd graag de schouders onder!

Zie ook:

https://www.heijmans.nl/nl/nieuws/praktijktest-energieopwekkende-geluidsschermen-sonob-geslaagd/

https://www.heijmans.nl/nl/solar-noise-barriers-sonob/

Informatieavond Postcoderoosproject Rantrime op 6 december lokatie Hotel Baars

Wil je wel graag je eigen energie opwekken maar kan of wil je dat niet op je eigen dak, heb je een huurwoning of is er een andere reden om niet op je eigen dak de zonnepanelen te leggen, kom dan donderdagavond naar Hotel Baars voor de informatieavond over een postcoderoosproject op manege Rantrime. Dit project is er speciaal voor de inwoners van Harderwijk en Hierden met de postcode 3841, 3842, 3843, 3846, 3848 en 3849. De aanvang van de avond is 20.00 u. Om 19.30 u is de zaal al open.

De Regeling Verlaagd Tarief ( ook wel postcoderoosregeling genoemd) is een door de overheid gecreëerde mogelijk om samen met de buurt, in de omgeving van je eigen of huurwoning, energie op te wekken en dan op het dak van een ander. De verrekening vindt plaats via een korting op de Energiebelasting en zo haal je én duurzaam, zelf opgewekte energie binnen én maak je een mooi rendement op je spaargeld. Je kunt al meedoen vanaf 1 paneel. Dat paneel wekt dan gemiddeld 239 kWh per jaar op en kost € 275,-. Meedoen betekent dat Endura alles regelt, geen zorgen over waardeontwikkeling van je huis en geen boren en breken: Duurzaam gemak en het financieel voordeel dat kan oplopen tot 9%.

We horen graag of je komt en meld je dan aan via: info@endura-harderwijk.nl. De avond is gratis toegankelijk !

Donderdag 6 december 2018
Lokatie: Best Western Hotel Baars
Aanvang: 20.00 u.

Geslaagde ALV Endura 3 december

Zo’n 50 leden en belangstellenden waren aanwezig op de ALV van Endura op 3 december. Van de lopende projecten zijn de actualiteiten kort toegelicht, aangevuld met 2 korte presentaties van Erik Kerssies, directeur van het Bouw- en Infrapark en de voorzitter van Rantrime, Leo Nelis. Zij gaven hun visie op samenwerken met Endura en wat een Endura zonnepark bij hun organisatie betekent.

Verder zijn het jaarplan en de begroting 2019 goedgekeurd. In 2019 zijn de speerpunten: projecten realiseren, een nieuwe campagne ter vergroting van naamsbekendheid opstarten, participanten verbinden aan de organisatie Endura, het stimuleren dat de leden energie af nemen bij Samen-Om Nieuwe Energie, onze partner en het werven van vrijwilligers voor de commissie communicatie.

Als bijlage is toegevoegd de presentatie van de avond.

Enduradelen

Maak 100% groene energie in Harderwijk & Hierden mogelijk via Enduradelen!
Het is nu mogelijk om ook financieel mee te doen met de ontwikkeling van een duurzaam Harderwijk door de aanschaf van Enduradelen. Hieronder leest u hoe dat werkt.

Waarom een Enduradeel?
Endura is een coöperatie, opgericht om in Harderwijk en Hierden in 2028 het grootste deel van de hier benodigde energie vanuit hernieuwbare bronnen zelf op te wekken en te gebruiken. De voordelen die hieruit ontstaan, komen aan (de inwoners van) Harderwijk en Hierden ten goede.

Om Endura verder te kunnen ontwikkelen en uitbouwen is ledenkapitaal nodig. De subsidie van de gemeente Harderwijk was een mooie basis om een start te maken met naamsbekendheid, inrichting van de organisatie en opstart van energie-opwekprojecten. Om nu de projecten af te ronden en nieuwe projecten op te kunnen zetten en te beheren verwachten we dat er in 2018 nog € 25.000,- en in 2019 € 35.000,- ledenkapitaal nodig is en dat na 5 jaar weer wordt terugbetaald.

Wat kost een Enduradeel?
Ieder Enduradeel heeft een nominale waarde van € 100,-. Je betaalt € 100,- als je er één afneemt, en krijgt € 100,- terug als je ‘m weer inwisselt. Het bedrag dat je aan Enduradelen afneemt ligt dus tussen de € 100,- (voor één) en € 10.000,- (voor honderd Enduradelen). Het maximaal aantal af te nemen Enduradelen is honderd per persoon.

 

Endura op LaLaLand 2017

Endura op LaLaLand 2017

Op vrijdag 26 & zaterdag 27 mei staan we met een energie container op het Lalaland festival. Kom bij ons binnenlopen en word opgeladen vol duurzame energie! We horen graag jouw ideeën over hoe we jouw wijk samen kunnen verduurzamen. Tot LaLaLand

LaLaLand is een gratis festival voor jong en oud op de boulevard in Harderwijk, meer in informatie https://www.lalaland-festival.nl

Wim Sederel vanaf 1 juli directeur Endura

Wim Sederel vanaf 1 juli directeur Endura

Na 26 jaar ervaring als Bankier zal Wim Sederel, nu nog kantoordirecteur van de Rabobank in Harderwijk, zich volledig in gaan zetten voor de verduurzaming van Harderwijk. Per 1 juli 2017 start hij als directeur van ENDURA. Met de stap deze kiest Sederel ondubbelzinnig voor lokale duurzame energie en krijgt en Harderwijkse energie corporatie een ‘groen’ kloppend hart. Iedereen die Wim Sederel heeft horen spreken over de verduurzaming van onze leefomgeving heeft ervaren hoe aanstekelijk zijn bevlogenheid werkt. Daarom is het bestuur enorm trots dat Wim vanaf 1 juli vanuit ‘California’ aan de Deventerweg in Harderwijk fulltime aan de slag gaat om de gestelde doelstellingen te verwezenlijken.

Lees hier het artikel in het kontact http://hetkontaktharderwijk.nl/lokaal/sederel-wordt-aanjager-endura-218786

Foto: Marco Jansen
links: Directievoorzitter Rabobank Randmeren Hans van de Guchte
Middem: Wim Sederel
Rechts: Endura-bestuurslid Henry Staal