Zo’n 50 leden en belangstellenden waren aanwezig op de ALV van Endura op 3 december. Van de lopende projecten zijn de actualiteiten kort toegelicht, aangevuld met 2 korte presentaties van Erik Kerssies, directeur van het Bouw- en Infrapark en de voorzitter van Rantrime, Leo Nelis. Zij gaven hun visie op samenwerken met Endura en wat een Endura zonnepark bij hun organisatie betekent.

Verder zijn het jaarplan en de begroting 2019 goedgekeurd. In 2019 zijn de speerpunten: projecten realiseren, een nieuwe campagne ter vergroting van naamsbekendheid opstarten, participanten verbinden aan de organisatie Endura, het stimuleren dat de leden energie af nemen bij Samen-Om Nieuwe Energie, onze partner en het werven van vrijwilligers voor de commissie communicatie.

Als bijlage is toegevoegd de presentatie van de avond.

Share This