Enduradelen

Maak 100% groene energie in Harderwijk & Hierden mogelijk via Enduradelen!
Het is nu mogelijk om ook financieel mee te doen met de ontwikkeling van een duurzaam Harderwijk door de aanschaf van Enduradelen. Hieronder leest u hoe dat werkt.

Waarom een Enduradeel?
Endura is een coöperatie, opgericht om in Harderwijk en Hierden in 2028 het grootste deel van de hier benodigde energie vanuit hernieuwbare bronnen zelf op te wekken en te gebruiken. De voordelen die hieruit ontstaan, komen aan (de inwoners van) Harderwijk en Hierden ten goede.

Om Endura verder te kunnen ontwikkelen en uitbouwen is ledenkapitaal nodig. De subsidie van de gemeente Harderwijk was een mooie basis om een start te maken met naamsbekendheid, inrichting van de organisatie en opstart van energie-opwekprojecten. Om nu de projecten af te ronden en nieuwe projecten op te kunnen zetten en te beheren verwachten we dat er in 2018 nog € 25.000,- en in 2019 € 35.000,- ledenkapitaal nodig is en dat na 5 jaar weer wordt terugbetaald.

Wat kost een Enduradeel?
Ieder Enduradeel heeft een nominale waarde van € 100,-. Je betaalt € 100,- als je er één afneemt, en krijgt € 100,- terug als je ‘m weer inwisselt. Het bedrag dat je aan Enduradelen afneemt ligt dus tussen de € 100,- (voor één) en € 10.000,- (voor honderd Enduradelen). Het maximaal aantal af te nemen Enduradelen is honderd per persoon.

 

Werkgroepen aan de slag

De werkgroepen communicatie, zon, wind, warmte en A28 zijn in de afgelopen weken van start gegaan. Voor de één (A28) is al duidelijk aan welke taak kan worden gewerkt en voor de ander is het nog welke rol ENDURA zal gaan spelen bij bv alternatieve warmtebronnen. De bijeenkomsten vinden meestal plaats in California aan de Deventerweg 2A en meldt u aan via deze link
Foto: Tünde Snijders