Zonnepark op het overloopparkeerterrein weer een stapje dichterbij !

Zonnepark op het overloopparkeerterrein weer een stapje dichterbij !

Endura is al enige tijd met de Gemeente Harderwijk in gesprek over een mogelijke samenwerking bij de aanleg van een zonnepark op het overloopparkeerterrein. Met de gemeente als partner / mede-eigenaar / garantsteller is het nl. mogelijk om tegen zeer scherpe tarieven geld te lenen en alleen met een lage rente en een lange looptijd wordt dit zonnepark financieel mogelijk.

Inmiddels is de garantstelling / mede-eigenaarschap ambtelijk akkoord bevonden. Het is juridisch getoetst en de samenwerking past binnen de Nederlandse wet- en regelgeving. Op 3 november 2020 is ook het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Harderwijk akkoord gegaan met de opzet en garantstelling. Nu is de gemeenteraad aan het woord en hopelijk zal dat akkoord ook dit jaar nog volgen.

We houden je op de hoogte!

 

(Eerder verschenen bericht Stentor 6 november 2020)

Winst van gemeentelijk windpark en zonnepark in Harderwijk gaat naar inwoners

Inwoners van Harderwijk profiteren mee als de gemeente Harderwijk een eigen windpark en een eigen zonnepark gaat exploiteren. De baten van het wind- en zonnepark komen in een duurzaamheidsfonds, waaruit inwoners en bedrijven subsidie kunnen krijgen voor duurzaamheidsprojecten.
Wethouder Bert van Bijsteren (VVD) is enthousiast over het besluit dat de gemeente Harderwijk een wind- en een zonnepark gaat exploiteren. Harderwijk is de eerste gemeente in Nederland die zelf een windpark gaat uitbaten en ook één van de eerste gemeenten in het land die zelf een zonnepark exploiteert. Het windpark met drie turbines komt op bedrijventerrein Lorentz te staan, terwijl het zonnepark daar vlakbij komt te liggen, op het toeristenparkeerterrein aan de noordkant van de N302.

,,Het initiatief voor het zonnepark dateert al uit 2018 en is van energiecoöperatie Endura,’’ geeft Van Bijsteren toe. ,,Endura had voor de financiering steun nodig van de gemeente Harderwijk en vroeg een garantstelling. Ik vind dat gemeenschapsgeld daar niet voor bedoeld is, omdat er te veel risico’s aan kleven. Na lang praten zijn we gekomen tot een oplossing: het gezamenlijk oprichten van een vennootschap Zonnepark Harderwijk bv, waarvan de gemeente Harderwijk 51 procent aandeelhouder is. Op die manier heeft de gemeente meer grip op de bedrijfsvoering en de risico’s binnen zo’n zonnepark.’’

,,We hebben het windpark en het zonnepark hard nodig om aan onze duurzaamheidsdoelstellingen te geraken,’’ is de conclusie van Van Bijsteren. ,,Vóór 2030 willen we 45 procent minder CO2-uitstoot hebben in Harderwijk ten opzichte van 2010. Het wordt best moeilijk om dat te realiseren. Een eigen wind- en zonnepark hebben we gewoon nodig.’’

Het zonnepark van Zonnepark Harderwijk bv met ruim 7.000 panelen wordt in 2021 gebouwd. De baten gaan deels naar de gemeente Harderwijk. De wethouder: ,,We steken dat geld in een duurzaamheidsfonds. Wat het duurzaamheidsfonds precies gaat doen, hebben we nog niet in detail besproken. Dat komt omdat het zonnepark nogal plotseling dichtbij is gekomen, we hadden gedacht pas met het duurzaamheidsfonds te starten als het windpark Lorentz er staat.’’

#Endura #zonnepark #overloop #parkeerterrein #Harderwijk

Postcoderoosproject (PCR) Rantrime begint goed !

Postcoderoosproject (PCR) Rantrime begint goed !

Het eerste jaar dat de deelnemers van het PCR-project op Manege Rantrime de Energiebelasting mogen verrekenen is boven verwachting verlopen. Eén zonnepaneel op dit dak, wekte in het afgelopen jaar, van 1 juni 2019 tot en met 31 mei 2020, gemiddeld 305,7 kWh op. Door de vele zonuren en het koelere weer met een ideale ligging van het dak, levert dit geweldige resultaat op. En dan te weten dat dit 275 Wp zonnepanelen zijn, wat inhoudt dat deze panelen onder Nederlandse omstandigheden gemiddeld per jaar 275 kWh per jaar opwekken. Dit eerste jaar is er dus 11,2 % meer opgwekt, dan maximaal was te verwachten.

NB: Ook het Endura zonnepark op het Bouw- en Infrapark draaide goed en wekte in de afgelopen maand mei 84.323 kWh op.

Zonneparken op Sonnevanck gereed

Zonneparken op Sonnevanck gereed

Eerder dan verwacht levert Cobalt Energieoplossingen BV uit Ermelo de beide zonneparken op de daken van Sonnevanck al op deze week. Totaal liggen 1160 panelen voor het SDE+ zonnepark zelf. De opgewekte stroom daarvan wordt direct door Sonnevanck gebruikt.

PCR Sonnevanck
Daarnaast liggen 630 zonnepanelen in een postcoderoos-project (PCR). Met dit project wekken de deelnemers wel hun eigen energie op, maar niet op hun eigen gebouwen. Dit gebeurt op een gebouw in de buurt, in dit geval op Sonnevanck via de Regeling Verlaagd Tarief (een overheidsregeling). Totaal participeren 62 deelnemers in dit project woonachtig in Harderwijk Centrum ( Binnenstad, Stadsdennen Wittehagen en Veldkamp) en Harderwijk-Zuid (Drielanden en Stadsweiden). Natuurlijk doen ook veel bewoners mee die wonen op en om het Sonnevanckterrein.

Het is weer een prachtig project waarin Endura constructief heeft samengewerkt met Cobalt Energieoplossingen BV, Paulus Elektro en Beveiliging beiden uit Ermelo, Handicom Solar uit Harderwijk en de Zorggroep Noordwest Veluwe, eigenaar van de gebouwen.

 

#zonnepanelen #postcoderoos #zonnepark #Harderwijk #Hierden #project #Endura #cooperatie #groen #solar #energie #duurzaam #gemharderwijk #PCR #veluwe #SDE #paulusElektro #Cobaltenergieoplossingen #HandicomSolar

 

Projectinformatie Endura Zonneparken Sonnevanck en Rantrime

Projectinformatie Endura Zonneparken Sonnevanck en Rantrime

Zonneparken Sonnevanck in aanleg
Op dit moment is Cobalt Energieoplossingen uit Ermelo volop bezig met de aanleg van de 2 zonneparken op Sonnevanck. Waarschijnlijk wordt volgende week het SDE+ Zonnepark Sonnevanck al opgeleverd en medio juni is het Postcoderoos-project gereed.

Er is ook goed bericht van de provincie Gelderland binnengekomen. De provincie stelt voor dit project, omdat er meer dan 50 deelnemers zijn, het mooie bedrag van € 29.843,- subsidie beschikbaar. Hierdoor hebben de deelnemers naast zelf opgewekte duurzame groene energie ook een heel mooi rendement!

Herstel werkzaamheden Zonnepark Rantrime
Omdat de zonnepanelen op Rantrime niet helemaal perfect liggen en bij storm mogelijk beschadigd raken, is besloten het aangelegde zonnepark te controleren en waar nodig de bevestigingen aan te passen. Deze week worden voor de veiligheid onder het dak weer netten gehangen. Volgende week zullen de werkzaamheden op het dak starten. De reparaties gebeuren per omvormer en per deel van het zonnepark, zodat het andere deel kan blijven produceren. Omdat er nu toch geen spring- of dressuurwedstrijden van Rantrime zijn, past dit ook goed bij de activiteiten van de manege.

#zonnepanelen #postcoderoos #zonnepark #Sonnevanck #Harderwijk #Hierden #project #Endura #cooperatie #solar #duurzaam #veluwe #gemharderwijk #groene #energie #SDE #PCR

April 2020 topmaand voor opwekken van energie via zonnepanelen in Harderwijk.

April 2020 topmaand voor opwekken van energie via zonnepanelen in Harderwijk.

Koel weer en zon, dat levert veel zonne-energie op. De maand april was weer zo’n maand, ondanks een paar buien in de laatste week.

De 726 panelen op manege Rantrime wekten in april 31.514 kWh op en het nieuwe zonnepark op het Bouw- & Infrapark met 1805 zonnepanelen wekte in april 70.464 kWh op.
Voor Rantrime betekent dit met nog 1 maand te gaan, dat het eerste productieve jaar boven verwachting uit zal komen. Per paneel is er tot en met april bijna 259 kWh opgewekt. De verwachting was dat er gemiddeld in een jaar 265-270 kWh zou worden opgewekt, Dat wordt zeker gehaald. Voor de deelnemers betekent dit dat ze meer Energiebelasting terugontvangen!

 

Laatste Nieuws Zonnepark Overloopparkeerterrein

Laatste Nieuws Zonnepark Overloopparkeerterrein

Zowel de het bestuur van de Gemeente Harderwijk als Endura willen dat het SDE+ Zonnepark Overloopparkeerterrein voor Harderwijk er komt. Zoals bekend heeft Endura een garantstelling van de gemeente gevraagd voor de lening van de Waterschapsbank voor de aanleg van dit zonnepark. Organisatorisch wordt het zonnepark in een aparte entiteit ondergebracht, een dochterbedrijf van Endura. Als de gemeente garant gaat staan voor de lening wil ze, begrijpelijk, enige grip hebben op de besluitvorming in deze BV.

Dit vraagstuk wordt met Kern Notarissen nader uitgewerkt. We hopen snel met een passende oplossing te komen, zodat het voorstel kan worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit proces wil de gemeente graag voor de zomervakantie hebben afgerond. De rente is nu nog aantrekkelijk.
Binnen Endura willen we de leden ook graag informeren over de voorgenomen structuur en samenwerking met de gemeente. Hoe we dat overleg invulling gaan geven, maken we nog bekend.

Als de procedure is doorlopen, wordt de financiering definitief vastgelegd en starten we met de uitgifte van participaties. Op dat moment kan ook de bouwopdracht worden gegeven. Na het parkeerseizoen, waarschijnlijk medio september 2020, kan de aannemer dan beginnen.

Bij de aanleg nemen we, op verzoek van de gemeente, ook een 20-32 laadpalen mee. Hierdoor kunnen we de opgewekte stroom op een slimme manier ter plekke inzetten voor het opladen van de geparkeerde elektrische auto’s.

#zonnepanelen #postcoderoos #zonnepark #Overloopparkeerterrein #Harderwijk #Hierden #project #Endura #cooperatie #groen #solar #duurzaam #veluwe #gemharderwijk #energiecafe #groenestroom