Zonnepark Harderwijk projectontwikkeling

Zonnepark Harderwijk projectontwikkeling

Het Zonnepark Harderwijk is een uniek project, gerealiseerd door Energiecoöperatie Endura Harderwijk en de gemeente Harderwijk. In september 2021 is gestart met de aanleg. Deze video laat zien hoe de projectontwikkeling vordert. Medio januari werden de eerste zonnepanelen gelegd. Inmiddels is bijna de helft van de panelen geplaatst.

Kijk hier voor meer info over Zonnepark Harderwijk

#energietransitie #Harderwijk #Hierden #Endura #zonnepark #groene #lokale #duurzame #stroom #zonnepark #Harderwijk

Eerste zonnepanelen Zonnepark Harderwijk gelegd

Eerste zonnepanelen Zonnepark Harderwijk gelegd

Donderdag 13 januari legde wethouder Bert van Bijsteren samen met de voorzitter van energie- coöperatie Endura, Ruud Mantingh, de eerste zonnepanelen op de carport op het overloopparkeerterrein, P8 aan de Vuurtorenweg. Het Zonnepark Harderwijk, ontwikkeld in een unieke samenwerking tussen gemeente Harderwijk en Endura, begint daarmee concreet te worden.

De enorme carport op P8 is voor 75% gereed en het bedrijf Cobalt gaat nu aan de slag met het plaatsen van de zonnepanelen op de carport. Het streven is om in maart de eerste stroom op te wekken en te leveren aan Harderwijk. Bijzonder aan dit Zonnepark is dat er geen natuur- of landbouwgrond is opgeofferd voor duurzame energieopwekking. In totaal worden er 5854 grotere zonnepanelen gelegd met een verwachte jaarlijkse opbrengst die voldoende is om ongeveer 670 huishoudens van elektriciteit te voorzien (bron: gemeente Harderwijk).

 

Inwoners nemen financieel deel

Om het plan financieel mogelijk te maken zijn de inwoners van Harderwijk en Hierden in de gelegenheid gesteld om dit zonnepark mee te financieren. Daarvoor was grote belangstelling. Voor de inwoners was er ruimte om voor een bedrag van in totaal € 350.000 te participeren, naast subsidie van de provincie en een lening van de Nederlandse Waterschapsbank.
Alle inwoners van Harderwijk en Hierden, die aangaven mee te willen doen, hebben participaties toegewezen gekregen. De toewijzingen variëren tussen € 100 en € 5.000 en zijn verdeeld over 97 deelnemers. Ook de kleinere spaarder kan dus meeprofiteren van dit mooie zonnepark. Omdat er uit de eigen gemeente voldoende belangstelling bleek te zijn moesten inschrijvers van buiten de gemeente teleurgesteld worden.

In het komende jaar start Energiecoöperatie Endura meer projecten met mogelijkheden om financieel te participeren.

Volg de ontwikkelingen van Zonnepark Harderwijk

#zonnepark #Harderwijk #Endura #duurzame #energie #Hierden #lokale #groene #stroom #zonnepanelen #energiecoöperatie

Foto Ruben Schipper

Chauffeurs gezocht voor actie basisscholen

Chauffeurs gezocht voor actie basisscholen

KINDEREN GAAN VOOR DUURZAAMHEID

De komende maanden start op bijna alle basisscholen in Harderwijk en Hierden een groots project rondom de energietransitie, speciaal gericht op de kinderen. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

In alle klassen wordt les gegeven over dit thema en daar horen ook verschillende lespaketten en -kisten bij. Voor het verdelen van de leskisten op maandagmiddag en vrijdagochtend zijn nog een groot aantal chauffeurs nodig. Heb je tijd om daar ook een steentje aan bij te dragen, graag. Meld je aan bij Louis Boer. Als er meerdere personen meehelpen, is het zo geregeld en ben je ook maar een paar keer aan de beurt. En uiteraard kan je zelf aangeven wanneer het wel past of niet. Help je mee ?

Voor meer info over het project Kinderen voor Duurzaamheid ga naar deze website.

Stichting Kinderen voor Duurzaamheid is geïnspireerd door Energiecoöperatie Endura

Inschrijven voor Zondelen Zonnepark Harderwijk niet meer mogelijk!

Inschrijven voor Zondelen Zonnepark Harderwijk niet meer mogelijk!

Tot en met 15 december is het mogelijk geweest om te participeren in het zonnepark op het overloopparkeerterrein. De inschrijving is inmiddels gesloten en degene die voor participaties hebben ingeschreven, ontvingen op 17 december een bericht met de toewijzing. In totaal is er interesse getoond voor ruim 6000 participaties terwijl er 3500 konden worden uitgegeven. Alle inschrijvers doen mee alleen de grotere inschrijvers hebben, cf de reglementen, maar een deel toegewezen gekregen.

Inmiddels vordert de bouw gestaag ! We streven ernaar in maart 2022 energie te kunnen gaan leveren.

Zonnepark Harderwijk weer een stapje dichterbij

Zonnepark Harderwijk weer een stapje dichterbij

Nadat in januari de garantstelling door de gemeenteraad van Harderwijk is goedgekeurd, zijn vijf bedrijven uitgenodigd om een aanbieding te doen voor de bouw van de carport en aanleg van het zonnepark op het overloopparkeerterrein.

De binnengekomen aanbiedingen zijn beoordeeld en gewogen op de thema’s: duurzaamheid, lokale betrokkenheid, circulariteit en prijs. Inmiddels heeft het bestuur van Zonnepark Harderwijk BV een keuze gemaakt om met 2 partijen verder te praten en de plannen te finetunen. Door bijvoorbeeld zonnepanelen met een nog groter vermogen in te zetten, zijn minder zonnepanelen nodig om dezelfde hoeveelheid stroom op te wekken. En is ook een minder grote carport nodig. Dit zal kostenverlagend werken en dat is noodzakelijk voor een goede businesscase.

Opdracht tot bouw
Medio april 2021 verwachten we alle prijzen, de financiering en subsidie toegezegd te hebben gekregen of te hebben ontvangen, zodat we ook daadwerkelijk opdracht kunnen geven om te gaan bouwen. Daarna zullen we de investeerders verder informeren.

Meer informatie
Heb je al interesse getoond in de aanschaf van participaties in dit zonnepark, dan brengen we je na opdracht op de hoogte van de verdere procedure.
Heb je nog interesse om mee te doen, schrijf je dan in op deze site via Zonnepark Harderwijk.

#zonnepark #Harderwijk #Endura #Hierden

Zonnepark op het overloopparkeerterrein weer een stapje dichterbij !

Zonnepark op het overloopparkeerterrein weer een stapje dichterbij !

Endura is al enige tijd met de Gemeente Harderwijk in gesprek over een mogelijke samenwerking bij de aanleg van een zonnepark op het overloopparkeerterrein. Met de gemeente als partner / mede-eigenaar / garantsteller is het nl. mogelijk om tegen zeer scherpe tarieven geld te lenen en alleen met een lage rente en een lange looptijd wordt dit zonnepark financieel mogelijk.

Inmiddels is de garantstelling / mede-eigenaarschap ambtelijk akkoord bevonden. Het is juridisch getoetst en de samenwerking past binnen de Nederlandse wet- en regelgeving. Op 3 november 2020 is ook het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Harderwijk akkoord gegaan met de opzet en garantstelling. Nu is de gemeenteraad aan het woord en hopelijk zal dat akkoord ook dit jaar nog volgen.

We houden je op de hoogte!

 

(Eerder verschenen bericht Stentor 6 november 2020)

Winst van gemeentelijk windpark en zonnepark in Harderwijk gaat naar inwoners

Inwoners van Harderwijk profiteren mee als de gemeente Harderwijk een eigen windpark en een eigen zonnepark gaat exploiteren. De baten van het wind- en zonnepark komen in een duurzaamheidsfonds, waaruit inwoners en bedrijven subsidie kunnen krijgen voor duurzaamheidsprojecten.
Wethouder Bert van Bijsteren (VVD) is enthousiast over het besluit dat de gemeente Harderwijk een wind- en een zonnepark gaat exploiteren. Harderwijk is de eerste gemeente in Nederland die zelf een windpark gaat uitbaten en ook één van de eerste gemeenten in het land die zelf een zonnepark exploiteert. Het windpark met drie turbines komt op bedrijventerrein Lorentz te staan, terwijl het zonnepark daar vlakbij komt te liggen, op het toeristenparkeerterrein aan de noordkant van de N302.

,,Het initiatief voor het zonnepark dateert al uit 2018 en is van energiecoöperatie Endura,’’ geeft Van Bijsteren toe. ,,Endura had voor de financiering steun nodig van de gemeente Harderwijk en vroeg een garantstelling. Ik vind dat gemeenschapsgeld daar niet voor bedoeld is, omdat er te veel risico’s aan kleven. Na lang praten zijn we gekomen tot een oplossing: het gezamenlijk oprichten van een vennootschap Zonnepark Harderwijk bv, waarvan de gemeente Harderwijk 51 procent aandeelhouder is. Op die manier heeft de gemeente meer grip op de bedrijfsvoering en de risico’s binnen zo’n zonnepark.’’

,,We hebben het windpark en het zonnepark hard nodig om aan onze duurzaamheidsdoelstellingen te geraken,’’ is de conclusie van Van Bijsteren. ,,Vóór 2030 willen we 45 procent minder CO2-uitstoot hebben in Harderwijk ten opzichte van 2010. Het wordt best moeilijk om dat te realiseren. Een eigen wind- en zonnepark hebben we gewoon nodig.’’

Het zonnepark van Zonnepark Harderwijk bv met ruim 7.000 panelen wordt in 2021 gebouwd. De baten gaan deels naar de gemeente Harderwijk. De wethouder: ,,We steken dat geld in een duurzaamheidsfonds. Wat het duurzaamheidsfonds precies gaat doen, hebben we nog niet in detail besproken. Dat komt omdat het zonnepark nogal plotseling dichtbij is gekomen, we hadden gedacht pas met het duurzaamheidsfonds te starten als het windpark Lorentz er staat.’’

#Endura #zonnepark #overloop #parkeerterrein #Harderwijk