Ledenvergadering 22 februari 2018

De volgende ledenvergadering wordt gehouden 22 februari aanstaande. Deze wordt gehouden in California aan de Deventerweg 2A te Harderwijk, aanvang 19.30 u. Dit is de agenda en leden hebben de onderliggende stukken via de mail reeds ontvangen.

Agenda

1. Opening door de voorzitter van het bestuur, Ruud Mantingh
2. Verslag vergadering ALV 6 december 2017
3. Korte toelichting stand van zaken Endura door de directeur, Wim Sederel
4. Vragen en opmerkingen vanuit de leden
5. Participatiereglement
6. Projecten Rantrime en B&I park
7. Uitgifte Enduradelen en Zondelen
8. Rondvraag en sluiting, verwacht rond 21.30 u.

Extra documenten: Brochure Enduradelen; Brochure Zondelen

Heeft u interesse om ook als niet lid te zien wat Endura doet, meld u aan via info@endura-harderwijk.nl

Voor de leden die niet op de vergadering aanwezig zijn geweest, is het conceptverslag alvast hier te vinden.