Week van de Duurzaamheid: projectbezoek Zonnepark en EnergieCafé over isolatie

Week van de Duurzaamheid: projectbezoek Zonnepark en EnergieCafé over isolatie

Tijdens de Week van de Duurzaamheid (8 t/m 16 oktober) is in de regio Noord-Veluwe van alles te zien, proeven en ervaren om te helpen het (werk)leven te verduurzamen. In Harderwijk kun je bijvoorbeeld een projectbezoek brengen aan het Zonnepark Bouw & Infrapark en deelnemen aan een EnergieCafé over Isolatie. Beide worden georganiseerd door lokale energiecoöperatie Endura Harderwijk.

 

Bezoek Zonnepark Bouw- en Infrapark

Datum: Zaterdag 9 oktober
Tijd: van 9.00 tot 12.00 uur
Plaats: Infracampus, Bouw & Infrapark, Ceintuurbaan 2, Harderwijk

Bezoek op zaterdag 9 oktober (van 9 tot 12 uur) het Zonnepark Bouw- en Infrapark. Het zonnepark met 1805 panelen werd in maart 2020 in gebruik genomen en leverde al meer dan 800.000 kWh lokale energie. Het project werd gerealiseerd met SDE-subsidie en burgerparticipatie. Vrijwilligers van Endura vertellen ter plekke meer over het project en hoe het project tot stand is gekomen. Bij de ingang van het Bouw & Infrapark wordt u verder verwezen naar het zonnepark op het gebouw van de Infracampus.

 

EnergieCafé Isolatie

Datum: Dinsdag 12 oktober (gratis)
Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur
Plaats: California Harderwijk, Deventerweg 2a, Harderwijk

Neem dinsdag 12 oktober (van 19.30 tot 21.30 uur) deel aan het EnergieCafé over isolatie, georganiseerd door de Werkgroep Warmte van Endura. Door goed te isoleren, daalt het energieverbruik en voelt de woning of ruimte comfortabel aan. Tijdens dit café word je bijgepraat over de technische kant van isoleren, subsidiemogelijkheden en isoleren in de praktijk. Er is ruimschoots gelegenheid tot het stellen van individuele vragen aan de verschillende deskundigen. Je bent van harte welkom.

De focus van dit EnergieCafé ligt op het slim isoleren van een huis. Welke manieren van isoleren zijn er, wanneer pas je die toe, hoeveel kosten de maatregelen, welke subsidies kun je aanvragen? Welke actie past het beste in jouw situatie? Op dergelijke vragen kun je antwoord krijgen op het EnergieCafé. We beginnen met drie korte verhalen en daarna kun je vragen stellen aan de sprekers of andere bezoekers. Zo kun je vrijblijvend onafhankelijk advies krijgen.

Endura hanteert de RIVM-regels die gelden op 12 oktober: QR-code tonen, geen handen schudden en als u zich niet lekker voelt dan blijft u thuis.

 

Samen bouwen aan de toekomst

Met deze en andere initiatieven wil Endura bewoners, bedrijven, scholen, clubs en verenigingen ideeën geven om hun leefstijl, bedrijfsvoering en omgeving duurzamer en groener te maken. Samen bouwen we aan de toekomst van duurzaam Harderwijk en Hierden. Bouw ook mee, word lid van Endura.

#EnergieCafé #Projectbezoek #Zonnepark #BouwInfra #Harderwijk #WVDD #Week #Duurzaamheid #Endura

“Met duurzame samenwerking bereik je meer dan alleen”

“Met duurzame samenwerking bereik je meer dan alleen”

Op het gebied van duurzaamheid is de gemeente Harderwijk al jaren bezig om stappen vooruit te zetten, legt Bram Oudejans, Beleidsmedewerker Duurzaamheid- en energie, uit. “Denk aan het recyclen van afval, energiebesparing, duurzaam opwek van energie en het streven naar biodiversiteit en meer groen in de openbare ruimte. Ook is er een duurzaamheidsvisie opgesteld met heldere kaders en een duidelijke, doelgerichte strategie.” Biodiversiteit, energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit vormen de pijlers, gebaseerd op de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. “Onze duurzaamheidsvisie is in samenwerking met onze inwoners en het bedrijfsleven tot stand gekomen. Als we deze doelen willen halen, hebben we elkaar ook in de uitvoering die samenwerking keihard nodig. In deze editie willen we onze waardering laten blijken, laten zien wat er gebeurt als we ideeën gezamenlijk uitwerken en uitnodigen tot het opzetten van nieuwe duurzame initiatieven. Door samenwerking bereik je meer dan alleen.” (Artikel Harderwijk Magazine, september 2021)

 

Energietransitie: Endura Harderwijk

Energiecoöperatie Endura Harderwijk heeft samen met de gemeente Harderwijk een uniek project opgezet: Zonnepark Harderwijk. Op het overloopterrein aan de Vuurtorenweg wordt een parkeerterrein overkapt met een carport met daarop meer dan 5000 zonnepanelen.

Directeur Wim Sederel: “Het is zeer innovatief voor Nederland en we hebben er allemaal baat bij!’’

Wie de polder inrijdt, ziet rechts van de N302 een enorme lege vlakte. Het overloopparkeerterrein P8 wordt vooral gebruikt in het drukke vakantieseizoen, onder andere door bezoekers aan het Dolfinarium, zo’n twee maanden per jaar. In plaats van een asfaltvlakte die tien maanden per jaar bijna niet wordt gebruikt, bedacht Endura de bouw van een zonnepark boven deze parkeerplaatsen.

“De te bouwen carport maakt het mogelijk om er én te parkeren én energie op te wekken. Wij willen hiermee 12 maanden per jaar energie opwekken. Half september begint de bouw; dan gaan de palen de grond in en daarna komt de staalconstructie er bovenop. We rekenen erop dat dit project voor het eind van het jaar draait.” Bram Oudejans: “Een zonnepark waarbij een energiecoöperatie en een gemeente gezamenlijk ontwikkelen, dat is uniek in Nederland. Dat is iets waar we trots op mogen zijn!” Ook inwoners en lokale bedrijven kunnen participeren. Dit past heel goed bij de doelstellingen van Endura.

“Er is veel interesse voor dit project, omdat steeds meer inwoners en organisaties het verduurzamen van het energieverbruik als een belangrijk doel zien. En het mooie is, als je dit lokaal kunt doen en ook nog een leuke rente mag ontvangen, is dat driedubbele winst. Binnen een half jaar hadden we al genoeg inschrijvingen. Als het zonnepark winst maakt, profiteren niet alleen de participerende inwoners en bedrijven. Ook kan de gemeente haar deel investeren in het Duurzaamheidsfonds en Endura zet haar deel in voor de opstart van nieuwe projecten. Zo verduurzamen we samen Harderwijk.’’

 

Over Energiecoöperatie Endura Harderwijk

Endura is een Energiecoöperatie voor de inwoners van Harderwijk en Hierden. “Het is een burgerinitiatief om in Harderwijk samen te werken aan de energietransitie. We werken eraan om het energiegebruik in Harderwijk verduurzamen en verminderen. Endura levert en produceert energie uit hernieuwbare bronnen (zoals zon en wind), om kosten te besparen en CO2 uitstoot te reduceren. Voor onze toekomstige generaties willen wij bewust met onze energie omgaan. Energie wat duurzaam, schoon en lokaal opgewekt is voor een leefbare omgeving. En dat doen we het liefst gezamenlijk, om met meer daadkracht mooie resultaten te bereiken.”

Bouw mee aan de toekomst van duurzaam Harderwijk. Wordt lid van Endura!

 

#lokale #energiecoöperatie #toekomst #duurzaam #Harderwijk #groene #energie #energiebesparing #energietransitie #Endura #Zonnepark #Harderwijk

Eerste paal in de grond Zonnepark Harderwijk

Eerste paal in de grond Zonnepark Harderwijk

Wethouder Bert van Bijsteren en Ruud Mantingh (voorzitter Energiecoöperatie Endura) slaan symbolisch een paal in de grond ter gelegenheid van de start van de aanleg van Zonnepark Harderwijk.

Afgelopen week gingen 199 palen de grond in als fundament voor de carport die komende maanden zal verrijzen op het overloopparkeerterrein aan de noordzijde van de N302. De carport wordt voorzien van 10.890 m2 zonnedak met 5854 panelen. Ook worden 32 laadpalen geplaatst. Het park krijgt een opwekcapaciteit van 2 Megawatt dat gelijkstaat aan elektriciteit voor ongeveer 575 huishoudens. Het streven is dat het park begin 2022 haar eerste groene stroom levert.

 

Unieke samenwerking

Zonnepark Harderwijk is een unieke samenwerking tussen Gemeente Harderwijk en lokale Energiecoöperatie Endura. Samen grepen ze de kans om een parkeerterrein in Harderwijk te overkappen met een solar carport. Het parkeerterrein wordt hoofdzakelijk gebruikt door de bezoekers van het dolfinarium. Wat betekent dat op dit grote terrein slechts twee maanden per jaar wordt geparkeerd en het verder nagenoeg ongebruikt is. Door een carport met zonnedak wordt op het terrein het hele jaar energie opgewekt.

 

Bouwen aan de toekomst

Voor gemeente Harderwijk draagt het nieuwe zonnepark bij aan de duurzaamheidsambities die voortkomen uit het Klimaatakkoord. Energiecoöperatie Endura Harderwijk heeft zich samen met haar leden ten doel gesteld om binnen één generatie alle energie die we in onze gemeente met elkaar gebruiken ook hier samen op te wekken. “Daarmee nemen we verantwoordelijkheid voor ons eigen energiegebruik. Dat past in deze tijd en zo bouwen we samen aan de toekomst van een duurzaam Harderwijk. De lasten en de lusten van lokale energieopwekking komen onze eigen gemeente toe. Zo profiteren wij allemaal van de energietransitie”, aldus Wim Sederel, directeur van Endura.

Meebouwen aan de toekomst kan als lid van Endura. Volg de ontwikkelingen van het zonnepark op www.endura-harderwijk.nl

#energietransitie #zonnepark #Harderwijk #overloopparkeerterrein #zonnepanelen #groene #stroom #duurzame #energie #lokale #energiecoöperatie #lokaal #Endura

 

Algemene Ledenvergadering Endura 20 september 2021

Algemene Ledenvergadering Endura 20 september 2021

Op maandagavond 20 september vanaf 19.30 uur organiseert Energiecoöperatie Endura haar Algemene Ledenvergadering in California Harderwijk.

Corona blijft ons nog steeds bezighouden. Het bestuur vindt dat het, indien we de corona richtlijnen goed volgen en uitvoeren, verantwoord is om na ruim 1,5 jaar weer bij elkaar te komen. De zaal wordt zo ingericht dat aan de ‘1,5 meter-eis’ tussen aanwezigen kan worden voldaan. Wel vragen we je om ook 1,5 meter afstand te bewaren en als je je niet in orde voelt, niet naar de vergadering te komen.

We kijken er naar uit om je weer te kunnen bijpraten over alle ontwikkelingen binnen je coöperatie! Vooraf aanmelden is niet nodig.

Waar: California, Deventerweg 2A
Wanneer: maandag 20 september 2021
Hoe laat: Aanvang vergadering 19.30 uur (de zaal open vanaf 19.00 uur)
 

Agenda

 • Opening en vaststelling agenda
 • Notulen ALV 14 juni 2021
 • Jaarcijfers 2020, toelichting op de JC 2020 en het verslag van de kascontrole commissie
 • Bestuurssamenstelling 2021-2025
 • Projecten: Zonnepark Harderwijk
 • Zonnepark De Bron
 • Energie Samen Noord Veluwe
 • Samenwerking Endura BKH
 • Rondvraag en sluiting

Leden ontvingen vooraf de volgende bijlagen (check je mail):

 • Agenda
 • Notulen
 • Jaarcijfers 2020
 • Toelichting op de jaarcijfers
 • Projectplan zonnepark Endura de Bron

 

Vooraf vragen indienen is mogelijk

Het is voor leden mogelijk om vooraf vragen in te dienen. Graag de vragen tijdig mailen naar info@endura-harderwijk.nl. Bij agendapunt 1 worden de vragen die zijn binnengekomen gedeeld met de leden.

#ALV #Endura #Zonnepark #Harderwijk #DeBron #Energie #NoordVeluwe #BKH