Op maandagavond 20 september vanaf 19.30 uur organiseert Energiecoöperatie Endura haar Algemene Ledenvergadering in California Harderwijk.

Corona blijft ons nog steeds bezighouden. Het bestuur vindt dat het, indien we de corona richtlijnen goed volgen en uitvoeren, verantwoord is om na ruim 1,5 jaar weer bij elkaar te komen. De zaal wordt zo ingericht dat aan de ‘1,5 meter-eis’ tussen aanwezigen kan worden voldaan. Wel vragen we je om ook 1,5 meter afstand te bewaren en als je je niet in orde voelt, niet naar de vergadering te komen.

We kijken er naar uit om je weer te kunnen bijpraten over alle ontwikkelingen binnen je coöperatie! Vooraf aanmelden is niet nodig.

Waar: California, Deventerweg 2A
Wanneer: maandag 20 september 2021
Hoe laat: Aanvang vergadering 19.30 uur (de zaal open vanaf 19.00 uur)
 

Agenda

 • Opening en vaststelling agenda
 • Notulen ALV 14 juni 2021
 • Jaarcijfers 2020, toelichting op de JC 2020 en het verslag van de kascontrole commissie
 • Bestuurssamenstelling 2021-2025
 • Projecten: Zonnepark Harderwijk
 • Zonnepark De Bron
 • Energie Samen Noord Veluwe
 • Samenwerking Endura BKH
 • Rondvraag en sluiting

Leden ontvingen vooraf de volgende bijlagen (check je mail):

 • Agenda
 • Notulen
 • Jaarcijfers 2020
 • Toelichting op de jaarcijfers
 • Projectplan zonnepark Endura de Bron

 

Vooraf vragen indienen is mogelijk

Het is voor leden mogelijk om vooraf vragen in te dienen. Graag de vragen tijdig mailen naar info@endura-harderwijk.nl. Bij agendapunt 1 worden de vragen die zijn binnengekomen gedeeld met de leden.

#ALV #Endura #Zonnepark #Harderwijk #DeBron #Energie #NoordVeluwe #BKH

Share This