Openbare ledenvergadering op 3 december 2018

Graag nodigen we je uit voor de ALV op 3 december aanstaande. We praten je weer bij over de laatste ontwikkelingen binnen Endura en kijken ook vooruit naar 2019, een belangrijk jaar voor Endura.
Namens het Bouw- en Infrapark( B.I.P.) is Erik Kerssies, directeur van het B.I.P., aanwezig om aan te geven waarom het B.I.P. aan Endura het dak om niet beschikbaar stelt en wat er verder aan verduurzaming van het B.I.P. gebeurt. Ook is voorzitter Leo Nelis, namens Rantrime aanwezig om aan te geven wat een zonnepark op de daken van manege Rantrime voor een vereniging betekent.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter van het bestuur, Ruud Mantingh
 2. Verslag vergadering ALV 03-10-2018
 3. Korte toelichting stand van zaken Endura
 • Bouw— en Infrapark Erik Kerssies, directeur
 • Manege Rantrime Leo Nelis, voorzitter
 • Overloopparkeerterrein
 • California
 • Sonnevanck
 • Overige projecten
 1. Vragen en opmerkingen vanuit de leden
 2. Jaarplan en begroting 2019
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

Je bent allen van harte welkom. Alleen de Endura – leden hebben stemrecht.

Waar:  California , Deventerweg 2A Harderwijk
Zaal open:              19.00 u.
Start vergadering: 19.30 u.

Nieuwsbrief november 2018

Financiering Zonnedak Bouw en Infrapark naar Rabobank

Nadat inwoners van Harderwijk heel snel de Zondelen aanschaften en de provincie de subsidie beschikbaar stelde, is er nu ook duidelijkheid over de bank die het restant van € 300.000,- financiert. Zowel het Duurzaamheidsfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten als de Rabobank hebben een offerte uitgebracht om het park mede te financieren. Endura heeft er uiteindelijk voor gekozen om de financiering bij de Rabobank onder te brengen. Een belangrijke afweging daarbij is dat de Rabobank een lagere rente aanbiedt voor groenprojecten (4,25 %,10 jaar vast) en ook met een extra tijdelijke financiering de BTW voorfinanciering mogelijk maakt. De BNG biedt 4,5 % 15 jaar vast en kent geen overbruggingsfaciliteit voor de BTW. Overige voorwaarden zijn vergelijkbaar, waarbij de Rabobank veel aandacht besteedt aan compliance, wat betekent dat Endura moet voldoen aan AFM-regelgeving bij de uitgifte van participaties.

In de komende weken worden alle stukken opgesteld en is de financial close binnen 4 weken te verwachten. Afhankelijk van de drukte bij het installatiebedrijf en het weer wordt in Q1 2019 het park aangelegd. Uiteraard zullen we daar een feestelijk moment van maken en je daarbij uitnodigen.

Uitgifte Enduradelen van start

Leden van Endura hebben enthousiast ingeschreven op Enduradelen voor de ontwikkeling van de coöperatie zodat de eerste opwekprojecten mogelijk worden. De inschrijving staat nog open tot 15 november. Er zijn nog 57 Enduradelen beschikbaar van € 100,- en inschrijven kan via inschrijven Enduradelen  Na 15 november vindt de daadwerkelijk uitgifte plaats en ontvangt de inschrijver een nota voor betaling. Na ontvangst van de inleg ontvang je dan het participatiebewijs. Voor meer informatie: www.endura-harderwijk.nl

Zonnepark Endura Rantrime

Op 24 oktober was er veel belangstelling voor de eerste informatieavond voor het postcoderoosproject van Endura op manege Rantrime in Hierden. Ruim 50 geïnteresseerden stelden vragen over de werking van een Postcoderoos en de voordelen voor de gebruiker. Samengevat betekent meedoen aan een PCR: wel zelf elektrische energie opwekken, maar niet op je eigen dak bijvoorbeeld omdat er een boom voorstaat, of je geen eigen dak hebt, of het gewoon niet mooi vindt. En je ontvangt een mooi een rendement van 6 % op het ingelegd vermogen. Je moet dan wel in de postcodegebieden 3841, 3842, 3843, 3846, 3848 of 3849 wonen. Er komen nog dagelijks reserveringen binnen voor de aanschaf van paneeldelen. Er is nog ruimte voor 300 panelen van € 275,- per stuk. Per paneel wordt gemiddeld 239 kWh per jaar opgewekt. De inschrijving loopt tot 15 november 2018 en inschrijven kan nog via inschrijven Paneeldelen Rantrime.

Zonnepark Endura Sonnevanck

Het postcoderoosproject op de daken van Sonnevanck komt ook langzaam in de steigers. Er is een offerte opgevraagd voor het leggen van de panelen, de kabels liggen al in de grond en zodra het hele plan klaar is, wordt er in California een informatieavond worden gehouden voor de inwoners van Harderwijk. Dit betreft de postcodes: 3842, 3843, 3844, 3845, 3847 en 3848. We houden je op de hoogte. In totaal kunnen daar ook ruim 800 panelen worden geplaatst.

ALV

De volgende Algemene Ledenvergadering van Endura staat gepland op maandag 3 december 2018. Reserveer deze datum alvast in je agenda, aanvang 19.30 u. Op de agenda staan in ieder geval het jaarplan 2019 en de begroting voor het komend jaar.