Ledenvergadering 3 oktober 2018

Beste Endura-leden en belangstellenden,

Graag nodigen we je van harte uit voor de ledenvergadering van Endura op 3 oktober a.s. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Meld je a.u.b. aan via info@endura-harderwijk.nl

Ook overige belangstellenden (o.a. de nieuwsbrieflezers) zijn van harte welkom op de ALV om nader kennis te maken met Endura en de projecten. Zij hebben echter geen stemrecht.                             

Tijdens deze ALV staat de oprichting van een Postcoderooscoöperatie voor een zonnepark op de manege Rantrime in Hierden centraal. Verder word je geupdate over de actualiteit binnen Endura en het klimaatakkoord. 

De agenda voor de vergadering vind je in de bijlage. 

We hopen ook dit keer op een grote opkomst. Tot ziens op 3 oktober.

Ruud Mantingh,
voorzitter

Bijlagen:
Agenda 3-10-2018

 

Vrijwilliger Communicatie

Een vrijwillig(st)er voor de COMMUNICATIE van ons verhaal.

Wat ga je doen?

Om de projecten van Endura, de voortgang bij de energietransitie, VanGasLos gaan etc. goed tussen de oren te krijgen van de inwoners van Harderwijk en Hierden moet de boodschap, vlot, actueel en goed leesbaar worden verteld en herhaald. Daarvoor maken we gebruik van onze eigen website maar ook van de media die in de regio worden gelezen of gebruikt.  Iemand die oog heeft voor de actualiteit en het leuk vindt om dat in Harderwijk en Hierden te verspreiden, via de diverse (social-) media, is van harte welkom. Je hoeft echt niet alle kennis in huis te hebben, er is veel uit de overige media te halen dat we zo kunnen gebruiken. En je doet dit ook echt niet  alleen, de directeur en één van de bestuursleden begeleiden je daarbij.

Wat breng je mee?

We zoeken mensen die graag de doelstellingen van Endura mee willen helpen realiseren. Vanwege het taakgebied communicatie is het handig om over een eigen laptop te beschikken en na een inwerkperiode is het fijn als je zelfstandig kunt werken. Daarnaast ben je initiatiefrijk en proactief.

Wat krijg je ervoor terug?

Endura is gehuisvest in het Californiagebouw in een inspirerende werkomgeving, tussen jonge en creatieve ondernemers op allerlei gebied. Je krijgt de ruimte om jouw talenten in te zetten en verder te ontwikkelen in een omgeving waarin professionals uit diverse vakgebieden zich vrijwillig inzetten. Je wordt in de beginfase vanzelfsprekend goed begeleid en ingewerkt. Je kunt veel leren over duurzame energie en de transitie naar een duurzame wereld en daar zelf ook aan bijdragen. Je kunt actief meedoen aan een burgerinitiatief en leren hoe de leden in verenigingsverband samen aan het roer zitten en de besluiten nemen. Dit levert je kennis/ervaring en vaardigheden die, als je nog een loopbaan voor je hebt, ook prima te gebruiken zijn in een professionele (en betaalde) omgeving. Je krijgt inzicht in één van de belangrijkste thema’s voor onze toekomst: de transitie naar duurzaam energiegebruik!

Volgende Energiecafé op 10 oktober, Dag van de Duurzaamheid

Het volgende energiecafé van Endura wordt gehouden op 10 oktober 2018. Op deze dag is heel Nederland in de ban van Duurzaamheid en ook in Harderwijk worden er meerdere activiteiten rond dit thema georganiseerd. We zijn nog bezig met de invulling van het programma en zodra dat bekend is zal dat worden gecommuniceerd. Het doel van deze avond is om meer mensen te betrekken bij de energietransitie en er daarom ook een speciale avond van te maken. Reserveer alvast in je agenda, 10-10-18 vanaf 19.30 u.