Beste Endura-leden en belangstellenden,

Graag nodigen we je van harte uit voor de ledenvergadering van Endura op 3 oktober a.s. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Meld je a.u.b. aan via info@endura-harderwijk.nl

Ook overige belangstellenden (o.a. de nieuwsbrieflezers) zijn van harte welkom op de ALV om nader kennis te maken met Endura en de projecten. Zij hebben echter geen stemrecht.                             

Tijdens deze ALV staat de oprichting van een Postcoderooscoöperatie voor een zonnepark op de manege Rantrime in Hierden centraal. Verder word je geupdate over de actualiteit binnen Endura en het klimaatakkoord. 

De agenda voor de vergadering vind je in de bijlage. 

We hopen ook dit keer op een grote opkomst. Tot ziens op 3 oktober.

Ruud Mantingh,
voorzitter

Bijlagen:
Agenda 3-10-2018

 

Share This