Vrijwilligers energietransitie in Harderwijk geïnspireerd verder!

Vrijwilligers energietransitie in Harderwijk geïnspireerd verder!

Foto’s en tekst door Petra Lievense

Endura en de gemeente Harderwijk organiseerden dinsdag 23 januari een vrijwilligersfeest voor iedereen die, als vrijwilliger, bijdraagt aan de energietransitie in onze gemeente. Of je nu energiecoach bent of actief lid van de Energiecoöperatie of advies geeft over windmolens, je hoorde erbij.

Wim Sederel, directeur van Endura, geeft aan dat de overgang van het gebruiken van fossiele naar duurzame energie, de energietransitie, een proces is van lange adem. In de huidige tijd is er sprake van chaos en juist dan maken individuen met baanbrekende ideeën het verschil. “Juist de mensen die met passie en inspiratie aan de gang gaan met duurzame energie moet je ondersteunen”.

De vak wethouder Martijn Pijnenburg beseft dat hij staat voor de groep koplopers van de energietransitie. Hij bedankt iedereen in de zaal voor de belangeloze inzet en ambities. Hij voorziet een netcongestie in Harderwijk, dat wil zeggen dat het aanbod en de vraag van stroom niet in balans is, de Harderwijkse stroomkabels zijn te klein. Er moet aandacht komen voor het onderling afstemmen van de stroom. Hij verwijst naar het energiecafé van Endura  over smart grids, op 7 februari. “ook als er geen sturing uit het land komt, dan nog willen wij, het college van Burgemeester en wethouders, ervoor zorgen dat de energietransitie door kan gaan”.

Dr. ir. Jaap Schröder zette de energiecrisis af tegen de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis. Maatregelen  als isoleren zijn nadelig voor bijvoorbeeld vleermuizen, er ontstaat een groeiend verzet tegen de zonneakkers of vogels botsen tegen de windturbines . Hij ziet het als een koppelkans als een kwart van het terrein van een zonnepark bio divers wordt ingericht. Dat wil zeggen dat de beheerder bewust een nieuw natuurterrein moet inrichten. “Holland Solar hanteert deze richtlijn”.

De ambities van Endura werden toegelicht door Sander Fijn van Draat, bestuurslid. Endura ziet in de toekomst graag een Harderwijkse Energiemaatschappij ontstaan waarin we zelf de regie hebben, zelf verdelen en samen beslissingen nemen. En uiteraard werkt die maatschappij zonder winstoogmerk, alles komt te goede aan Harderwijk.

In de vorm van een speed-date opzet bespraken de vrijwilligers hun dromen en hun duurzame stappen. De gestelde tijd van 2 minuten per gesprek was te kort voor deze ambitieuze vrijwilligers. De Borrel na afloop bood ruimte om elkaars ambities verder door te spreken.

EnergieCafé over stroom delen met de buurt

EnergieCafé over stroom delen met de buurt

Wat zou het mooi zijn als je met je buren onderling energie zou kunnen delen! Dit kan met een lokaal energienetwerk. Maar wat is een lokaal energienetwerk? Hoe richt je dat samen met je buren in? Waarom zouden we dat willen in Harderwijk en Hierden? Wat is een smart-grid en hoe werkt dat? Om hierover informatie te geven, ervaringen te delen en dit soort vragen te beantwoorden organiseert Energiecoöperatie Endura samen met de gemeente Harderwijk het EnergieCafé: stroom delen met de buurt.

Datum: woensdag 7 februari 2024
Tijd: van 19.30 uur tot 22.00 uur (zaal open om 19.00 uur)
Plaats: California, Deventerweg 2A te Harderwijk

 

Programma

  • Brendan de Graaf (Lyv) is pionier op het gebied van smart-grids en deed al diverse proefprojecten, ook in Harderwijk. Hij legt uit wat een smart-grid is en hoe je onderling een stroomnetwerk organiseert.
  • Edo Kweldam (CAI Harderwijk) vertelt over een smart-grid-pilot die de CAI samen met Endura wil opzetten.
  • Marieke Bouwhuis (gemeente Harderwijk) licht toe wat mogelijk is in Harderwijk en hoe de gemeente omgaat met de opties en uitdagingen rond smart-grids.
  • Pannel-discussie met de sprekers en deelnemers onder leiding van Sander Fijn van Draat (Endura).

Daarnaast is er voldoende tijd om met de sprekers en andere bezoekers en buren te praten over het samen delen van stroom en wellicht al plannen te smeden.

 

Stroom delen met de buurt

Wij gaan van het aardgas af en onze stroomvoorziening verandert. Dankzij een wetswijziging is stroomvoorziening straks geen eenrichtingsverkeer meer, maar een systeem waarbij iedereen opwekker/leverancier en afnemer kan zijn. Overdag is het thuisgebruik klein, maar de opwek van duurzame energie juist groot. Hoe kunnen we slim omgaan met de overtollige stroom? Hoe regel je dat in de wijk? Je denkt na over opslag van overtollige stroom in accu’s van auto’s, fietsen en thuisbatterijen of om te zetten in warmte. Apparaten, zoals (af)wasmachines en drogers, gebruik je zoveel als mogelijk op de momenten dat er volop stroom wordt opgewekt. Smart-grids (technologieën om vraag en aanbod van elektriciteit optimaal op elkaar af te kunnen stemmen) helpen om dit lokaal te realiseren. Zo profiteren we samen, optimaal van lokaal opgewekte duurzame stroom, lage leveringskosten en lage stabiele stroomprijzen.

 

Smart-grids in Harderwijk

Steeds meer Harderwijkers hebben zonnepanelen op het dak of op een dak dat door de energiecoöperatie wordt beheerd. We zijn in Harderwijk goed op weg een duurzame stad te worden en in onze eigen energiebehoefte te voorzien. De gemeente Harderwijk stimuleert buurtbewoners om duurzame energie te gebruiken en te delen. Ze geeft ruimte aan de ontwikkeling van lokale stroomnetwerken op basis van smart-grids.

 

AANMELDEN

Deelnemen aan het EnergieCafé is gratis. Iedereen is welkom. We starten om 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur). We verwachten veel bezoekers, daarom is aanmelden vooraf gewenst. Aanmelden kan via info@endura-harderwijk.nl

 

#energiecafe #stroomnetwerk #lokaal #smartgrid #duurzaam #energie #energietransitie #harderwijk #hierden