Foto’s en tekst door Petra Lievense

Endura en de gemeente Harderwijk organiseerden dinsdag 23 januari een vrijwilligersfeest voor iedereen die, als vrijwilliger, bijdraagt aan de energietransitie in onze gemeente. Of je nu energiecoach bent of actief lid van de Energiecoöperatie of advies geeft over windmolens, je hoorde erbij.

Wim Sederel, directeur van Endura, geeft aan dat de overgang van het gebruiken van fossiele naar duurzame energie, de energietransitie, een proces is van lange adem. In de huidige tijd is er sprake van chaos en juist dan maken individuen met baanbrekende ideeën het verschil. “Juist de mensen die met passie en inspiratie aan de gang gaan met duurzame energie moet je ondersteunen”.

De vak wethouder Martijn Pijnenburg beseft dat hij staat voor de groep koplopers van de energietransitie. Hij bedankt iedereen in de zaal voor de belangeloze inzet en ambities. Hij voorziet een netcongestie in Harderwijk, dat wil zeggen dat het aanbod en de vraag van stroom niet in balans is, de Harderwijkse stroomkabels zijn te klein. Er moet aandacht komen voor het onderling afstemmen van de stroom. Hij verwijst naar het energiecafé van Endura  over smart grids, op 7 februari. “ook als er geen sturing uit het land komt, dan nog willen wij, het college van Burgemeester en wethouders, ervoor zorgen dat de energietransitie door kan gaan”.

Dr. ir. Jaap Schröder zette de energiecrisis af tegen de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis. Maatregelen  als isoleren zijn nadelig voor bijvoorbeeld vleermuizen, er ontstaat een groeiend verzet tegen de zonneakkers of vogels botsen tegen de windturbines . Hij ziet het als een koppelkans als een kwart van het terrein van een zonnepark bio divers wordt ingericht. Dat wil zeggen dat de beheerder bewust een nieuw natuurterrein moet inrichten. “Holland Solar hanteert deze richtlijn”.

De ambities van Endura werden toegelicht door Sander Fijn van Draat, bestuurslid. Endura ziet in de toekomst graag een Harderwijkse Energiemaatschappij ontstaan waarin we zelf de regie hebben, zelf verdelen en samen beslissingen nemen. En uiteraard werkt die maatschappij zonder winstoogmerk, alles komt te goede aan Harderwijk.

In de vorm van een speed-date opzet bespraken de vrijwilligers hun dromen en hun duurzame stappen. De gestelde tijd van 2 minuten per gesprek was te kort voor deze ambitieuze vrijwilligers. De Borrel na afloop bood ruimte om elkaars ambities verder door te spreken.

Share This