Coöperatie Zonnepark Endura Rantrime opgericht bij Kern Notarissen

 

Jl. maandag 28 januari is de speciale Postcoderooscoöperatie voor het zonnepark om manege Rantrime opgericht bij Notaris Stephanie Scheiberlich van Kern Notarissen in Harderwijk. Het oprichtingsbestuur bestaat uit Aart Schuiteman, voorzitter; Marinus Zwart, secretaris en Henk van den Berg, penningmeester.

Zoals bekend is de kabel inmiddels in de grond geplaatst en de nieuwe meterkast wordt deze week aangesloten. Op dit moment zijn er 694 panelen gereserveerd en dat is voldoende voor een rendabele businesscase. Belangrijk is dat er op korte termijn een bankrekening wordt geopend en dat de provinciale subsidie wordt aangevraagd zodat het zonnepark in maart kan worden aangelegd.

Begin maart wordt er voor de deelnemers een info avond gehouden, waarvoor nog een uitnodiging volgt.

Informatieavond Zonnepark Endura Sonnevanck 6 februari 2019, aanvang 20.00 u. Lokatie: Brasserie Vivaldi , Sonnevanck

De voorbereidingen voor een groot zonnepark op de daken van de nieuwe gebouwen op het Sonnevanckterrein zijn zo goed als afgerond en daarom is er voor de geinteresseerden een informatie avond op 6 februari  in Brasserie Vivaldi, het restaurant op het Sonnevanckterrein. Hier hoor je alles over het zonnepark en hoe je daarmee je eigen energie kunt opwekken en je voordeel mee kunt behalen. De zaal is open vanaf 19.30 u.

Dit zonnepark zal circa 900 zonnepanelen groot worden, goed voor de opwek van de elektriciteit voor ruim 70 gezinnen in Harderwijk en wordt speciaal aangelegd als Postcoderoosproject. Dit houdt in dat personen of bedrijven met de postcode 3841, 3842, 3843, 3844, 3845 en 3847 die graag hun eigen elektriciteit opwekken maar liever niet op het eigen terrein of dak, dat dan mogen doen op deze daken. Daarvoor is een speciale regeling in Nederland van toepassing,de Regling Verlaagd Tarief, waarmee een deelnemer een groot voordeel kan halen op je energierekening. Je hoeft namelijk geen energiebelasting te betalen op de door jouw opgewekte stroom en hebt dus een korting van ongeveer 12 eurocent per kWh. Het rendement op je inleg is minimaal 6,7 % / jr.

Meld je aan voor de avond op 6 februari via info@endura-harderwijk.nl of bel 06-51496245

Werkzaamheden Zonnepark op Manege Rantrime van start

Liander heeft in de afgelopen week alvast een nieuwe, zwaardere kabel naar de manege in Hierden gelegd om alle stroom van de zonnepanelen straks goed af te kunnen voeren, zonder dat de kabels doorbranden. Liander verraste Endura wel door al zo snel te komen want de afspraak was dat er in week 5 van 2019 zou worden gegraven. Maar omdat er anders 8 maanden moet worden gewacht om bij Liander in de planning te komen, hebben we na overleg met het bestuur van Rantrime de kabel alvast laten leggen.

Inmiddels worden de voorbereidingen getroffen voor de oprichting van de coöperatie ” ZONNEPARK ENDURA RANTRIME u.a. “. Mr. Stephanie Scheiberlich, Kern notarissen, begeleidt Endura daarbij naar grote tevredenheid. Zodra de coöperatie is opgericht kunnen we de volgende stappen zetten: met het openen van een bankrekening en de provinciale subsidie aanvragen.

De verkoop van panelen loopt nog even door. De laatste panelen zijn nog beschikbaar voor huishoudens en bedrijven met de postcode 3841, 3842, 3843, 3846, 3848 en 3849.

Heb je interesse bel 06-51496245 of mail met info-endura-harderwijk.nl. Kijk voor meer informatie op www.endura-harderwijk.nl

 

STADSGESPREK over de wijkgerichte aanpak, in 2050 aardgasvrij, vindt plaats op 29 januari in het CCNV

Praat mee over de overgang naar aardgasvrije woonwijken.

De Nederlandse overheid heeft besloten dat woonwijken voor 2050 aardgasvrij moeten zijn. Dit betekent dat ook gemeente Harderwijk de opdracht heeft om hiermee aan de slag te gaan. De overgang naar aardgasvrij wonen is een ingrijpende ontwikkeling, langdurig traject en heeft een groot effect op de directe leefomgeving. Om tot een goede aanpak van de overgang naar aardgasvrije woonwijken te komen wil de gemeente in gesprek met de inwoners op dinsdag 29 januari.

Voor dit stadsgesprek op dinsdag 29 januari worden alle belangstellende inwoners in Harderwijk en Hierden uitgenodigd. Na een korte inleiding, kunt u per wijk met elkaar in gesprek onder leiding van een bewoner uit uw eigen wijk. Tijdens de gesprekken worden gedachten en ideeën met elkaar uitgewisseld over welke mogelijkheden, kansen en aandachtspunten er zijn in uw wijk.

De gemeente Harderwijk werkt hierbij samen met de woningcorporaties UWOON, Omnia Wonen en de netbeheerder Alliander, lokale energiecoöperatie Endura en energieloket Veluwe Duurzaam.

Datum:              29 januari 2019

Aanvang:          19:30 (Inloop 19:15)

Locatie:             Christelijk College Nassau Veluwe, Stationslaan 26, 3842 LA Harderwijk

 

Het stadsgesprek is voor iedereen toegankelijk en aanmelden is niet nodig.