STADSGESPREK over de wijkgerichte aanpak, in 2050 aardgasvrij, vindt plaats op 29 januari in het CCNV

Praat mee over de overgang naar aardgasvrije woonwijken.

De Nederlandse overheid heeft besloten dat woonwijken voor 2050 aardgasvrij moeten zijn. Dit betekent dat ook gemeente Harderwijk de opdracht heeft om hiermee aan de slag te gaan. De overgang naar aardgasvrij wonen is een ingrijpende ontwikkeling, langdurig traject en heeft een groot effect op de directe leefomgeving. Om tot een goede aanpak van de overgang naar aardgasvrije woonwijken te komen wil de gemeente in gesprek met de inwoners op dinsdag 29 januari.

Voor dit stadsgesprek op dinsdag 29 januari worden alle belangstellende inwoners in Harderwijk en Hierden uitgenodigd. Na een korte inleiding, kunt u per wijk met elkaar in gesprek onder leiding van een bewoner uit uw eigen wijk. Tijdens de gesprekken worden gedachten en ideeën met elkaar uitgewisseld over welke mogelijkheden, kansen en aandachtspunten er zijn in uw wijk.

De gemeente Harderwijk werkt hierbij samen met de woningcorporaties UWOON, Omnia Wonen en de netbeheerder Alliander, lokale energiecoöperatie Endura en energieloket Veluwe Duurzaam.

Datum:              29 januari 2019

Aanvang:          19:30 (Inloop 19:15)

Locatie:             Christelijk College Nassau Veluwe, Stationslaan 26, 3842 LA Harderwijk

 

Het stadsgesprek is voor iedereen toegankelijk en aanmelden is niet nodig.

CDA Harderwijk – Hierden wordt als gehele fractie lid van ENDURA

Op maandag 12 februari 2018 is Endura verrast met 7 nieuwe leden. Tijdens een vergadering van het CDA heeft ENDURA een toelichting gegeven op de stand van zaken en haar plannen voor 2018 en 2019. Na afloop van dit overleg, gaven alle aanwezige CDA-ers aan, graag lid te willen worden van ENDURA en dat is meteen geregeld. Uiteraad is dat vastgelegd op de bijgesloten foto ! CDA bedankt en succes.