Jl. maandag 28 januari is de speciale Postcoderooscoöperatie voor het zonnepark om manege Rantrime opgericht bij Notaris Stephanie Scheiberlich van Kern Notarissen in Harderwijk. Het oprichtingsbestuur bestaat uit Aart Schuiteman, voorzitter; Marinus Zwart, secretaris en Henk van den Berg, penningmeester.

Zoals bekend is de kabel inmiddels in de grond geplaatst en de nieuwe meterkast wordt deze week aangesloten. Op dit moment zijn er 694 panelen gereserveerd en dat is voldoende voor een rendabele businesscase. Belangrijk is dat er op korte termijn een bankrekening wordt geopend en dat de provinciale subsidie wordt aangevraagd zodat het zonnepark in maart kan worden aangelegd.

Begin maart wordt er voor de deelnemers een info avond gehouden, waarvoor nog een uitnodiging volgt.

Share This