Graag nodigen we je uit voor de ALV op 3 december aanstaande. We praten je weer bij over de laatste ontwikkelingen binnen Endura en kijken ook vooruit naar 2019, een belangrijk jaar voor Endura.
Namens het Bouw- en Infrapark( B.I.P.) is Erik Kerssies, directeur van het B.I.P., aanwezig om aan te geven waarom het B.I.P. aan Endura het dak om niet beschikbaar stelt en wat er verder aan verduurzaming van het B.I.P. gebeurt. Ook is voorzitter Leo Nelis, namens Rantrime aanwezig om aan te geven wat een zonnepark op de daken van manege Rantrime voor een vereniging betekent.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter van het bestuur, Ruud Mantingh
 2. Verslag vergadering ALV 03-10-2018
 3. Korte toelichting stand van zaken Endura
 • Bouw— en Infrapark Erik Kerssies, directeur
 • Manege Rantrime Leo Nelis, voorzitter
 • Overloopparkeerterrein
 • California
 • Sonnevanck
 • Overige projecten
 1. Vragen en opmerkingen vanuit de leden
 2. Jaarplan en begroting 2019
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

Je bent allen van harte welkom. Alleen de Endura – leden hebben stemrecht.

Waar:  California , Deventerweg 2A Harderwijk
Zaal open:              19.00 u.
Start vergadering: 19.30 u.

Share This