Op het gebied van duurzaamheid is de gemeente Harderwijk al jaren bezig om stappen vooruit te zetten, legt Bram Oudejans, Beleidsmedewerker Duurzaamheid- en energie, uit. “Denk aan het recyclen van afval, energiebesparing, duurzaam opwek van energie en het streven naar biodiversiteit en meer groen in de openbare ruimte. Ook is er een duurzaamheidsvisie opgesteld met heldere kaders en een duidelijke, doelgerichte strategie.” Biodiversiteit, energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit vormen de pijlers, gebaseerd op de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. “Onze duurzaamheidsvisie is in samenwerking met onze inwoners en het bedrijfsleven tot stand gekomen. Als we deze doelen willen halen, hebben we elkaar ook in de uitvoering die samenwerking keihard nodig. In deze editie willen we onze waardering laten blijken, laten zien wat er gebeurt als we ideeën gezamenlijk uitwerken en uitnodigen tot het opzetten van nieuwe duurzame initiatieven. Door samenwerking bereik je meer dan alleen.” (Artikel Harderwijk Magazine, september 2021)

 

Energietransitie: Endura Harderwijk

Energiecoöperatie Endura Harderwijk heeft samen met de gemeente Harderwijk een uniek project opgezet: Zonnepark Harderwijk. Op het overloopterrein aan de Vuurtorenweg wordt een parkeerterrein overkapt met een carport met daarop meer dan 5000 zonnepanelen.

Directeur Wim Sederel: “Het is zeer innovatief voor Nederland en we hebben er allemaal baat bij!’’

Wie de polder inrijdt, ziet rechts van de N302 een enorme lege vlakte. Het overloopparkeerterrein P8 wordt vooral gebruikt in het drukke vakantieseizoen, onder andere door bezoekers aan het Dolfinarium, zo’n twee maanden per jaar. In plaats van een asfaltvlakte die tien maanden per jaar bijna niet wordt gebruikt, bedacht Endura de bouw van een zonnepark boven deze parkeerplaatsen.

“De te bouwen carport maakt het mogelijk om er én te parkeren én energie op te wekken. Wij willen hiermee 12 maanden per jaar energie opwekken. Half september begint de bouw; dan gaan de palen de grond in en daarna komt de staalconstructie er bovenop. We rekenen erop dat dit project voor het eind van het jaar draait.” Bram Oudejans: “Een zonnepark waarbij een energiecoöperatie en een gemeente gezamenlijk ontwikkelen, dat is uniek in Nederland. Dat is iets waar we trots op mogen zijn!” Ook inwoners en lokale bedrijven kunnen participeren. Dit past heel goed bij de doelstellingen van Endura.

“Er is veel interesse voor dit project, omdat steeds meer inwoners en organisaties het verduurzamen van het energieverbruik als een belangrijk doel zien. En het mooie is, als je dit lokaal kunt doen en ook nog een leuke rente mag ontvangen, is dat driedubbele winst. Binnen een half jaar hadden we al genoeg inschrijvingen. Als het zonnepark winst maakt, profiteren niet alleen de participerende inwoners en bedrijven. Ook kan de gemeente haar deel investeren in het Duurzaamheidsfonds en Endura zet haar deel in voor de opstart van nieuwe projecten. Zo verduurzamen we samen Harderwijk.’’

 

Over Energiecoöperatie Endura Harderwijk

Endura is een Energiecoöperatie voor de inwoners van Harderwijk en Hierden. “Het is een burgerinitiatief om in Harderwijk samen te werken aan de energietransitie. We werken eraan om het energiegebruik in Harderwijk verduurzamen en verminderen. Endura levert en produceert energie uit hernieuwbare bronnen (zoals zon en wind), om kosten te besparen en CO2 uitstoot te reduceren. Voor onze toekomstige generaties willen wij bewust met onze energie omgaan. Energie wat duurzaam, schoon en lokaal opgewekt is voor een leefbare omgeving. En dat doen we het liefst gezamenlijk, om met meer daadkracht mooie resultaten te bereiken.”

Bouw mee aan de toekomst van duurzaam Harderwijk. Wordt lid van Endura!

 

#lokale #energiecoöperatie #toekomst #duurzaam #Harderwijk #groene #energie #energiebesparing #energietransitie #Endura #Zonnepark #Harderwijk

Share This