Het Energiecafé dat Endura op 10 oktober, de dag van de duurzaamheid, organiseerde is een groot succes geworden. Ruim 100 belangstellenden kwamen in het Californiagebouw bij elkaar. Tijdens het Energiecafé vertelden wethouder Christianne van der Wal, 2e kamerlid Dilan Yeşilgöz en Evert Raaijen ieder vanuit hun eigen invalshoek hoe ze werken aan duurzaamheid. Het was opvallend hoe gemotiveerd en enthousiast de sprekers met thema’s als energietransitie, CO2 reductie en duurzaamheid bezig zijn. De gemeenschappelijke deler in de drie inleidingen was: samen verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst, zelf in actie komen, gewoon beginnen en stap voor stap werken. Daarnaast was er ook aandacht voor de complexiteit van de energietransitie. Dilan Yeşilgöz illustreerde dat aan de hand van de afwegingen die de politiek moet maken tussen bijvoorbeeld het handhaven van ons hoge welvaartsniveau en de noodzaak die er is om met de energietransitie aan de slag te gaan. Ook is er nog maar weinig kennis over hoe burgers zelf aan de slag kunnen gaan. In dat opzicht was de presentatie van de Harderwijker Evert Raaijen heel bijzonder. Evert liet op een enthousiaste manier zien hoe hij van gas los is gekomen. Door slim te investeren in goede isolatie, een paar airco´s, een warmteboiler en zonnepanelen, gebruikt hij nu alleen nog elektriciteit. De investering is in 4 à 5 jaar terugverdiend door de besparing op zijn energierekening. De presentatie van Evert beantwoordt op een voortreffelijke manier aan een van de doelstellingen van het Energiecafé, namelijk het leren van elkaar. Evert kreeg dan ook veel complimenten uit de zaal én van de andere sprekers voor zijn aanpak. Een paar van zijn bevindingen worden dan ook zeker meegenomen naar Den Haag.

Christianne van der Wal is onder andere wethouder duurzaamheid. Ze bracht duidelijk over hoe gemotiveerd zij is om in Harderwijk samen met inwoners en bedrijven te werken aan duurzaamheid. Zij noemde een aantal voorbeelden waarop de gemeente actief is met duurzaamheid en wat er de komende jaren op stapel staat. Christianne vindt het belangrijk dat Harderwijkers en Hierdenaren een goed advies kunnen krijgen over de verduurzaming van hun eigen woning en het energiegebruik. Daarom kunnen inwoners voor vragen terecht bij het energieloket Veluwe Duurzaam en daarnaast via Endura samenwerken aan de energietransitie door met elkaar te investeren in zonnedaken. De revenuen van die projecten moeten wel aan de inwoners zelf ten goede komen. De wethouder gaf aan dat zij dat laatste heel belangrijk vindt.

Dilan Yeşilgöz legde de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord uit en benadrukte dat werken aan duurzaamheid kansen biedt voor innovatie. Als het slim wordt aangepakt kunnen zowel bedrijven en burgers er samen van profiteren. Haar standpunt is dat er zo min mogelijk vanuit de overheid moet worden opgelegd. Mensen moeten zelf initiatieven nemen en in actie komen. De overheid stelt wel duidelijke doelen, stimuleert en faciliteert. Iedereen moet mee kunnen doen dus de kosten voor de transitie moeten behapbaar blijven.

 

Ruud Mantingh, voorzitter van Endura, benadrukte in de paneldiscussie dat Endura een beweging is die enerzijds een bijdrage kan leveren aan het draagvlak voor de energietransitie in de samenleving en anderzijds door de zeggenschap die leden hebben zelf te beslissen hoe en in welke projecten er wordt geïnvesteerd en waar de revenuen ervan terecht komen. Daarbij is hij van mening dat er bij de energietransitie te veel over de kosten wordt gepraat en veel te weinig over de baten. Geen gas immers, betekent ook geen gasrekening en dat is juist wat wij willen.

Foto’s: Tünde Snijders

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Wim Sederel, telefoonnummer 06-51496245

Met dank aan Christel Hoeksema die van de avond een verslag heeft gemaakt in de vorm van een visual writing. (info@doorbeeld.nl of 06-10594857)

Share This