Zowel de het bestuur van de Gemeente Harderwijk als Endura willen dat het SDE+ Zonnepark Overloopparkeerterrein voor Harderwijk er komt. Zoals bekend heeft Endura een garantstelling van de gemeente gevraagd voor de lening van de Waterschapsbank voor de aanleg van dit zonnepark. Organisatorisch wordt het zonnepark in een aparte entiteit ondergebracht, een dochterbedrijf van Endura. Als de gemeente garant gaat staan voor de lening wil ze, begrijpelijk, enige grip hebben op de besluitvorming in deze BV.

Dit vraagstuk wordt met Kern Notarissen nader uitgewerkt. We hopen snel met een passende oplossing te komen, zodat het voorstel kan worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit proces wil de gemeente graag voor de zomervakantie hebben afgerond. De rente is nu nog aantrekkelijk.
Binnen Endura willen we de leden ook graag informeren over de voorgenomen structuur en samenwerking met de gemeente. Hoe we dat overleg invulling gaan geven, maken we nog bekend.

Als de procedure is doorlopen, wordt de financiering definitief vastgelegd en starten we met de uitgifte van participaties. Op dat moment kan ook de bouwopdracht worden gegeven. Na het parkeerseizoen, waarschijnlijk medio september 2020, kan de aannemer dan beginnen.

Bij de aanleg nemen we, op verzoek van de gemeente, ook een 20-32 laadpalen mee. Hierdoor kunnen we de opgewekte stroom op een slimme manier ter plekke inzetten voor het opladen van de geparkeerde elektrische auto’s.

#zonnepanelen #postcoderoos #zonnepark #Overloopparkeerterrein #Harderwijk #Hierden #project #Endura #cooperatie #groen #solar #duurzaam #veluwe #gemharderwijk #energiecafe #groenestroom

Share This