In deze Coronatijd is het lastig om het contact met de leden goed en op de gebruikelijke wijze te onderhouden. Via mail en nieuwsbrieven houden we je zo goed mogelijk op de hoogte en wordt het noodzakelijke geregeld. Hier moeten we het voorlopig helaas even mee doen. We missen de contacten en discussies met de leden wel.
Het zal lastig worden om voor / in de zomerperiode nog een Energie Café te organiseren. Wel plannen we er in ieder geval eentje in de week van de duurzaamheid (5-10 oktober 2020).
Voorlopig zijn ook de bijeenkomsten van de werkgroepen Mobiliteit, Warmte en Wind on-hold gezet.

Algemene Ledenvergadering
Voor 1 juli a.s. zouden we graag een ALV inplannen met daarin o.a. de goedkeuring van de jaarrekening 2019, benoeming nieuwe bestuursleden, plannen Zonnepark op het Overloopparkeerterrein etc. Dit wordt nog een hele klus als we geen plenaire bijeenkomsten meer mogen organiseren. Misschien is er een escape.

De ministerraad is op 3 april jl. akkoord gegaan met de Spoedwet digitale ALV. Op 21 maart is deze wet ook in de eerste kamer geaccordeerd voor een periode t/m 1 september 2020. Hierdoor is het nu mogelijk om, in tegenstelling tot hetgeen in de statuten is vastgesteld, een Algemene Ledenvergadering digitaal uit te voeren of later in te plannen en ook digitaal besluiten te nemen.

Het Endura-bestuur moet nog vergaderen hoe we hiermee om zullen gaan. We houden je op de hoogte.

Share This