Op maandag 14 december a.s. organiseren we de Algemene Ledenvergadering van Endura. De ALV wordt in verband met COVID-19 via ZOOM gehouden. Het is mogelijk vanaf 19.00 uur in te loggen. De vergadering begint om 19.30 uur.

We praten u tijdens de vergadering bij over de laatste ontwikkelingen binnen Endura. Over een aantal zaken moeten we in de vergadering ook besluiten nemen.

Uiterlijk 1 week voor de vergadering ontvangen de leden de bijbehorende vergaderstukken en de link om in te loggen. Op de agenda staan in ieder geval:

  • Bestuursverkiezing
  • Jaarplan 2021
  • Warmtetransitie in Harderwijk, hoe komen we van het gaslos voor 2050


Vragen vooraf insturen kan
Het is mogelijk om vooraf vragen in te dienen via de mail: info@endura-harderwijk.nl. De binnengekomen vragen worden bij aanvang van de ALV gedeeld met de leden. De vragen worden inhoudelijk behandeld bij de rondvraag.

#Harderwijk #Hierden #duurzaam #energie #groene #lokaal #energiecoöperatie #Endura #ALV

Share This