Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Endura op 19 december 2022 vierde de coöperatie haar vijfjarig bestaan. Samen keken de leden en het bestuur terug naar het begin, de projecten en ontwikkelingen die Endura heeft doorgemaakt.

Er is veel gebeurd de afgelopen vijf jaar. Endura heeft samen met de inmiddels ruim 400 leden een vaste positie veroverd bij de energietransitie in Harderwijk en Hierden. Dankzij o.a. de gezamenlijke ontwikkeling van vier lokale zonneparken op daken, kennisdeling via EnergieCafés en het geven van informatie en uitleg aan bewoners, bedrijven, scholen, verenigingen en stichtingen door langs de deuren te gaan, acties te ondersteunen en samen te werken met de gemeente en andere lokale initiatieven.

Tijdens de ALV gaf Ruud Mantingh, voorzitter van het eerste uur, het stokje over aan Henry Staal en keek met trots terug op de behaalde resultaten. Henry is ook al vanaf de oprichting in 2017 als bestuurslid actief voor Endura. Maar er werd vooral ook vooruit gekeken. Het jaarplan 2023 werd gepresenteerd met de ambities voor de komende vijf jaar. (Junior) consultants van Berenschot, Nick, Joran, Margot en Sebastiaan, bespraken de high lights uit het door hun opgestelde adviesrapport. Ze onderzochten de werkwijze van andere energiecoöperaties in Nederland en spraken met belangrijke stakeholders. De conclusie was: vooral doorgaan, juist nu. Maar ook keuzes durven maken in activiteiten, meer verbreding en diversiteit zoeken om daadwerkelijk een brede lokale beweging te kunnen worden. De presentatie van Berenschot is hier te downloaden.

In de vergadering werd ook afscheid genomen van penningmeester Brigitte Nugteren. Haar rol wordt overgenomen door bestuurslid Peter van den Berg. Hartelijk dank Ruud en Brigitte voor alle energie die jullie de afgelopen jaren hebben gestoken in onze coöperatie. Martijn Mast trad toe tot het bestuur. Welkom Martijn!

 

Het bestuur bestaat vanaf 1 januari 2023 uit de volgende personen:

Henry Staal                    voorzitter
Hans Voorwinden         secretaris
Peter vd Berg                 penningmeester
Marcel vd Broek            algemeen bestuurslid
Michelle Coppoolse      algemeen bestuurslid
Sander Fijn van Draat   algemeen bestuurslid
Martijn Mast                   algemeen bestuurslid
Henk Eijsenga                 algemeen bestuurslid

Met een tas vol nieuwe ideeën, ambities en enthousiasme werd de vergadering gesloten en praatten bestuur, leden en gasten nog even na. Boeiend en stimulerend om binnen Endura samen mee te denken en te bouwen aan de toekomst van een duurzaam Harderwijk en Hierden. De presentatie van de avond is hier te downloaden.

 

Share This