Endura is door Werner van de Brandhof benaderd om de daken van de bedrijfshallen van De Bron BV in Harderwijk te gaan gebruiken voor het opwekken van energie. De Bron is misschien nog bekend als de mineralen- en graanopslag die eerst achter de molen in Harderwijk zat, aan de Havenkade. Inmiddels heeft De Bron vier schitterende loodsen voor de opslag van graan en mineralen in het nieuwe havengebied in Harderwijk.

Het plan

Om te komen tot een financieel haalbaar plan hebben we in oktober 2019 SDE+ subsidie aangevraagd. Deze aanvraag is niet toegekend omdat andere projecten met lagere subsidie aanvraag zijn voorgegaan. In het voorjaar van 2020 is een nieuwe aanvraag ingediend en deze is toegekend. Dit betekent dat voor een te ontwikkelen zonnepark op deze locatie de eerste 15 jaar een gegarandeerde opbrengstprijs geldt voor de geproduceerde stroom van € 0,075 per opgewekte kWh.

De vier loodsen zijn allen onderzocht op draagkracht. Hieruit blijken twee van de vier hallen in hun huidige staat ongeschikt zijn voor een extra belasting met panelen. Deze zijn ook niet geschikt te maken.
Op de andere twee hallen kunnen in totaal 2600 panelen worden geplaatst. De Bron wil daarvan zelf het dak gebruiken voor circa 400 panelen, de rest van de daken kan Endura gebruiken.
Daarnaast wordt er in 2022 een nieuwe hal gebouwd die meteen geschikt wordt gemaakt voor het plaatsen van zonnepanelen. Daarop kunnen ruim 1100 panelen worden geplaatst. In totaal wordt het een Endura-project met 3300 zonnepanelen, waar de leden / inwoners van onze gemeente weer aan deel kunnen nemen.

Wanneer wordt deelname mogelijk?

Deelname is binnenkort mogelijk, interesse tonen kan vanaf vandaag. Het rendement van een project kan oplopen naar 5%. De participanten kunnen een rendement verwachten van 3-3,5 % op de inleg. Het is al mogelijk om mee te doen vanaf € 100,- en deelnemers kunnen maximaal voor 100 Zondelen inschrijven.

Zodra het mogelijk is zullen we de inschrijving starten voor dit project. Het streven is om dat in september 2021 te starten. Kijk hier voor meer informatie over het project

#zonnepanelen #zonnepark #Harderwijk #Hierden #groene #energie #duurzaam #coöperatie #lokaal

Share This