Endura is door Werner van de Brandhof benaderd om de daken van de bedrijfshallen van De Bron te gaan gebruiken voor het opwekken van energie. De Bron is misschien nog bekend als de mineralen- en graanopslag die eerst achter de molen in Harderwijk zat, aan de Havenkade. Inmiddels heeft De Bron vier schitterende loodsen voor de opslag van graan en mineralen in het nieuwe havengebied in Harderwijk.

Het plan

Om te komen tot een financieel haalbaar plan hebben we in oktober 2019 SDE+ subsidie aangevraagd. Deze aanvraag is niet toegekend omdat andere projecten met lagere subsidie aanvraag zijn voorgegaan. In het voorjaar van 2020 is een nieuwe aanvraag ingediend en deze is toegekend. Dit betekent dat voor een te ontwikkelen zonnepark op deze locatie de eerste 15 jaar een gegarandeerde opbrengstprijs geldt voor de geproduceerde stroom.

De vier loodsen zijn allen onderzocht op dakbelasting en draagkracht. Hieruit blijken twee van de vier hallen in hun huidige staat ongeschikt zijn voor een extra belasting met panelen. Deze zijn ook haast niet geschikt te maken. Op de andere twee hallen kunnen in totaal 4500 panelen worden geplaatst. Daarvoor moet wel in een van de hallen een versterking worden aangebracht in de vorm van extra kipsteunen. De Bron wil zelf circa 500 panelen gebruiken voor haar eigen energiebehoefte.

Wanneer wordt deelname mogelijk?

In het najaar 2020 willen we de plannen voor deze daken afronden en bewoners en bedrijven in de gemeente Harderwijk vragen hieraan mee te doen. Een belangrijk punt van aandacht is nog de duurdere opstalverzekering voor de dakeigenaar. Het is niet meer zo eenvoudig om een dak ‘even vol te leggen’ zonder dat de premie opstalverzekering fors stijgt. Het rendement van een project kan daardoor minder interessant worden.

Zodra het mogelijk is zullen we de inschrijving starten voor dit project. Het verwachte rendement is 5 % en meedoen kan al vanaf € 100,-.

#zonnepanelen #zonnepark #Harderwijk #Hierden #groene #energie #duurzaam #coöperatie #lokaal

Share This