Op 30 september houdt Endura haar ledenvergadering via ZOOM.

Middels deze link kan je direct inloggen in de vergadering. Vanaf 19.00 uur kan je testen of de verbinding werkt. Anders graag bellen met 06-51496245
https://us02web.zoom.us/j/86091709094?pwd=ZUFpR2ppZ1ZGUTYzSS9pSXZicmVvdz09

Meeting ID: 860 9170 9094
Passcode: 488982

Dit zijn de bijbehorende stukken voor de vergadering:

Agenda
Notulen van de vergadering van 17 juni 2020 via ZOOM
Jaarcijfers Energiecoöperatie Endura 2019
Toelichting op de jaarcijfers
Verslag van de kascontrole commissie
Voorlegger decharge bestuur voor het gevoerde beleid in 2019
Voorlegger benoeming bestuurslid Hans Voorwinden
Startnotitie bovenlokale samenwerking in de RES Noord Veluwe

Share This