Zoals in de laatste ALV van Endura is besproken en besloten wil het bestuur te verwachten vacatures tijdig kenbaar maken aan de leden. Op deze manier is het voor leden mogelijk zich te kandideren als bestuurslid en actief mee te werken aan de verdere uitbouw van Endura.

 

Onlangs is bekend geworden dat secretaris Hans Voorwinden in dit najaar aftredend is en niet herkiesbaar. Hans heeft bij zijn werkgever, de Belastingdienst, een nieuwe functie aanvaard die veel tijd van hem gaat vragen, zodat hij zijn rol bij Endura helaas moet loslaten. We zijn dus op zoek naar een nieuwe secretaris, die we graag vanaf de zomer willen laten meedraaien om goed ingewerkt te kunnen worden.

 

Lijkt het je wat om die rol op je te nemen? Lees meer over de vacature en de profielschets.
Share This