Op 10 oktober 2022 organiseerde Endura, samen met de gemeente Harderwijk het EnergieCafé: Help! Mijn energierekening. Het EnergieCafé werd bezocht door meer dan 75 belangstellenden. Zij kregen uitleg over de opbouw van hun energierekening en ontvingen tips en informatie om hun kosten te verlagen. Naast goed controleren van de rekening, alert zijn op speciale tarieven en kosten, bleek vooral het verlagen van het eigen energieverbruik de belangrijks winst op te leveren.

Besparen op je energieverbruik en je energiekosten kan in veel gevallen. Hoe krijg je grip op je energiekosten? Daar keken we samen naar tijdens het EnergieCafé.

  • Waarom zijn de prijzen zo hoog?
  • Welke kosten staan er precies in het jaaroverzicht van je energieleverancier?
  • Welke kosten kun je zelf beïnvloeden en hoe?
  • Welke regelingen en subsidies zijn er nu beschikbaar voor bewoners en bedrijven in Harderwijk?
  • Wat kun je zelf doen om je energieverbruik te verlagen?
  • Hoe kunnen we zorgen dat we minder afhankelijk worden van (grijze) buitenlandse elektra en gas?

Samen de energietransitie in Harderwijk vormgeven

Wim Sederel, directeur van Energie coöperatie Endura opende het EnergieCafé door alle bewoners, bedrijven en instellingen aan te moedigen mee te doen om de energietransitie in Harderwijk en Hierden samen vorm te geven. Onafhankelijker te worden door ons eigen verbruik zelf lokaal en duurzaam op te wekken. Endura wil dit begeleiden, zodanig dat iedereen hierover kan meepraten, meebeslissen en de vruchten ervan kan plukken. Endura praat mee aan belangrijke beleidstafels. Op deze manier hebben alle leden in de coöperatie een stem.

 

De energiemarkt

Roelof Potters (energieprofessional) legde uit hoe de huidige internationale energiemarkt werkt en energieprijzen ontstaan. Tot een jaar geleden was er nog weinig aan de hand. Inmiddels zijn de prijzen enorm gestegen door de beperking van gas uit Rusland en het vullen van energiebuffers voor de winter door Europa. De verwachting is dat prijzen voorlopig hoog zullen blijven tot Europa stappen heeft kunnen maken in de transitie naar eigen opwek van duurzame energie en onafhankelijk wordt van gas. Dit zal de energieprijs op termijn waarschijnlijk stabiliseren.

 

Je energierekening nader bekeken

Peter van de Berg (Penningmeester Endura) besprak de verschillende kostenposten op je energierekening, waar je op moet letten en waar je invloed op hebt. Denk aan dag- en nachttarief, variabel of vasttarief, hoogte van het vastrecht en het teruglevertarief. Vergelijk leveranciers op al deze punten. Pas ook op voor hoge voorschotten. Energieleveranciers kunnen ook omvallen! De grootste besparing is echter te bereiken door het eigen energieverbruik te verminderen. Dat is goed voor je portemonnee en de wereld.

 

Hoe helpen gemeente en overheid

Tom Meuwissen (Beleidsadviseur duurzaamheid gemeente Harderwijk) lichte de diverse initiatieven, subsidiemogelijkheden en regelingen toe die de gemeente beschikbaar stelt om kosten op korte en langere termijn te verlagen. Zo is er het initiatief Aardgasvrij wonen, het Financieel Trefpunt en de Toekomstbestendig wonen lening. Nieuw is het Klusteam dat per november in Harderwijk zal worden ingezet om met name woningen met een slecht energielabel te voorzien van kleinschalige verbetermaatregelen. Verder werden de energietoeslag, het energieplafond en verhoging van de BTW terug naar 21% per 1 januari 2023 toegelicht.

 

Energiecoaches, maatjes en adviseurs

Tot slot vertelde Yvonne Feuerhahn (Energieregisseur Veluwe Duurzaam) welke hulp het energieloket van de gemeentes op de Veluwe biedt om het individuele energieverbruik en de kosten te verlagen. Er zijn energiecoaches en praktische coaches die helpen, maar ook energiemaatjes die langduriger ondersteuning bieden. In de energiebieb zijn bijvoorbeeld een CO2-metersen energiemonitor te leen. Verder worden energiebespaaracties georganiseerd en kunnen professionele energieadviseurs worden geboekt.

Na afloop van de presentaties was er volop gelegenheid om energierekeningen door te lopen en na te praten.

Share This