In 2019 is er bij 150 bedrijven op het bedrijventerrein Lorentz een energiescan gemaakt. De Bedrijven Kring Harderwijk (BKH) heeft aan Endura gevraagd om deze scans, die soms zomaar in een lade zijn blijven liggen, als basis te gebruiken voor een plan om de bedrijfsdaken maximaal vol te gaan leggen met zonnepanelen. Omdat er sprake is van netcongestie (de kabels zitten vol) wordt meteen onderzocht of er mogelijkheden zijn voor opslag van energie, onderlinge samenwerking tussen bedrijven in elkaars buurt en de plaatsing van laadpalen. De provincie Gelderland heeft geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering van die plannen. De eerste bedrijven zijn in de eerste week van maart bezocht.

 

DUURZAAM ONDERNEMEN

Als ondernemer wil je duurzaam ondernemen, met oog voor People, Planet en Profit. Met onze ervaring, deskundig advies en ondersteuning helpt Endura om te verduurzamen. We richten ons daarbij met name op het verlagen van het energieverbruik en het opwekken en gebruiken van lokale groene energie. Hiervoor werken we samen met diverse lokale en regionale netwerken, zoals de Bedrijvenkring Harderwijk. Samen bouwen we zo aan de toekomst van een duurzaam Harderwijk.

Verduurzaming gaat niet vanzelf, ook niet met een Klimaatakkoord, een Regionale Energie Strategie en gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. Grote lijnen, beleid en afstemming zijn noodzakelijk om de koers te bepalen. Maar bouwen aan de toekomst en echt verduurzamen doen we en doe je zelf! Endura helpt daar graag bij.

Kijk waar we nog mee mee helpen om duurzamer te ondernemen.

Share This