Werkgroep Warmte op excursie naar basalt accu

Werkgroep Warmte op excursie naar basalt accu

Dat de Werkgroep Warmte van Endura geen suf vergaderclubje is, bewijst de interessante excursie naar een basalt-warmte-opslag. Zeven leden uit Harderwijk bezochten de eerste proefopstelling van een basalt accu op de Gasthuishoeve in St Oedenrode.

 

Wat is basalt-warmte-opslag?

Het principe van basalt-warmte-opslag lijkt eenvoudig: de duurzaam opgewekte energie wordt omgezet in warmte. In een goed geïsoleerde schuur liggen basalt-stenen met daarin een spiraal van hete buizen. De buizenspiraal verwarmt de stenen tot ca 500 ºC. die. In koudere perioden geven deze stenen de warmte weer af aan de lucht in de buizen, die een boiler verwarmt.

 

Zo ontstond het idee

Cees van Nimwegen werd op een goede dag wakker met het idee om de warmtecapaciteit van basalt-stenen te gebruiken om de overflow van duurzaam opgewekte energie in op te slaan. Er gaat aan de ene kant elektriciteit in en er komt, op een ander moment, warme lucht uit. Die warmte-opslag is bedoeld als alternatief voor aardgas voor bedrijven of clusters van woningen. Hij werkte zijn idee uit, rekende en rekende het na en ‘wilde’ er wat mee doen. “Je moet het laten zien”, was de reactie. Gelukkig kon hij een proefopstelling bouwen voor basalt-warmte-opslag op de Gasthuishoeve in St Oedenrode.

 

Is basalt-warmte-opslag iets voor Harderwijk?

De werkgroepleden vragen zich af of deze warmteopslag ‘iets’ is voor een wijk in Harderwijk, zoals bijvoorbeeld voor de wijk DKS of Kranenburg Zuid. In de komende werkgroep-overleggen nemen de leden de ervaringen van de excursie mee in het werkgroep overleg. Kan deze vorm van warmte-opslag toegepast kan worden in een Harderwijkse wijk? Hoe vliegen wij zo’n verwarming technisch aan, waar plaatsen wij een ruimte om de basalt-accu te plaatsen, welke wetgeving is dan relevant, etc. Het zullen interessante vergaderingen worden!

Lees het complete verslag van de Werkgroep Warmte (pdf), incl. kosten en opbrengsten van de proefopstelling (foto’s en tekst Petra Lievense)

Ken je de RES gespreksassistent al?

Ken je de RES gespreksassistent al?

In Harderwijk zijn we onderdeel van Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Veluwe. De zeven Noord-Veluwse gemeenten Elburg, Ermelo, Hattem, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten, het Waterschap Vallei en Veluwe en de provincie Gelderland werken samen binnen RES Noord-Veluwe aan grootschalige energieopwekking uit zon en wind. En stap voor stap naar een schone en duurzame regio. Op de website van RES Noord-Veluwe vind je meer informatie over de ontwikkelingen.

 

Ken je de RES-gespreksassistent al?

Nieuw is de tool RES-gespreksassistent om feiten en veelgestelde vragen te checken over de Regionale Energiestrategie. Met de tool kun je als inwoner, initiatiefnemer, geïnteresseerde in de RES, raadslid of bestuurder, gemakkelijk de informatie vinden die je zoekt. Bijvoorbeeld als je je voorbereidt op een gesprek over de RES, de juiste feiten en cijfers op een rij wilt hebben, als je simpelweg meer te weten wilt komen over de RES, of wanneer je als organisatie wel eens vragen over de RES ontvangt.

De RES-gespreksassistent is een webapp die je op je telefoon of tablet kunt zetten en op je PC kunt bekijken. De gespreksassistent geeft per thema korte en bondige informatie, aangevuld met achtergrondinformatie via een ‘lees meer’.

De gespreksassistent is opgedeeld in 8 thema’s:

  • Wat is de RES
  • Tijdlijn en mijlpalen
  • Werkwijze
  • Wind, zon & warmte
  • Andere energiebronnen
  • Natuur & ruimte
  • Participatie
  • Meer info & begrippenlijst

 

#res #endura #energietransitie #energiestrategie #resgespreksassistent #zonnepark #duurzame #energie #groene #Harderwijk #Hierden

Endura: zonneparken in Harderwijk, dat kunnen we zelf

Endura: zonneparken in Harderwijk, dat kunnen we zelf

Zonneparken in Nederland zijn voor het grootst deel in handen van buitenlandse investeerders. Van de 33 grootste zonneparken is inmiddels 79 procent in buitenlandse handen (bron onderzoek AD). De discussie laait op: “Ons land gaat in de uitverkoop”, “Subsidiegeld verdwijnt naar het buitenland”, “Zonnepanelen als melkkoe”, “Buitenlandse investeerders in zonne-energie helpen de energietransitie te versnellen”. Endura zet zich in voor lokaal eigenaarschap onder het motto: Wij doen het zelf!

De transitie van fossiele naar groene energie is in volle gang, maar in het ene land gaat dat sneller dan in het andere. Van alle Europese landen staat Nederland relatief laag op de lijst als het gaat om de verduurzaming van energiebronnen. We produceren slechts 9 procent groene energie. In het Klimaatakkoord staat dat alle Europese landen in 2050 energieneutraal moeten zijn. In 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met 49 procent zijn gedaald.

Dat Nederland actie moet ondernemen om de energietransitie te versnellen, staat buiten kijf. De overheid subsidieert volop om al die projecten vlot te trekken, via de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE). Ook buitenlandse bedrijven helpen onze energietransitie te versnellen. En maken daarbij graag gebruik van onze subsidies. Ze verdienen op deze manier veel geld dat eigenlijk voor de regio bedoeld is waar de zonneparken liggen. Buitenlandse kopers komen met name uit landen als Duitsland en Denemarken. Die landen zijn verder gevorderd met hun energietransitie. Deze bedrijven en investeerders hebben meer ervaring met energieprojecten en stappen sneller in dan hun Nederlandse concurrenten.

 

50/50 regeling

Eind 2019 is een nieuw streven opgenomen in het Nederlandse Klimaatakkoord: de norm is dat van de duurzame energieprojecten, zoals zonne- of windenergie, 50% eigendom moet zijn van omwonenden en kleine lokale bedrijven. De resultaten hiervan zullen pas over enkele jaren zichtbaar zijn, want het opstarten van projecten als deze kost jaren. Maar het streven geeft hoopt.

 

Lokaal eigenaarschap

Lokale energiecoöperatie Endura Harderwijk promoot al vanaf 2016 lokaal eigenaarschap voor de opwek van groene energie. “Hiermee dragen we samen bij aan de klimaatdoelstellingen, verduurzaming van Nederland, de regio en de gemeente”, zegt Wim Sederel, directeur van Endura. “Lokaal eigenaarschap vergroot het draagvlak voor de veranderingen die nodig zijn voor de energietransitie. De de lasten en lusten worden lokaal eerlijk verdeeld en inwoners en lokale bedrijven kunnen participeren. En dat is hard nodig, want energietransitie raakt ons allemaal.”

Veel zonneparken zijn verworden tot een aantrekkelijk financieel product. Vlak voor of vlak na de bouw worden ze opgekocht door grote en/of buitenlandse partijen. “Het gaat deze bedrijven niet om het opwekken van groene stroom. Bij Endura ligt dat anders. De waarde die Endura als lokale energiecoöperatie nastreeft is primair gericht op verduurzaming van onze gemeente en inwoners en bedrijven helpen te verduurzamen door zelf lokaal groene energie op te wekken en de energiekosten en verbruik omlaag te brengen.”

“Het financiële rendement op onze zonneparken wordt direct weer ingezet om lokaal meer groene energie op te wekken. Het wordt in overleg met de leden van Endura geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe lokale projecten en initiatieven. De projecten worden door onszelf samen met lokale partijen gerealiseerd. Voor elkaar en door elkaar.”

 

Lokaal groene energie opwekken in Harderwijk doen we zelf

Succesvolle voorbeelden zijn er al in gemeente Harderwijk, zoals de zonneparken op de daken van Manege Rantrime, Sonnevanck en Bouw & Infrapark. Er zijn momenteel diverse projecten in voorbereiding, waaronder het Zonnepark Harderwijk in samenwerking met gemeente Harderwijk.

#lokale #groene #energie #energiecoöperatie #Harderwijk #Hierden #zonnepark #zonnepanelen #lokale #groene #energie #energiecoöperatie #Harderwijk #Hierden #zonnepark #zonnepanelen