Lokale energiecoöperaties Noord-Veluwe samen de regio in

Lokale energiecoöperaties Noord-Veluwe samen de regio in

De zes energiecoöperaties op de Noord-Veluwe in de gemeenten Ermelo, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Hattem, Oldebroek en Putten gaan op regionaal niveau hechter samenwerken. De samenwerking, onder de naam coöperatie Energie Samen Noord Veluwe (ESNV), is ondersteunend aan de lokale activiteiten van iedere coöperatie. Lokale focus blijft nadrukkelijk voorop staan. Samenwerking maakt het mogelijk de groeiende uitdagingen van de energietransitie vanuit de lokale coöperaties, door en voor de plaatselijke samenleving met vrijwilligers, op professionele wijze aan te gaan.

 

Waar krachten zich bundelen, moet je je organiseren

“Veel zaken rond de energietransitie vinden momenteel op landelijk en regionaal niveau plaats, denk aan de Regionale Energie Transitie (RES), verstrekking van subsidies en bijdragen uit ontwikkelfondsen. Daar waar de krachten zich bundelen, moet je je organiseren. Dat doen we met dit initiatief. Samen sta je sterker en zorgen we ervoor dat iedereen kan meewerken aan en profiteren van een schone omgeving en betaalbare duurzame energievoorziening voor ons allemaal”, vertelt Ton Marechal (kersverse voorzitter van ESNV). “Neem bijvoorbeeld het elektriciteit netwerk. Dat is nog niet ingericht op het toekomstige energielandschap. Bij dit soort zaken moet je elkaar als lokale coöperaties niet in de weg zitten, maar juist samenwerken in het belang van de lokale gemeenschap.”

 

Energietransitie voor de helft gerealiseerd door publieke participatie en burgerinitiatieven

Nederland heeft zich in haar Klimaatakkoord ten doel gesteld 49% minder CO2 uit te stoten in 2030 ten opzichte van 1990. “Nationaal omvat de opgave van de energietransitie de komende decennia een investering van vele tientallen miljarden euro’s. De Noord-Veluwe zal daarin haar aandeel leveren. De helft hiervan moet komen uit publieke participatie en burgerinitiatieven. Dat vraagt nogal wat van al die relatief kleine lokale coöperaties die voor het grootste deel werken met vrijwilligers. We zullen moeten professionaliseren om deze uitdaging aan te kunnen gaan. Meer body krijgen, capaciteit, kennis en kunde uitbreiden. Dat kan door onze krachten te bundelen, onze capaciteit en expertise te delen en gezamenlijk in te kopen indien nodig.”

“De projecten worden ook groter en hebben een gemiddelde looptijd van 15 tot 25 jaar. De continuïteit van de projecten en het beheer ervan moeten in die periode geborgd zijn. Ook dat is iets dat we samen beter kunnen invullen”, geeft Wim Sederel aan, directeur van Endura Harderwijk.

 

Samen voor en met elkaar

“De energietransitie speelt zich af op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Voor lokale coöperaties geldt het uitgangspunt ‘samen voor en met elkaar’. Het gaat om de aanleg van een wind- of zonnepark, verlagen van energielasten, lokaal opgewekte energie ook lokaal afnemen. Maar steeds meer initiatieven en spelers zijn gemeente overstijgend en dan kom je elkaar snel tegen. In dat soort projecten wil je samenwerken en elkaar niet in de wielen rijden.”

“Ook veel spelers, zoals woningcorporaties, banken, energieleveranciers, gemeenten, bedrijvenkringen en bedrijven met hun keten willen en moeten verder kijken dan de grens van hun vestigingsgemeente. Ze zoeken partners die professionaliteit, continuïteit en lokale participatie kunnen combineren. Wij kunnen hier invulling aan geven en garanderen dat de lasten en lusten ten goede komen aan de lokale gemeenschap en niet wegvloeien naar grote (buitenlandse) bedrijven met vooral een winstoogmerk. De eerste gesprekken lopen al.”

ESNV wordt geen nieuw loket. Alle contacten en initiatieven beginnen nog steeds bij de lokale coöperaties. Heeft u interesse of ideeën? Neem contact op met Endura.

#ESNV #EnergieSamen #NoordVeluwe #energietransitie #zonnepark #Harderwijk #zonnepanelen #groene #stroom #duurzame #energie #lokale #energiecoöperatie #lokaal #Endura #Harderwijk #Hierden

Ken je de RES gespreksassistent al?

Ken je de RES gespreksassistent al?

In Harderwijk zijn we onderdeel van Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Veluwe. De zeven Noord-Veluwse gemeenten Elburg, Ermelo, Hattem, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten, het Waterschap Vallei en Veluwe en de provincie Gelderland werken samen binnen RES Noord-Veluwe aan grootschalige energieopwekking uit zon en wind. En stap voor stap naar een schone en duurzame regio. Op de website van RES Noord-Veluwe vind je meer informatie over de ontwikkelingen.

 

Ken je de RES-gespreksassistent al?

Nieuw is de tool RES-gespreksassistent om feiten en veelgestelde vragen te checken over de Regionale Energiestrategie. Met de tool kun je als inwoner, initiatiefnemer, geïnteresseerde in de RES, raadslid of bestuurder, gemakkelijk de informatie vinden die je zoekt. Bijvoorbeeld als je je voorbereidt op een gesprek over de RES, de juiste feiten en cijfers op een rij wilt hebben, als je simpelweg meer te weten wilt komen over de RES, of wanneer je als organisatie wel eens vragen over de RES ontvangt.

De RES-gespreksassistent is een webapp die je op je telefoon of tablet kunt zetten en op je PC kunt bekijken. De gespreksassistent geeft per thema korte en bondige informatie, aangevuld met achtergrondinformatie via een ‘lees meer’.

De gespreksassistent is opgedeeld in 8 thema’s:

  • Wat is de RES
  • Tijdlijn en mijlpalen
  • Werkwijze
  • Wind, zon & warmte
  • Andere energiebronnen
  • Natuur & ruimte
  • Participatie
  • Meer info & begrippenlijst

 

#res #endura #energietransitie #energiestrategie #resgespreksassistent #zonnepark #duurzame #energie #groene #Harderwijk #Hierden