Isoleren is HOT – EnergieCafé van Endura

Isoleren is HOT – EnergieCafé van Endura

EnergieCafé van Endura focust op duurzaam isoleren

In chocoladeletters laten de kranten weten dat de energieprijzen enorm stijgen: de benzine-, gas en stroomprijzen stijgen enorm en ‘energie-armoede’ wordt een begrip. Het gevolg is dat mensen naar doe-het-zelf-winkels gaan om het huis te isoleren. Warmte die niet weglekt hoef je niet aan te vullen. Ze hopen met een rol glaswol de ‘schade’ beperkt te houden. Isoleren is echter meer dan het plakken van glaswol aan het zolderdak. Is jouw huis geschikt om te isoleren en hoe pak je het aan? Deze en andere vragen werden besproken tijdens het EnergieCafé van Endura op 12 oktober 2021.

Na de Corona-periode organiseerde energiecoöperatie Endura haar eerste EnergieCafé in de week van de Duurzaamheid. Het thema: ‘Isoleren is hot’. Drie sprekers vertelden over het isoleren van een huis of over subsidieregelingen. Onder het genot van een hapje en een drankje spraken de bezoekers met elkaar over isoleren. Sommige bezoekers vroegen zich af of hun woning geschikt was om te isoleren, of de kruipruimte kon worden weggehaald, hoe ze de spouwmuurisolatie konden meten, of er vergunningen en toestemming (VVE) noodzakelijk was of welke subsidie gebruikt kon worden.

 

Endura helpt je op weg met isolatie

Een paar conclusies maakt al snel duidelijk: als je jouw huis wilt verduurzamen dan begin je met het isoleren ervan. Je maakt een plan hoe je dat aanpakt. De leden van de Werkgroep Warmte van Endura helpen bij het opstellen van uw isolatieplannen. Endura heeft een camera die isolatie-lekken opspoort. Endura helpt haar leden ook bij de aanvraag van de subsidie. Dat is wel eens lastig: wil je subsidie ontvangen, dan moet je bijvoorbeeld bij een gecertificeerd isolatiebedrijf aankloppen. Deze bedrijven vragen 9% BTW voor hun werk. Bovendien moet je voor twee klussen tegelijk subsidie aanvragen.

Enkele isolatietips

De juiste vloerisolatie hangt bijvoorbeeld af van de soort vloer, jouw stookgedrag en of je vloerverwarming hebt. Als je een muur isoleert dan is het verstandig om gelijk ook het glas isoleren of vervangen door HR*-glas met één of twee sterretjes meer. Wil je een dak aan de binnenkant isoleren, dan kan dat met natuurlijke (vlas of papier) of gangbare materialen, zoals pur, pir steen- of glaswol. Hier tegenaan komt folie om het vocht tegen te houden. Het is enorm belangrijk dat het isolatiemateriaal niet nat wordt, want dan isoleert het niet.

Een muur kan op twee manieren een betere isolatie krijgen: of je bouwt met tempex of gevelstrips een extra buitenmuur, die de koude of hitte tegenhoudt. Dat levert een mooi huis op, isoleert prima en het huis krijgt gelijk een hoog energielabel. Het alternatief is de goedkopere variant: spouwmuur-isolatie: de open ruimte tussen een binnenmuur en buitenmuur wordt opgevuld met isolatiemateriaal. Dit spul houdt de isolerende lucht vast. Voordat u begint met het opvullen van de spouwmuren is het verstandig om te onderzoeken of er überhaupt een spouw aanwezig is. Woningen gebouwd na 1925 hebben bijna altijd spouw.

Woningen van zo’n 40 jaar oud hebben een dunne spouwmuur met, wellicht, een dunne deken van glas- of steenwol. Soms is de wollen deken ingezakt. Gebouwen van die leeftijd hebben daarom bijna geen muurisolatie en voldoen niet aan de huidige isolatienormen. Je krijgt het niet lekker warm in huis. Is het een idee om een isolatie-specialist om advies te vragen? Kijk voor voorbeelden eens naar de Scandinavische landen of Duitsland. Dikke muren van isolatiestenen, dikke isolatielagen die aan de binnenkant dampwerend zijn en zij gebruiken bouwmateriaal uit de omgeving. (Tekst en foto’s P. Lievense)

Vragen over het isoleren van je huis? Stuur een bericht naar de Werkgroep Warmte via info@endura-harderwijk.nl.

#isoleren #EnergieCafé #energiebesparing #verduurzamen

Lokale energiecoöperaties Noord-Veluwe samen de regio in

Lokale energiecoöperaties Noord-Veluwe samen de regio in

De zes energiecoöperaties op de Noord-Veluwe in de gemeenten Ermelo, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Hattem, Oldebroek en Putten gaan op regionaal niveau hechter samenwerken. De samenwerking, onder de naam coöperatie Energie Samen Noord Veluwe (ESNV), is ondersteunend aan de lokale activiteiten van iedere coöperatie. Lokale focus blijft nadrukkelijk voorop staan. Samenwerking maakt het mogelijk de groeiende uitdagingen van de energietransitie vanuit de lokale coöperaties, door en voor de plaatselijke samenleving met vrijwilligers, op professionele wijze aan te gaan.

 

Waar krachten zich bundelen, moet je je organiseren

“Veel zaken rond de energietransitie vinden momenteel op landelijk en regionaal niveau plaats, denk aan de Regionale Energie Transitie (RES), verstrekking van subsidies en bijdragen uit ontwikkelfondsen. Daar waar de krachten zich bundelen, moet je je organiseren. Dat doen we met dit initiatief. Samen sta je sterker en zorgen we ervoor dat iedereen kan meewerken aan en profiteren van een schone omgeving en betaalbare duurzame energievoorziening voor ons allemaal”, vertelt Ton Marechal (kersverse voorzitter van ESNV). “Neem bijvoorbeeld het elektriciteit netwerk. Dat is nog niet ingericht op het toekomstige energielandschap. Bij dit soort zaken moet je elkaar als lokale coöperaties niet in de weg zitten, maar juist samenwerken in het belang van de lokale gemeenschap.”

 

Energietransitie voor de helft gerealiseerd door publieke participatie en burgerinitiatieven

Nederland heeft zich in haar Klimaatakkoord ten doel gesteld 49% minder CO2 uit te stoten in 2030 ten opzichte van 1990. “Nationaal omvat de opgave van de energietransitie de komende decennia een investering van vele tientallen miljarden euro’s. De Noord-Veluwe zal daarin haar aandeel leveren. De helft hiervan moet komen uit publieke participatie en burgerinitiatieven. Dat vraagt nogal wat van al die relatief kleine lokale coöperaties die voor het grootste deel werken met vrijwilligers. We zullen moeten professionaliseren om deze uitdaging aan te kunnen gaan. Meer body krijgen, capaciteit, kennis en kunde uitbreiden. Dat kan door onze krachten te bundelen, onze capaciteit en expertise te delen en gezamenlijk in te kopen indien nodig.”

“De projecten worden ook groter en hebben een gemiddelde looptijd van 15 tot 25 jaar. De continuïteit van de projecten en het beheer ervan moeten in die periode geborgd zijn. Ook dat is iets dat we samen beter kunnen invullen”, geeft Wim Sederel aan, directeur van Endura Harderwijk.

 

Samen voor en met elkaar

“De energietransitie speelt zich af op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Voor lokale coöperaties geldt het uitgangspunt ‘samen voor en met elkaar’. Het gaat om de aanleg van een wind- of zonnepark, verlagen van energielasten, lokaal opgewekte energie ook lokaal afnemen. Maar steeds meer initiatieven en spelers zijn gemeente overstijgend en dan kom je elkaar snel tegen. In dat soort projecten wil je samenwerken en elkaar niet in de wielen rijden.”

“Ook veel spelers, zoals woningcorporaties, banken, energieleveranciers, gemeenten, bedrijvenkringen en bedrijven met hun keten willen en moeten verder kijken dan de grens van hun vestigingsgemeente. Ze zoeken partners die professionaliteit, continuïteit en lokale participatie kunnen combineren. Wij kunnen hier invulling aan geven en garanderen dat de lasten en lusten ten goede komen aan de lokale gemeenschap en niet wegvloeien naar grote (buitenlandse) bedrijven met vooral een winstoogmerk. De eerste gesprekken lopen al.”

ESNV wordt geen nieuw loket. Alle contacten en initiatieven beginnen nog steeds bij de lokale coöperaties. Heeft u interesse of ideeën? Neem contact op met Endura.

#ESNV #EnergieSamen #NoordVeluwe #energietransitie #zonnepark #Harderwijk #zonnepanelen #groene #stroom #duurzame #energie #lokale #energiecoöperatie #lokaal #Endura #Harderwijk #Hierden

Endura: zonneparken in Harderwijk, dat kunnen we zelf

Endura: zonneparken in Harderwijk, dat kunnen we zelf

Zonneparken in Nederland zijn voor het grootst deel in handen van buitenlandse investeerders. Van de 33 grootste zonneparken is inmiddels 79 procent in buitenlandse handen (bron onderzoek AD). De discussie laait op: “Ons land gaat in de uitverkoop”, “Subsidiegeld verdwijnt naar het buitenland”, “Zonnepanelen als melkkoe”, “Buitenlandse investeerders in zonne-energie helpen de energietransitie te versnellen”. Endura zet zich in voor lokaal eigenaarschap onder het motto: Wij doen het zelf!

De transitie van fossiele naar groene energie is in volle gang, maar in het ene land gaat dat sneller dan in het andere. Van alle Europese landen staat Nederland relatief laag op de lijst als het gaat om de verduurzaming van energiebronnen. We produceren slechts 9 procent groene energie. In het Klimaatakkoord staat dat alle Europese landen in 2050 energieneutraal moeten zijn. In 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met 49 procent zijn gedaald.

Dat Nederland actie moet ondernemen om de energietransitie te versnellen, staat buiten kijf. De overheid subsidieert volop om al die projecten vlot te trekken, via de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE). Ook buitenlandse bedrijven helpen onze energietransitie te versnellen. En maken daarbij graag gebruik van onze subsidies. Ze verdienen op deze manier veel geld dat eigenlijk voor de regio bedoeld is waar de zonneparken liggen. Buitenlandse kopers komen met name uit landen als Duitsland en Denemarken. Die landen zijn verder gevorderd met hun energietransitie. Deze bedrijven en investeerders hebben meer ervaring met energieprojecten en stappen sneller in dan hun Nederlandse concurrenten.

 

50/50 regeling

Eind 2019 is een nieuw streven opgenomen in het Nederlandse Klimaatakkoord: de norm is dat van de duurzame energieprojecten, zoals zonne- of windenergie, 50% eigendom moet zijn van omwonenden en kleine lokale bedrijven. De resultaten hiervan zullen pas over enkele jaren zichtbaar zijn, want het opstarten van projecten als deze kost jaren. Maar het streven geeft hoopt.

 

Lokaal eigenaarschap

Lokale energiecoöperatie Endura Harderwijk promoot al vanaf 2016 lokaal eigenaarschap voor de opwek van groene energie. “Hiermee dragen we samen bij aan de klimaatdoelstellingen, verduurzaming van Nederland, de regio en de gemeente”, zegt Wim Sederel, directeur van Endura. “Lokaal eigenaarschap vergroot het draagvlak voor de veranderingen die nodig zijn voor de energietransitie. De de lasten en lusten worden lokaal eerlijk verdeeld en inwoners en lokale bedrijven kunnen participeren. En dat is hard nodig, want energietransitie raakt ons allemaal.”

Veel zonneparken zijn verworden tot een aantrekkelijk financieel product. Vlak voor of vlak na de bouw worden ze opgekocht door grote en/of buitenlandse partijen. “Het gaat deze bedrijven niet om het opwekken van groene stroom. Bij Endura ligt dat anders. De waarde die Endura als lokale energiecoöperatie nastreeft is primair gericht op verduurzaming van onze gemeente en inwoners en bedrijven helpen te verduurzamen door zelf lokaal groene energie op te wekken en de energiekosten en verbruik omlaag te brengen.”

“Het financiële rendement op onze zonneparken wordt direct weer ingezet om lokaal meer groene energie op te wekken. Het wordt in overleg met de leden van Endura geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe lokale projecten en initiatieven. De projecten worden door onszelf samen met lokale partijen gerealiseerd. Voor elkaar en door elkaar.”

 

Lokaal groene energie opwekken in Harderwijk doen we zelf

Succesvolle voorbeelden zijn er al in gemeente Harderwijk, zoals de zonneparken op de daken van Manege Rantrime, Sonnevanck en Bouw & Infrapark. Er zijn momenteel diverse projecten in voorbereiding, waaronder het Zonnepark Harderwijk in samenwerking met gemeente Harderwijk.

#lokale #groene #energie #energiecoöperatie #Harderwijk #Hierden #zonnepark #zonnepanelen #lokale #groene #energie #energiecoöperatie #Harderwijk #Hierden #zonnepark #zonnepanelen

Groene kerk Hierden kiest voor lokale groene stroom

Groene kerk Hierden kiest voor lokale groene stroom

De Werkgroep Groene Kerk van de Hervormde Gemeente Hierden is het nieuwe jaar groen begonnen. Als groene kerk heeft ze haar eerste goede voornemen direct in daden omgezet. Vanaf 1 januari zijn beide kerkgebouwen (Dorpskerk Hierden en Visnet Wijk Frankrijk Harderwijk) weer iets duurzamer.

De Hervormde Gemeente is gestart met het gebruik van lokale groene energie via Endura, dé lokale duurzame energiecoöperatie van Harderwijk en Hierden. “Op deze manier dragen we weer een beetje bij aan een duurzame wereld.” De groene energie wordt opgewekt in Harderwijk en Hierden, bijvoorbeeld op het dak van manege Rantrime en van Sonnevanck. Endura is ook in gesprek met De Rumels en VV Hierden (Sportief Hierden) om groene energie op de daken te gaan opwekken.

Energie-tip
“Misschien is het een aardige tip eens te kijken hoe groen de energie is die u zelf gebruikt? Want groene energie gebruiken is misschien wel de makkelijkste stap die u kunt zetten. En door lokaal in te kopen, of het nu gaat om uw boodschappen gaat of uw energie, steunt u bovendien lokale ondernemers in deze regio. Een overweging waard, toch?”

Weten wat de meest groene energieleveranciers zijn? De consumentenbond heeft ze in november in dit onderzoek op een rijtje gezet. Endura koopt haar energie in via Om|nieuwe energie. Een van de vijf duurzaamste energieleveranciers.

Ook kiezen voor lokaal opgewekte groene energie? Kijk verder bij de Endura Energie.

#groene #energie #Harderwijk #Hierden #kerk #duurzaam #lokale #lokaal #energiecoöperatie #Endura