11 oktober Endura EnergieCafé ‘Samen een auto delen’

11 oktober Endura EnergieCafé ‘Samen een auto delen’

Samen een auto delen met je buurt. Endura start project deelauto’s in Harderwijk

Binnenkort kunnen inwoners van Harderwijk samen gebruikmaken van elektrische auto’s in onze gemeente. Dit ambitieuze initiatief van Endura, zal later dit jaar van start gaan en biedt een innovatieve oplossing voor de alsmaar groeiende parkeerproblemen in onze binnenstad en woonwijken, terwijl parkeervergunningen duurder zijn dan ooit tevoren. De keuze voor elektrische deelauto’s maakt dit project niet alleen praktisch, maar ook milieuvriendelijk.

 

Wil je samen met je buurtgenoten/wijk aansluiten bij dit plan?

Kom naar het EnergieCafé en geef je ter plekke op als geïnteresseerde.

 

Endura, onze lokale energiecoöperatie, zet zich regelmatig in voor EnergieCafés, projecten en acties om bewoners, bedrijven en organisaties in Harderwijk en Hierden te helpen samen hun energieverbruik en leefomgeving te verduurzamen. Het delen van auto’s biedt niet alleen voordelen voor het milieu, maar zorgt er ook voor dat je mobiel blijft zonder zorgen over kosten voor aanschaf, onderhoud, brandstof en parkeren. Op woensdag 11 oktober 2023 organiseert Endura een speciaal EnergieCafé voor alle geïnteresseerden, van 19.30 tot 22.00 uur in California Harderwijk. Deelname is gratis.

Lees meer over deelmobiliteit >

Programma

Parkeerbeleid Harderwijk
Tijdens het EnergieCafé op 11 oktober zal Wethouder Wilco Mazier meer vertellen over de plannen voor het parkeerbeleid in Harderwijk-stad.

Project deelauto’s Harderwijk
Endura zal het idee van ‘warm delen’ introduceren, waarbij elektrische auto’s worden gedeeld alsof het je eigen auto is. Tijdens de bijeenkomst kun je vragen stellen, jouw ideeën delen en jezelf inschrijven voor dit spannende initiatief. Natuurlijk doen we dit alles onder het genot van een hapje, koffie en drankje, aangeboden door Endura.

Wim Sederel, directeur van Endura, is enthousiast: “De auto wordt geparkeerd op een vaste locatie in jouw buurt, bij een laadpaal. De laatste gebruiker zorgt ervoor dat de auto weer opgeladen en schoon klaarstaat voor de volgende gebruiker. Via een app kun je de auto reserveren en de ritten maken die je wilt. Dit alles voor een vergoeding per kilometer en per uur, vanaf €50 per maand voor een nieuwe of zeer jonge elektrische vijf-persoonsauto. Er zijn geen onverwachte kosten of langdurige contracten (opzeggen kan maandelijks). Als de auto veel wordt gebruikt, voegen we er gewoon een extra auto aan toe. We willen dit idee uitrollen met ‘OnzeAuto,’ een coöperatie die bewoners in wijken, buurten en gemeenten in heel Nederland helpt om auto’s met elkaar te delen.”

Datum: woensdag 11 oktober 2023
Tijd: van 19.30 uur tot 22.00 uur (zaal open om 19.00 uur)
Plaats: California, Deventerweg 2A te Harderwijk

 

Aanmelden

Deelnemen aan het EnergieCafé is gratis. Iedereen is welkom. We starten om 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur). We verwachten veel bezoekers, daarom is aanmelden vooraf gewenst. Aanmelden kan via info@endura-harderwijk.nl (vermeld met hoeveel persoen je komt).

12 september Endura EnergieCafé ‘Warmlopen voor een warmtenet’

12 september Endura EnergieCafé ‘Warmlopen voor een warmtenet’

Warm met warmtenetten in Harderwijk

Op dinsdag 12 september hebben Endura en de gemeente Harderwijk gezamenlijk een EnergieCafé georganiseerd bij California Harderwijk om de inwoners te informeren over de mogelijkheden van warmtenetten als duurzame energiebron. Het EnergieCafé bood inzicht in wat warmtenetten zijn, hoe ze bijdragen aan de verduurzaming van Harderwijk en Hierden, en welke uitdagingen zich voordoen. Meer dan 75 enthousiaste bezoekers namen deel aan dit informatieve evenement.

Wat is een warmtenet?
Roelof Potters van Alliander gaf een duidelijke uitleg over wat een warmtenet precies inhoudt en wat dit betekent voor huiseigenaren en huurders. Een warmtenet bestaat uit geïsoleerde leidingen die warmte transporteren van een nabijgelegen duurzame warmtebron naar een warmteoverdrachtstation. Van daaruit wordende cv’s in individuele woningen aangesloten op het netwerk. Voor goed geïsoleerde woningen (met een label D of hoger) biedt aansluiting op een 70 graden warmtenet een duurzame verwarmingsoplossing. Vloerverwarming wordt hierbij aangemoedigd, en voor warm tapwater is vaak een extra voorziening nodig, zoals een boiler of warmtepomp.

Samen de wijk verduurzamen
In de wijk Stadsweiden hebben bewoners al in 2019 de handen ineengeslagen in het Bewonersinitiatief Duurzaam Klein Stedenwaard (DKS). Ze streven ernaar om gezamenlijk een collectieve of individuele gasvrije oplossing te vinden. Ab de Haas legde uit welke stappen al zijn gemaakt. Op dit moment wordt een enquête gehouden om te peilen of buurtbewoners de voorkeur geven aan individuele verduurzaming (bijvoorbeeld met de collectieve aankoop van warmtepompen) of aansluiting op een warmtenet. Na het verzamelen van de resultaten zullen alle opties worden uitgewerkt en besproken met bewoners, Endura en de gemeente. Andere wijken volgen deze ontwikkelingen met grote belangstelling.

Belangrijke rol van woningcorporaties
Rob Paalman van Uwoon benadrukte de impact van duurzame warmtenetten op huurders in Harderwijk, waarvan ongeveer 6.000 woningen eigendom zijn van de coöperaties Uwoon en Omnia wonen. De woningcorporaties hebben dus een belangrijke stem in de besluitvorming over verduurzaming in de gemeente. Het doel is om alle coöperatiewoningen in 2050 CO2-neutraal te maken, waarbij vanaf 2028 woningen met E-F-G labels niet meer verhuurd mogen worden. De verduurzamingskosten mogen niet worden doorberekend in de huurprijs, en de betaalbaarheid van energie en comfort moeten behouden blijven. Keuzevrijheid voor huurders en duurzame energieopwekking zijn ook belangrijke uitgangspunten.

Plannen voor de gemeente Harderwijk
Machiel Karels, de projectleider voor de warmtetransitie in de gemeente Harderwijk, deelde enthousiast de ontwikkelingen over warmtenetten in de gemeente. Hij benadrukte dat de verduurzaming van de gemeente een gezamenlijke missie is, waarbij bewoners, wooncoöperaties, Endura en andere initiatieven samenwerken. Er zijn nu tien potentiewijken geïdentificeerd waar de gemeente begint, rekening houdend met bestaande initiatieven, energielabels van woningen, het aantal huurwoningen en de aanwezigheid van duurzame energiebronnen.

Het eerste warmtenet is al gerealiseerd in het Waterfront, de wijk Nieuw Weiburg. Het project werd gestart om te voorkomen dat individuele initiatieven tot ruimtelijke en geluidsproblemen zouden leiden. Het warmtenet van gemeente Harderwijk maakt gebruik van de Randmeren als duurzame warmtebron. Het net zal zich in de toekomst uitstrekken naar locaties buiten het Waterfront, zoals het stadhuis en de Zeebuurt. De Zeebuurt en Hanzewaard worden momenteel door de gemeente, samen met Uwoon onderzocht voor de aanleg van warmtenetten. De volgende stap is het opstellen van een Wijk Uitvoeringsplan (WUP), dat in nauwe samenwerking met bewoners wordt uitgewerkt.

De rol van Endura
Sander Fijn van Draat, bestuurslid bij Endura, legde uit dat Endura als coöperatie actief deelneemt aan gesprekken over duurzaamheid in de gemeente. Warmtenetten met hernieuwbare bronnen passen binnen de missie van Endura, waarbij het delen van zowel de voordelen als de lasten een belangrijk aandachtspunt is. Er wordt nagedacht over manieren om gebruikers meer zeggenschap te geven over warmtenetten en zelfs mede-eigenaarschap mogelijk te maken, vergelijkbaar met het Zonnepark Harderwijk.

Het EnergieCafé werd afgesloten met een levendige paneldiscussie waarin vragen werden beantwoord en meningen werden gedeeld. En er werd nagepraat onder het genot van een gezellige borrel, aangeboden door Endura en de gemeente.

 

Presentaties

De presentatie van de avond kan je hier vinden: Presentaties EnergieCafé warmtenetten en op verzoek is ook het Buurtplan Zeebuurt  toegevoegd.

 

Energie delen en kopen van Endura, het kan straks …

Energie delen en kopen van Endura, het kan straks …

Energie delen biedt consumenten de vrijheid om lokaal collectief en democratisch hun eigen marktregels te maken. Er ontstaan verschillende lokale of regionale markten, die met elkaar verbonden zijn en met de internationale markt. Ze vullen elkaar aan en verminderen de afhankelijkheid van één specifieke markt.
Energie delen is een concept waar ook Endura Harderwijk over nadenkt. Er zijn plannen om hiermee een proef te doen in samenwerking met CAI Harderwijk. Wat is energie delen? Hoe werkt het en welke voordelen biedt het?

In dit artikel leggen Siward Zomer (coöperatief directeur van Energie Samen) en Justin Pagden (Agem Energie Experts) uit hoe je energie kunt delen, wat je daarmee kunt bereiken, waarom de Europese Unie zo nadrukkelijk belang hecht aan de mogelijkheid van energie delen en waarom het wellicht voor commerciële energieleveranciers niet zo’n wenselijk concept is.

Lees ook: Werken aan een norm voor ‘energiegemeenschappen’

 

Energie delen, wat is dat?

De reguliere energiemarkt is een echte markt met een handelsbeurs waar de basismarktregels van de macro-economie gelden. Als er veel aanbod is, dan zijn de prijzen laag. Is er weinig aanbod, dan zijn de prijzen hoog. Een efficiënt systeem met een constant evenwicht tussen vraag en aanbod, dat de prijs van een kWh bepaalt.
Op deze markt speculeren producenten, leveranciers en andere partijen. Ze kopen de energie op enig moment zo goed goedkoop mogelijk in om het op een later moment weer duurder te verkopen. Het goedkoper inkopen en duurder verkopen, wordt gezien als waarde creatie (terwijl er geen enkele kWh extra is geproduceerd).

De crisis rond de energieprijzen heeft laten zien dat deze huidige markt geen goede weergave geeft van de werkelijke kosten van de productie van energie, maar is overgeleverd aan de grillen van de internationale energiehandel. En dat de marktpartijen die handelen op deze markt niet in staat zijn om de consument tegen deze grillen te beschermen.

De kas moet kloppen

Dat de waarde van een product gelijk is aan de prijs van de hoogste bieder, is niet altijd de bepalende gedachte geweest over hoe een markt de prijs bepaalt. Energiecoöperaties hanteren bijvoorbeeld een kostprijs gebaseerd op de optelsom van alle kosten (de arbeid die erin gaat, de kapitaalskosten om het te maken en de kosten om het te distribueren). Alle kosten dus die nodig zijn om de kas te laten kloppen, inclusief benodigde reserves.

Al een tijdlang is de kostprijs van wind- en zonne-energie op bepaalde momenten lager dan de marktprijs. Partijen die het desondanks tegen een hogere prijs dan de kostprijs verkopen, belasten de consument met onnodig hoge extra kosten. Op deze manier wordt waarde uit de maatschappij onttrokken ten behoeve van winstmaximalisatie: kapitaal lekt weg uit de maatschappij naar aandeelhouders. Bij coöperaties werkt dat anders.

Een nieuwe markt creëren

Energie delen gaat over het creëren van een nieuwe markt, met nieuwe marktregels. Wat energie delen betekent, is dat de burgers en bedrijven die binnen een collectief energie produceren en afnemen – wij noemen zo’n collectief een energiegemeenschap – de vrijheid hebben om (lokale) markten op te zetten die gebaseerd zijn op andere marktregels en een eigen prijs.

Binnen een energiegemeenschap krijgen leden de mogelijkheid om met elkaar andere afspraken te maken dan de marktregels die gelden op de internationale markt: niet meer wat de gek er voor geeft, maar een collectief afgesproken prijs op basis van de kostprijs.

Bij energie delen gaat lokaal opgewekte energie niet eerst naar de markt, waar leveranciers er als ‘middleman’ waarde uit onttrekken. Zo blijft de waarde, in de vorm van lagere en stabielere tarieven, automatisch binnen de gemeenschap. Als we er vervolgens voor zorgen dat de toegang tot energie op basis van kostprijs beschikbaar komt voor iedereen, dan zorgt dit voor een eerlijke verdeling van die waarde.

Gebaseerd op solidariteit

Deze markt voor energie delen vindt plaats binnen een energiegemeenschap en is gebaseerd op solidariteit. Je ontwikkelt en exploiteert samen duurzame productiemiddelen, zoals een windpark of een zonnepark, en je spreekt met elkaar af wat de kostprijs is. En zelfs wanneer er op de markt een gek is die er meer voor wil geven, dan deel je de energie nog steeds onderling tegen deze vast afgesproken prijs. Ook andersom, wanneer op de markt de prijzen laag zijn, blijven de leden van het collectief de gedeelde stroom afnemen tegen de vast afgesproken prijs. Het collectief opereert zo buiten de internationale energiemarkt.

Het resultaat is dat veel mensen, in elk geval voor een deel van hun energierekening, een vaste, stabiele prijs betalen die niet afhankelijk is van de schommelingen op de markt. Hoe de prijs zich precies zal ontwikkelen weten we niet, maar het zal in ieder geval zekerder, stabieler en eerlijker zijn én veel geruststellender dan volledige afhankelijkheid van de internationale energiemarkt.

Nieuw verdienmodel

Energiecoöperaties zijn niet tegen ‘de markt’, ze zijn voor meer en diverse markten op basis van andere waarden. Het nieuwe marktmodel dat ontstaat bij energie delen zorgt ook dat er een nieuw verdienmodel voor marktpartijen ontstaat. Dat model gaat uit van diensten die zij (op basis van onderlinge concurrentie) aanbieden aan energiegemeenschappen die energie delen.

Ieder bedrijf kan met deze diensten aan de slag, ook partijen buiten de energiesector. Of bijvoorbeeld netbeheerders; zij faciliteren de energiemarkt al en kunnen hun dienstverlening aanpassen aan het nieuwe marktmodel. Het staat ook bestaande energieleveranciers vrij om deze extra diensten te ontwikkelen en aan te bieden.

Energiegemeenschappen gaan straks kiezen van welke faciliterende partij, zoals bijvoorbeeld een IT-platform, of een bedrijf dat zorgt voor facturering en afrekeningen, ze diensten afnemen. De prijs-kwaliteitverhouding van deze dienstverleners zal uiteindelijk bepalen met welke partij de energiegemeenschap in zee gaat.

Marktregels

Om de nieuwe markt van energie delen en een energieprijs gebaseerd op kostprijs goed te regelen, moeten er ook hiervoor marktregels komen. Onder meer om te voorkomen dat het energiesysteem verstoord wordt, of bijvoorbeeld om te voorkomen dat alleen de happy few toegang krijgt tot deze markt. Denk aan regels over wie er zorgt voor de informatievoorziening aan Tennet, het voorkomen van onbalans op het net en normen die ervoor zorgen dat mensen met lagere inkomens ook mee kunnen doen. Het zal verder niet zo zijn dat Jan en alleman op een zolderkamertje kan gaan zitten energie delen. Het kan goed zijn dat binnen een energiegemeenschap dezelfde soort eisen zullen gelden, zoals die nu gelden voor alle energieleveranciers.

Energiegemeenschappen hebben een democratisch karakter en werken nauw onderling samen. Het naleven van de regels gaat daardoor in grote mate op basis van zelfregulering. Op dit moment wordt er al gewerkt aan een charter waarbij het eerste uitgangspunt is, dat er een eerlijke toegang tot energie moet zijn voor alle inkomens.

Het gebeurt al sinds 2018

Energie delen is overigens geen concept op de tekentafel. Het gebeurt al sinds 2018. Coöperatieve energieleverancier Agem Gemeentelijke Energie in de Achterhoek levert energie aan haar eigen leden, de acht Achterhoekse gemeenten, volgens het zelfleveringsmodel. Agem Gemeentelijke Energie doet dit zonder winstoogmerk.

Bij onvoldoende opwek, kopen ze de energie in bij andere coöperatieve producenten of op de internationale markt en leveren ze ook deze energie aan hun leden. Een eventueel overschot verkopen ze op de markt. Daarnaast faciliteert Agem Energie Experts de Achterhoekse coöperatie Streekenergie: een coöperatie van lokale energieproducenten. De energie die zij opwekken kunnen klanten, via coöperatieve leverancier Energie VanOns afnemen.

Dat het nu al kan, betekent echter niet dat het juridisch ook al bestaat. En als het niet bestaat kan je er ook geen goede regels voor maken. In de Nederlandse wetgeving zijn de activiteiten die coöperaties doen met ondersteuning van de coöperatieve leveranciers (collectief energie produceren en onderling verdelen en gebruiken) niet beschreven als één geheel. Levering, productie en distributie zijn juridisch gezien andere activiteiten. Dat maakt het moeilijk om marktregels te maken, want dat zou dan moeten op basis van verschillende juridische concepten

Eerlijke, stabiele en transparante prijs

Energie delen biedt consumenten de vrijheid om lokaal collectief en democratisch hun eigen marktregels te maken. Er ontstaan verschillende lokale of regionale markten, die met elkaar verbonden zijn en met de internationale markt. Ze vullen elkaar aan en verminderen de afhankelijkheid van één specifieke markt.

De Europese Commissie heeft onder meer het stimuleren van markten, en het versterken van de positie van consumenten door hen meer opties te geven, als doel gesteld. Daarom wil de Commissie ook energie delen mogelijk maken voor consumenten. De ongemakkelijke waarheid voor de partijen die heer en meester zijn in de status quo, is misschien dat de kans groot is dat veel mensen en kleine bedrijven liever niet meer meedoen met het gespeculeer op de energiemarkt en graag collectief opgewekte energie willen afnemen tegen een eerlijke, stabiele en transparante prijs, gebaseerd op de kostprijs, op hun eigen collectieve marktplaats waar sociale marktregels gelden.

Bron: Energie delen: een ongemakkelijke waarheid voor de status quo

Endura helpt bewoners wijk voor wijk op weg

Endura helpt bewoners wijk voor wijk op weg

Laat het energie-klusteam komen

Endura helpt bewoners wijk voor wijk op weg

Energiecoöperatie Endura stimuleert bewoners van Harderwijk en Hierden duurzaam met energie om te gaan. Je energieverbruik laag houden, is niet alleen goed voor onze toekomst, maar ook voor je portemonnee. Zeker met de huidige energieprijzen. Ook de gemeente Harderwijk wil dat haar inwoners er deze winter warm bijzitten en tegelijkertijd verduurzamen. Zij biedt daarvoor allerlei oplossingen aan en stelt o.a. gratis energiebesparende maatregen beschikbaar. Deze worden door het gemeentelijke energie-klusteam deskundig en kosteloos aangebracht. Vrijwilligers van Endura stonden afgelopen zaterdag weer klaar om bewoners hierover persoonlijk te informeren en te helpen hun huis energiezuiniger en comfortabeler te maken.

Wijk voor wijk stuurt de gemeente bewoners met een, naar verwachting, slecht geïsoleerde woning, een uitnodiging om zich aan te melden voor de gratis klushulp en materialen. Om mensen uit te leggen wat dit betekent en hen te stimuleren van deze uitnodiging gebruik te maken, stonden vrijwilligers van Endura een hele dag in de wijk. Afgelopen zaterdag was de omgeving van de Alberdingk Thijmlaan aan de beurt. Eerder hielp Endura (o.a. met hulp van wethouder Martijn Pijnenburg, Zorgdat, Veluwe Duurzaam, Stimenz en woningbouwvereniging Omina) al bewoners op de Goeman Borgesiuslaan en Wittenhagen zuid. Komende weken en maanden ontvangen bewoners in andere wijken in Harderwijk en Hierden een uitnodiging voor het energie-klusteam van de gemeente.

Wat kan het energie-klusteam voor je doen?

Met bewoners die een uitnodiging per brief ontvangen en zich aanmelden, wordt door de gemeente een afspraak gemaakt voor een bezoek van het energie-klusteam. De woning wordt dan nagelopen op de meest voorkomende energievreters en energielekken. Deze worden direct verholpen met gratis materiaal. Denk hierbij aan deurdrangers, radiatorfolie, isolatie van kieren en ledverlichting. Ook wordt gekeken naar waterbesparing en de hoogte van de CV-thermostaat.

Aanmelden voor het gratis klusteam kan hier.